Kokybės krepšelis – Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre

Truputis šviesos tamsiam, bet karūnuotam adventui. Norime pasidalinti šviesia ir džiaugsminga žinia – lai šypsos širdys, kai laimi jaunoji karta…

Kur vyksta? Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre.

Kas vyksta? Nacionalinės švietimo agentūros, Jonavos rajono savivaldybės ir mokyklos-daugiafunkcio centro projektas „Kokybės krepšelis“. Šis projektas, per ateinančius dvejus metus, suteiks papildomų galimybių mūsų vaikams – pagerinti savo pasiekimus, praplėsti akademinį, socialinį-kultūrinį akiratį, sudarys sąlygas kurti naujas mokymo(si) aplinkas ir skaitmeninėmis priemonėmis praturtins vaikų mokymąsi.

 

Koks projekto tikslas? Stiprinti mokymosi pažangą ir gerinti pasiekimus, kurti mokymuisi palankias ir patrauklias sąlygas.

Kokie uždaviniai? Sukurti ir įrengti patrauklesnes ir šiuolaikiškesnes ugdymosi aplinkas.

Kas jau daroma? Įrengiamos sąveikiosios mokymosi erdvės, įsigytas išmanusis ekranas. Įrenginėjamos edukacinės ir poilsio erdvės „Žaidžiu ir mokausi su draugu“. Tobulinamos asmeninės ir dalykinės mokytojų kompetencijos.

Niekas neprieštarauja, kad savo dalyką išmanatis, ir laimingas mokytojas – didžiulė gyvenimo sėkmė mokiniui. Todėl mokytojai aktyviai dalyvauja seminaruose, stažuotėse, kolegialiuose mokymuose.

 

Kokios veiklos vykdomos? „Kalbos skrynią pravėrus“ (2–4 kl. mokiniams), „Mano virtualus pasaulis“ (5–8 kl. mokiniams), „Stebėk, tyrinėk, pažink“ (5–7 kl. mokiniams), „Skaičiavimo ir IT mozaika“ (5–8 kl. mokiniams), „Aš ir pasaulis“ (5–9 kl. spec. poreikių turintiems ir patiriantiems socialinę riziką mokiniams).

Kokių rezultatų tikimasi? Efektyvesnis mokymo(si) planavimas ir organizavimas, geresnės mokytojų kompetencijos, įtraukesnės mokymosi aplinkos, pozityvesnė mokinių savijauta, aukštesni skaitymo, pasaulio pažinimo ir gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų mokinių pasiekimų rezultatai.

 

Dosnaus „Kokybės krepšelio“ dėka, mokykloje jau surengta vaikų piešinių paroda „Simetrija piešiniuose“. Labai susidomėję šeštokai tyrė garsą: juk ne visi žinome, kad garsas yra banga. Mokiniai atliko bandymus „Trinties jėga buityje“, eksperimentavo, palygino išvadas. Veiklos „Stebėk, tyrinėk, pažink“ metu – atliko orientavimosi aplinkoje užduotis, o „Mano kelias į mokyklą“ vedė piešti ir žymėti objektus sutartiniais ženklais.

 

Žinoma, pačios smagiausios akimirkos – iš ekskursijų. Labai rimta ir pamokanti programa Vilniaus katedros požemiuose, edukacija po dokumentinio filmo „Koko“ ir įsimintiniausios valandos paties LR Prezidento rūmuose. 7–10 kl. mokiniai Širvintų rajono „Vikingų kaime“ nusikėlė į senovinį kaimą, susipažino su to meto buitimi, gamino pusryčius ir mokėsi karybos meno. 4–10 kl. mokiniai dalyvavo ekskursijoje „Kitokie Trakai“ – plaukė laivu ir aplankė alpakų ūkį.

 

Ketvirtokai susitiko su bendruomenės pareigūne Larisa Paklina, kuri priminė saugaus elgesio gatvėje taisykles, supažindino su elektrinių paspirtukų ir riedžių naudojimo gatvėje rekomendacijomis. 1–4 kl. mokiniai džiaugėsi Kauno valstybinio lėlių teatro spektakliu, o programoje „Mano virtualusis pasaulis“ susipažino su išmaniaisiais įrenginiais.

 

Tiek visko vyko, vyksta ir vyks, nes krepšelis – plačiai mums žada atverti akis! Pasaulį kurs mūsų vaikai, tad kaip ugdysime, taip ir gyvens. Džiaukimės ir prasmingai naudokimės dosniuoju „Kokybės krepšeliu“!

 

Projekto „Kokybės krepšelio“ darbo grupės inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Vienas komentaras

  • Marius

    Nebandėt atnaujinti mokytojų kolektyvo? Sunkiai suvokiama gilias pensijos sindromo kamuojamo mokytojo virtimas šiuolaikinį vaiką suprantančiu drugeliu idėja. Stebuklų nebūna.