Kauno lopšelio-darželio „Nežiniukas“ ekologinio ugdymo modelis

Edita Gaižauskienė
,
Kauno l.-d. „Nežiniukas“ direktorė

Naujų technologijų plėtra, ekologiniai iššūkiai, energetinių resursų kainų šuoliai skatina mąstyti apie ekologinio ugdymo poreikį, sveiko gyvenimo kokybę, būtinybę ugdyti atsakingą, sveiką, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį žmogų. Todėl Kauno lopšelyje-darželyje „Nežiniukas“ 2022 m. parengtas ir įgyvendinamas ekologijos ugdymo modelis, kurio pagrindinis tikslas – ugdyti vaikų gamtamokslinį ir ekologinį raštingumą. Plėtodamas ekologinio ugdymo idėjas ir siekdamas pasisemti naujų idėjų iš Lietuvos kolegų, lopšelis-darželis įsitraukė į Lietuvos EKO mokyklų tinklą.

 

Lopšelio-darželio ekologijos ugdymo modelį sudaro trys sritys (komanda, vaikai, šeima) ir remiamasi šiomis pagrindinėmis nuostatomis:

  • Ekologijos ugdymo procese dalyvauja visa darbuotojų komanda, kuri rūšiuoja, tausoja energiją, pritaiko vidaus ir lauko aplinkas, vykdo ekologinius projektus, bendradarbiauja su socialiniais partneriais keičiantis informacija, skleidžiant gerąją darbo patirtį ir kt.
  • Vaikai tyrinėja, rūšiuoja, dalyvauja ekologiniuose projektuose, edukacinėse išvykose, tausoja energiją, naudoja gamtinę medžiagą.
  • Šeima rūšiuoja, tausoja energiją, dalyvauja EKO veiklose kartu su vaikais, ekologinis ugdymas tęsiamas namuose.

 

Įgyvendinant ekologinio ugdymo modelį, darbuotojų komandai bendradarbiaujant su tėveliais, lauko teritorijoje įkurti ekologiniai daržai, pastato reprezentacinėje zonoje įrengti daržovių ir vaistažolių auginimo vazonai, įrengtos lietaus vandens surinkimo talpos prie pastato lietaus nutekėjimo vamzdžių, kuriuose surinktas vanduo panaudojamas augalams laistyti. Grupėse sukurtos erdvės gamtamoksliniam ir ekologiniam raštingumui ugdyti: gamtinės medžiagos žaidimų kampeliai, augalų daiginimo šiltnamiai, šiukšlių rūšiavimo dėžės ir kt.

 

Plėtojant ekologines idėjas, bendruomenėje buvo organizuojamos aplinkos tvarkymo talkos, antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos rinkimo akcijos. Mokytojai kūrybiškai panaudojo surinktas medžiagas ir žaliavas vaikų ugdomojoje, meninėje ir sveikatos stiprinimo veiklose. Lavindami smulkiąją motoriką vaikai iš kaštonų dėliojo takelius, namelius ir figūras. Bendruose koridoriuose įrengti kaštonų masažai vaikų pėdutėms kartoninėse dėžėse. Iš spalvotų plastikinių kamštelių vaikai savarankiškai ir mokytojų skatinami lavino vaizduotę kurdami įvairias dėliones, mokėsi įvardinti ir reikšti emocijas dėliodami nuotaikų veidukus. Iš nenaudojamų spalvotų įmaučių ir kitų antrinių žaliavų buvo gaminami paukšteliai, eglutės žaisliukai, kuriais papuoštos lauko ir vidaus aplinkos. Be to, vaikai aplankė Kauno miesto parkus, dalyvavo muziejų organizuojamose gamtosauginėse programose.

 

Lopšelio-darželio mokytojai vykdė projektines veiklas mieste ir šalyje, dalyvavo tarptautiniuose „eTwinning“ projektuose. Organizuojant respublikinį projektą „Bulvė – daržo karalienė“ vaikai pavasarį plastikiniuose induose sodino bulves turkiškai, jas prižiūrėjo ir laistė. Rudenį buvo skaičiuojamas derlius, matuojamos ir sveriamos bulvės, gaminami ir ragaujami bulvių patiekalai. Pagal projektą „Papuoškime darželį tulpėmis“ rudenį įvairiose lopšelio-darželio lauko erdvėse vaikai su mokytojais ir tėveliais pasodino apie 500 tulpių svogūnėlių, kurie turi pavasarį sužydėti. Be to, vienos grupės mokytojos vykdytas tarptautinis „eTwinning“ projektas „Ekological Literacy“ apdovanotas Nacionaliniu kokybės ženkleliu.

 

Įgyvendinant lopšelio-darželio ekologinio ugdymo modelį, mokytojai dirbdami su vaikais taiko skirtingas ugdymo strategijas, sudarančias sąlygas įgyti žinių per patirtinį ugdymą. Vykdant gamtosauginius projektus, praktines-pažintines veiklas su ugdytiniais įstaigoje ir už jos ribų užtikrinamas veiksmingas tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių bendradarbiavimas, padedantis gerinti vaikų ekologinio ugdymosi kokybę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.