Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje – dėmesys mokinių skaitymo ir matematikos gebėjimams

Jolita Mickienė
,
Kėdainių Juozo Paukštelio prog-jos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Artėjantys mokslo metai jau įsuko pedagogų bendruomenę į darbų sūkurį. Nemažai pokyčių ir naujų veiklų šie mokslo metai atneša Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijai, kuri nuo 2022 m. pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“. Įsisavindama projekto lėšas progimnazija siekia gerinti mokinių skaitymo ir matematikos pasiekimus.

Pasiruošimas sėkmingai įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“

 

Ruošdamasi įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“, praėjusiais mokslo metais Juozo Paukštelio progimnazija parengė ir su Kėdainių rajono savivaldybės administracija bei Nacionaline švietimo agentūra suderino progimnazijos veiklos tobulinimo planą. Pagal jį 2022 m. pavasarį progimnazijos pedagogai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Mąstančių skaitytojų ugdymas“, „Darbas su tekstu“, „Skaitymo gebėjimų ugdymas per matematikos ir gamtos mokslų pamokas“, du mokytojai baigė grafinio dizaino kursą. Dar praėjusiais mokslo metais parengti 1–4 ir 5–8 klasių mokinių skaitymo skatinimo planai – skaitymo skatinimo priemonių ir veiksmų visuma. Projekto lėšomis įsigyta naujų ugdymosi poreikius atitinkančių priemonių pradinių klasių mokiniams, 1–4 klasėse įrengtos lentynos mažosioms ekspozicinėms bibliotekėlėms. 5–8 klasių mokiniams nupirkta knygų, kurios bus skirtos savarankiškam skaitymui, kūrinių analizei per pamokas. Matematikos gebėjimams ugdyti įsigyta uždavinynų – papildomos mokomosios medžiagos užduotims individualizuoti ir diferencijuoti. Progimnazija įsigijo 20 interaktyvių ekranų, atnaujino kompiuterinę įrangą informacinių technologijų, pradinių klasių, mokomųjų dalykų ir kituose kabinetuose. Pasirūpinta naujomis mokymosi priemonėmis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Atsižvelgiant į skirtingus mokinių skaitymo gebėjimus, progimnazijos bibliotekos fondai papildyti naujomis knygomis. Šiais mokslo metais progimnazijoje duris atvers atnaujinta erdvė „Tylioji skaitykla“.

Ugdymo organizavimas stiprinant skaitymo ir matematikos gebėjimus

 

Jau 2022 m. pradžioje projektas „Kokybės krepšelis“ suteikė galimybę silpnesnius skaitymo įgūdžius turintiems 1–2 klasių mokiniams kartą per savaitę dalyvauti skaitymo pratybose, o šiais mokslo metais į užsiėmimus bus kviečiami visų pradinių klasių mokiniai, kuriems reikia gerinti skaitymo įgūdžius. Nuo rugsėjo progimnazijoje vyks konsultacijos 4 klasių mokiniams, skirtos skaitymui ir rašysenai gerinti, taip pat konsultacijos matematikos gebėjimams lavinti. 1–8 klasių mokiniai, patiriantys mokymosi sunkumų, bus skatinami dalyvauti sąmoningo skaitymo užsiėmimuose. Nuo mokslo metų pradžios 5–8 klasių mokiniams bus įvestas modulis „Skaitymo valanda“, kuriame pagal skaitymo gebėjimų lygį sudarytose grupėse mokiniai lavins teksto skaitymo ir suvokimo įgūdžius. Įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ numatytos ir kitos veiklos: edukacinės išvykos, nuotoliniai susitikimai su lietuvių rašytojais, projektai, konferencija „Matematika aplink mus“, integruotos matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, kūrybinių darbų konkursas „Skaičių pasaulyje“ ir kt.

 

Juozo Paukštelio progimnazijos direktorė Tereza Sotnik įsitikinusi, kad šiais mokslo metais mokiniams siūlomos edukacinės veiklos stiprins vaikų skaitymo ir matematikos gebėjimus. Progimnazijos švietimo bendruomenė, priėmusi iššūkį įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“, džiaugiasi pirmaisiais projektinės veiklos rezultatais ir ruošiasi naujai projekto „Tūkstantmečio mokykla“ patirčiai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.