Tarptautinė tolerancijos diena Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje

Bronė Aliukonienė
,
etikos mokytoja

Demokratinės pasaulio valstybės nuo 1995 m. mini lapkričio 16-ąją dieną, kurią Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tai diena, kai visuomenė skatinama atkreipti dėmesį į skirtybes ir ieškoti pakantumu ir tolerancija grindžiamų sąlyčio taškų.

 

Š. m. lapkričio 16-ąją ši diena tradiciškai minėta ir Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje. Kadangi šių metų pilietinės iniciatyvos simbolis – „Tolerancijos dėlionė“, iš mokinių piešinių ir veiklų detalių, į vieną visumą sujungta „Gimnazijos tolerancijos dėlionė“.

Atskira detalė – tai savitumas, kitoks ir kitoniškas požiūris, saviraiška, asmens unikalumas, bendra dėlionė – pagarba, bendrumas, bičiulystė, bendri tikslai. Tad ir žodis „tolerancija“, atsirandantis į visumą sujungus pakantumą, gebėjimą sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, religijos. Todėl viktorinomis, kūrybinėmis užduotimis, vaizdine medžiaga siekta išsiaiškinti tolerancijos reikšmę, aptarti su mokiniais, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, kokių netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžių jie pastebi savo aplinkoje. Mokiniai skatinti ne tik gilintis į tolerancijos reikšmę, bet ir jos pavyzdžių ieškoti dabartyje – XXI amžiuje.

 

Tolerancijos dienai skirtos veiklos gimnazijoje vyko visą savaitę. Kiekviena gimnazijos klasė buvo paženklinta tolerancijos simboliais, o klasių vadovai, dalykų mokytojai, per pamokas ir klasės valandėles, kvietė mokinius diskutuoti, aiškintis tolerancijos sąvoką, gilintis į tolerancijos ir netolerancijos apraiškas mūsų visuomenėje.

 

Etikos pamokose mokiniai piešė tolerancijos dėlionės detales. Suorganizuotos dvi viktorinos: „Tolerancijos dėlionė“ ir „Tolerancija – tai…“. Veiklas vainikavo lapkričio 16-osios rytas, kai gimnazijos bendruomenė buvo pasitikta su tolerancijos emblemomis, kuriose pavaizduota dėlionė, primenanti, kad kiekvienas esame didelės ir vis kitos pasaulio bendruomenės dalis. Iš atskirų mokinių veiklų ir piešinių sudėta „Gimnazijos tolerancijos dėlionė“ atskleidė, kad  mokiniai toleranciją sieja su gerumu, pagarba, gyvenimu, supratimu, empatija, kantrybe, dora, širdimi, gėlių žiedais, meile ir mano, kad tolerancijos dar reikia mokytis.

Taigi, pasak kunigo Ryčio Gurkšnio, reikia sėti gerumo sėklas kitiems, nes „meilės vaisiai visada paliečia ir mūsų gyvenimus“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.