Kauno Veršvų gimnazija – viena versliausių Europos mokyklų

Žilvinas Damijonaitis
,
Kauno Veršvų g-jos direktorius

Lapkričio 7-ąją Vienoje vyko Europos verslių mokyklų (angl. The Entrepreneurial School Awards) apdovanojimai, kuriuose apdovanota ir Kauno Veršvų gimnazija. Šioje mokykloje jos vadovų iniciatyva dirba verslo ir ekonomikos mokytojai, o verslumo pamokas gauna jau pradinukai. Čia vyksta Karjeros dienos ir kiekvienas mokinys per metus išplėtoja bent vieną nuosavo verslo idėją.

„Jei norime paruošti jaunimą ateities darbams, turime užtikrinti, kad šiandien jiems suteikiame reikiamų žinių ir įgūdžių, – sakė organizacijos „Junior Achievement“ Europoje vadovė Caroline Jenner. – Ne tik mokytojai, bet ir vaikų tėvai turėtų siekti, kad mokiniai, be akademinių žinių, įgytų ir bendrųjų kompetencijų, verslumo įgūdžių, didžiausią dėmesį skiriant praktinei veiklai. Tikiu, kad visos kito šimtmečio mokyklos dirbs ir mokys vaikus to, ko jau šiandien moko mūsų apdovanojamos mokyklos.“

 

Nominantus šiems apdovanojimams atrinko kiekvienos šalies nacionaliniai komitetai, sudaryti iš vietos „Junior Achievement“ organizacijos, verslo ir švietimo atstovų. Vertinimo kriterijai buvo ilgalaikė mokyklos verslumo mokymo strategija, mokymai, rengiami patiems mokytojams, mokykloje turima įranga, skirta verslumo pamokoms ir praktinėms užduotims atlikti. Taip pat buvo vertinamas vietos verslininkų įsitraukimas į verslumo įgūdžių ugdymą ir geriausių praktikų sklaida, viešinimas už mokyklos ribų.

 

Mes pirmieji pastebėjome, kad verslumo ugdymui – itin svarbiai šiuolaikinio žmogaus kompetencijai – skiriama per mažai dėmesio. Kaip ir finansinio raštingumo ugdymui. Todėl buvo imtasi iniciatyvos ir parengta Novatoriško verslumo ugdymo samprata, kuri gimnazijoje įgyvendinama jau trečius metus.

Per dvejus metus gimnazijoje praplėsta pasirenkamųjų dalykų pasiūla, mokytojai pradėjo kelti kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje, atnaujinta technologinė bazė, kasmet kuriamos „Junior Archievement“ mokinių mokomosios bendrovės, pritraukta daugiau socialinių partnerių. Skatiname mokinius ne tik aktyviai domėtis inovacijomis, bet ir patiems jas kurti. Manome, kad tuo prisidedame prie Lietuvos ateities verslininkų ugdymo.

Visi mokiniai, nesvarbu, ar būtų pirmoje ar paskutinėje klasėje, per mokslo metus įgyvendina verslumo projektą ir pristato jį gimnazijos bendruomenei. Tokiu būdu turi galimybę generuoti idėjas, jas realizuoti ir įrodyti jų naudą visuomenei.

Verslo mokysis iš visuomenėje žinomo mokytojo

 

Vienoje apdovanojimą atsiėmusi ekonomikos mokytoja Renata Lincevičienė atskleidė, kokios veiklos mokyklai pelnė tarptautinį pripažinimą. Juk Veršvų gimnazija yra vienintelė Lietuvoje ugdymo įstaiga, įgyvendinanti savo sukurtą Novatoriško verslumo ugdymo sampratą. „Visi gimnazijos mokytojai per savo dalyko pamokas įvairias temas sieja su verslumu ir finansiniu raštingumu. Taip pat gimnazijoje siūlomi papildomi užsiėmimai. Pavyzdžiui, pirmokai ir antrokai mokosi kūrybinio konstravimo, trečiokai ir ketvirtokai – verslo simuliacijų. Penktokai jau pradeda mėginti programuoti, šeštokai mokosi ekonomikos bei verslo inovacijų ir panašiai. Pirmosiose gimnazijos klasėse mokiniai mokomi kurti intelektinius produktus, socialinio ir socialiai atsakingo verslo, o paskutinėse klasėse – ekonomikos ir verslo organizavimo. Visi mokiniai, nesvarbu, ar būtų pirmoje ar paskutinėje klasėje, per mokslo metus įgyvendina verslumo projektą ir pristato jį gimnazijos bendruomenei. Tokiu būdu turi galimybę generuoti idėjas, jas realizuoti ir įrodyti jų naudą visuomenei“, – pasakoja mokytoja.

Taip pat šiais mokslo metais gimnazijoje finansinio raštingumo pradėti mokyti trečios klasės (pradinės) mokiniai.

