Klaipėdos Baltijos gimnazijos „Erasmus+” projektų veiklų apžvalga: bendravimas nenutrūko ir karantino metu

Lina Lorenzo Ruiz
,
projektų koordinatorė, anglų kalbos mokytoja

2020 m. rugsėjo mėnesį Klaipėdos Baltijos gimnazijoje prasidėjo net 3 „Erasmus+“ programos projektai: „STEAM education develops in 21st Century Schools“, „Let‘s share the beauties stop the bullying“ ir „All for Nature, Nature for All“. Vykdyti veiklas pasaulyje siaučiant Covid-19 pandemijai ir nesant galimybei susitikti gyvai su projekto partneriais – iššūkis nelengvas, tačiau bendravimas nenutrūko ir visą laiką vyko nuotoliniu būdu. Projektų koordinatoriai susitikdavome kartą per mėnesį ir net dažniau. Viskas priklausė nuo entuziazmo, motyvacijos atremti visus išbandymus ir, kiek įmanoma, numatytas įgyvendinti veiklas perkelti į virtualią erdvę. Bendru susitarimu visų trijų projekų komandos nutarė kreiptis dėl projektų veiklų įgyvendimo trukmės nukėlimo 12 mėn. ir pirmaisiais metais vykdyti tik tas veiklas, kurios nereikalauja „gyvo“ kontakto.

 

Pasitelkdami nuotolinio darbo įrankius ir platformas (Canva, Padlet, Kahoot, Quizizz, edPuzzle, Madmagz, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) sukūrėme bendrus produktus. Rudenį sukurti  projektų logotipai, šūkiai, sumaketuoti ir išleisti informaciniai lankstinukai ir plakatai.

 

„STEAM education develops in 21st Century Schools“ projektas skirtas STEAM ugdymo populiarinimui, kuriant inovacijų kultūrą mokyklose, igyjant naudingos patirties ir žinių iš kitų Europos mokyklų STEAM ugdymo tema. Projekto mokyklos partnerės iš Belgijos, Rumunijos, Turkijos, Italijos ir Portugalijos didžiąją dalį mokslo metų, kaip ir mes, praleido mokydamiesi virtualiai, o tai truputį liūdino, nes neturėjome galimybės įgyvendinti veiklų numatytų mokslinėse laboratorijose, pramonės įmonėse. Nepaisant to, visus mokslo metus mūsų mokyklos gimnazistai nuotoliniu būdu vykdė įvairius inžinerinius projektus kartu su inžineriais iš įvairių Klaipėdos miesto pramonės įmonių ir Klaipėdos universiteto dėstytojais. Tai buvo puikus pavyzdys, kuris dar kartą patvirtino, kad galima daug ko išmokti ir virtualiai.

 

„Let‘s share the beauties stop the bullying“ projekto siekis – mažinti patyčių mastą mokyklose, sistemingai kurti ir pritaikyti patyčių valdymo strategijas praktikoje įtraukiant ir mokinius, ir jų tėvus, ir visą mokyklos bendruomenę. Susidomėję projekto tema gimnazistai kūrė istorijas iš paveikslėlių, originaliai nufilmavo ir sumontavo dainos „Imagine“ klipą, o visos projekto mokyklos partnerės dalyvavo virtualiame „flashmob‘e“ skirtame dienai prieš smurtą ir patyčias paminėti.

 

„All for Nature, Nature for All“ – gamtosauginis projektas, subūręs 6 mokyklas iš Kroatijos, Turkijos, Švedijos, Olandijos, Lietuvos ir Graikijos buvo gausiausas veiklomis. Tam daug įtakos turėjo projekto koordinatorės kroatės entuziazmas ir begalinė likusių partnerių motyvacija. Stengėmės įgyvendinti visas veiklas iš numatyto veiklų planų turėdami vilties, kad galbūt pavyks susitikti dar šiais mokslo metais. Pirmiausia, pamokų metu gvildenta klimato kaitos tema, žiūrėtas ir aptartas režisieriaus Yann Arthus-Bertrand dokumentinis filmas „Home“ (liet. „Namai“), o rezultatai pateikti mokinių sukurtame filme – refleksijoje, kuriame mokiniai teigia, kad Žemė yra mūsų namai, ir mes turime imtis priemonių ją išsaugoti. Stebėtas pokytis gamtoje ir fiksuotas nuotraukose, kurios nugulė į fotoalbumą. Pravestos pamokos, kurių vaizdo įrašais ir planais pasidalyta su projekto partneriais. Virtualiame koordinatorių susitikime išbandėme naujus IT įrankius ir „e-Twinning“ platformos galimybes. Metus svajojus apie „gyvą“ susitikimą, visgi teko projektinius darbus pristatyti virtualiai ir susipažinti bendraujant „Zoom“ platformoje. Birželio 1 d. vasarą pasitikome kartu su projekto partneriais, mokytojais ir mokiniais, dalyvaudami virtualiame susitikime. Dalyviai pristatė savo šalis ir mokyklas, diskutavo gamtos apsaugos ir klimato kaitos klausimais, žiūrėjo dokumentinį filmą, pasidalijo savo įžvalgomis ir aptarė filme diskutuotas problemas. Vakarą vainikavo viktorina, kurios metu pasitikrinome savo žinias ir linksmai praleidome laiką. Smagu buvo pamatyti naujus draugus ir taip norėjosi pabendrauti „gyvai“.

 

Nekantriai laukiame antrųjų ir trečiųjų partnerystės metų, kad galėtume įgyvendinti likusias projekto veiklas ir mobilumus, ir nenusimename, nes bendraujant virtualiai įvaldėme ir išmokome naudotis įvairiais IT įrankiais, kuriuos išmėginsime jau kitais mokslo metais ne tik vykdant projektinę veiklą, bet ir kasdieniame ugdyme.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.