Keičiamės ikimokyklinio ugdymo patirtimi

Rasa Dikčienė
,
vaikų meninės studijos „Diemedis“ įkūrėja

Vaikų meninės studijos „Diemedis“ pedagogai turėjo puikią galimybę tobulinti profesines kompetencijas per mobilumo vizitą Norvegijoje. Šis vizitas – tai dalis „Nordplus“ programos projekto „GROW: grow professionally together“ (liet. „GROW: augame profesiškai drauge“), įgyvendinamo bendradarbiaujant su privačių darželių tinklu „Barnehagenett“.

Darželio pedagogai dalyvaudami projekte siekė iš arčiau susipažinti su skandinaviškų ikimokyklinio ugdymo įstaigų patirtimi, vertybėmis.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės lankėsi Norvegijos Sarpsborgo miestelyje ir visą savaitę stebėjo ugdymo procesą „Barnehagenett“ tinklo darželiuose.

Sveiki, aktyvūs, žaidžiantys ir saugūs vaikai – tai pagrindinės šio tinklo programos sritys. Dauguma darželio veiklų vyksta lauke nepaisant oro sąlygų. Vaikai skatinami laisvai tyrinėti juos supančią aplinką, o per fizinę veiklą susiduria su iššūkiais, kurie formuoja ne tik fizinius gebėjimus, bet ir pasitikėjimą savo jėgomis. Darželiuose taikomas patirtinis ugdymas „Diemedžio“ pedagogėms pasirodė artimas. Ypač žavėjo kolegių požiūris, kad žaidimas – vienas pagrindinių ir svarbiausių įrankių formuojantis vaikui svarbius įgūdžius ir vertybes.

 

„Barnehagenett“ tinklo daželiuose puoselėjama bendrystės vertybė, kuri paremta socialinių emocinių įgūdžių ugdymu. Ugdymo įstaigose taikomi problemų sprendimų būdai mus įkvėpė sugrįžus kurti dar palankesnes aplinkybes vaikams tobulinti socialinius įgūdžius.

Šį rugsėjį „Diemedyje“ sulaukėme trijų mokytojų iš „Barnehagenett“ darželių tinklo. Pristatėme savo ugdymo įstaigą, supažindinome su ugdymo programa ir sudarėme galimybę stebėti, kaip ji įgyvendinama. Viešnios stebėjo mūsų organizuojamas veiklas, drauge su vaikais ir pedagogais leidosi į žygį miške.

 

Kolegės iš Norvegijos pastebėjo, kad „Diemedyje“ skiriama daug dėmesio tikslingam vaikų meniniam ugdymui. Taip pat atkreipė dėmesį, kad darželį lankantys vaikai geba laikytis bendrų susitarimų, o pedagogės, jų požiūriu, yra savimi pasitikinčios, ramią ir saugią aplinką kuriančios ugdytojos. Viešnios sporto ir ritmikos veiklų metu pasidžiaugė atradusios naudingų metodų gerinti dėmesio koncentraciją, lavinti koordinaciją ir stiprinti tarpusavio santykius.

Vizito pabaigoje organizavome bendrą susitikimą, per kurį reflektuodamos savo įspūdžius pastebėjome, kad visgi turime nemažai panašumų, o skirtumų aptarimas leido pažvelgti į pedagogines situacijas plačiau ir apmąstyti, kuo kiekviena įstaiga gali papildyti savo ugdymo proceso organizavimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.