 

„Spaudoje matyti nemažai pasisakymų, kad finansinis raštingumas turi būti ugdomas nuo pradinių klasių, tokios patirties galime pasimokyti ir iš daugelio užsienio valstybių. Todėl mūsų gimnazija ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo savitą ugdymą. Taip pat nuo šių metų turime ekonomikos mokytoją – daug kam jau žinomą žmogų, aktyvų visuomenės veikėją Kristijoną Bartoševičių. Jis puikiai randa bendrą kalbą su mokiniais ir noriai dalijasi savo žiniomis bei patirtimi“, – džiaugiasi ekonomikos mokytoja.

Karjeros dienos!

 

Daug dėmesio gimnazijoje skiriama ne tik pakankamai įgūdžių turintiems mokytojams, bet ir techninei įrangai. R. Lincevičienės teigimu, technologijos yra viena stipriausių Veršvų gimnazijos pusių. Jomis aprūpinti daugelis kabinetų. Kaip jas naudoja mokiniai? Labai įvairiai: nuo kūrybinių darbų konkursams, kasdienio pamokų ruošimo iki gaminių verslui (mokomosioms bendrovėms) gamybos. Pavyzdžiui, su 3D spausdintuvu buvo spausdinami ir istoriniai medaliai, ir sausainių kepimo formelės, ir kavos puodelių padėkliukai. Mokiniams tai labai įdomu, priimtina, tai juos motyvuoja. „Skatiname ne tik domėtis naujausiomis technologijomis, bet ir patiems išdrįsti jas kurti“, – mokyklos patirtimi dalijasi mokytoja.

 

Gimnazija sėkmingai bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio universitetais. „Pavyzdžiui, keli mokiniai sėkmingai dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Verslo praktikų centro renginyje „Entrepreneris“, keletą kartų šio centro atstovai vedė mokymus mokykloje. Kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu kuriame penktokų verslumo klasę. Visi universitetai noriai prisideda prie organizuojamų renginių ir konsultuoja tiek mokytojus, tiek mokinius“, – sako R. Lincevičienė.

 

Esame įpratę, kad Karjeros dienas organizuoja aukštosios mokyklos, tačiau tokią praktiką perėmė ir Veršvų gimnazija. Mokytojos teigimu, sudėtinga apibūdinti šio renginio veiklas, nes kasmet gimnazijos Karjeros dienos būna vis kitokios. Vienais metais ateina daug gimnaziją baigusių mokinių ir dalijasi savo patirtimi, kitais metais mokiniai ieško informacijos apie įvairias profesijas ir jas pristato įvairiausiais būdais. Per mokslo metus gimnaziją aplanko tikrai nemažai alumnų, kurie įneša daug pozityvumo ir ne vienam mokiniui palengvina ateities pasirinkimą.

Pasinaudokite geruoju pavyzdžiu – verslumo pamokos įmanomos kiekvienoje mokykloje

Veršvų gimnazija yra puikus lyderystės pavyzdys, kai mokykla imasi integruoti esminius, jaunam žmogui būtinus kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, kūrybiškumo ir kitus verslumo gebėjimus, jų ugdymą nuo pirmos klasės.

 

Gimnazistai taip pat lanko įmones, ugdymo įstaigas, karjeros renginius, atvirų durų dienas, karjeros centrą, dalyvauja „Junior Achievement“ jaunojo kolegos savaitės renginiuose, kur turi galimybę tapti skirtingų sričių profesionalų „šešėliais“. R. Lincevičienės teigimu, mokiniai pradeda sverti savo karjeros pasirinkimus ir planus, mokosi rašyti gerą gyvenimo aprašymą ir save įsivertinti.

 

„Veršvų gimnazija yra puikus lyderystės pavyzdys, kai mokykla imasi integruoti esminius, jaunam žmogui būtinus kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, kūrybiškumo ir kitus verslumo gebėjimus, jų ugdymą nuo pirmos klasės. Tai yra pirmoji mokykla, kuri juda link „Junior Achievement“ progresinio verslumo ugdymo modelio įgyvendinimo, kai verslumo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai žingsniai formuojami nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Ačiū mokyklos vadovui, kuris palaiko iniciatyvius mokytojus ir skiria jiems dėmesio bei resursų, kad visi drauge galėtume prisidėti prie jaunų Lietuvai kuriančių žmonių ateities“, – sakė Lietuvos „Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė.

 

Europos Komisija iki 2025-ųjų ketina sukurti Europos švietimo erdvę. Verslios mokyklos apdovanojimai, rengiami tarptautinės organizacijos „Junior Achievement“, prisideda prie šių tikslų, renginiu skatinama taikyti inovacijas švietimo sistemoje ir į mokymo programas įtraukti daugiau praktinių užduočių. Šiemet iš visų Senojo žemyno mokyklų atrinkta 17, kurios verslumo įgūdžių ugdymui – įtraukiant tiek mokinius, tiek mokytojus, tiek vietos verslininkus – skiria daugiausia dėmesio.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.