Karjeros ugdymo galimybės

Rita Kavaliauskaitė
,
Molėtų gimnazijos mokytoja, projekto koordinatorė

Molėtų gimnazija, kaip partnerė, 2017–2020 m. dalyvavo programos „Erasmus+“ KA2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „Mano karjera Europoje“ (angl. „My career in Europe“) veiklose (koordinatorius – Lycée Edme BOUCHARDON (Prancūzija); partneriai – „BHAK Wien 11“ (Austrija), Profesinė technikos mokykla (Profesionalna Tehnicheska Gimnaziya) „N. Y. Vaptsarov“ (Bulgarija), 2 EPAL PATRON (Graikija). Įgyvendindami numatytus projekto tikslus, gimnazistai ir mokytojai dalyvavo projekto Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklose, edukaciniuose-pažintiniuose užsiėmimuose, kitose edukacinėse erdvėse, akademinėje veikloje. Įvairių veiklų metu galėjo ugdytis karjeros kompetencijas, labiau pažįstant, realizuojant save, o mokytojai – tobulinti kūrybiškumą, integruodami veiklas į ugdymo(si) procesą.

 

Šių dienų darbo pasaulyje keliami iš esmės nauji reikalavimai jaunam žmogui karjeros kelyje ir „būtina karjeros kompetencija, kurią laiduoja savęs pažinimo bei prisistatymo, bendravimo, bendradarbiavimo bei veikimo socialinėje aplinkoje, nuolatinio mokymosi, darbo pasaulio pažinimo, sprendimų priėmimo, veiklos planavimo ir kiti gebėjimai“ (Stanišauskienė, V. Ugdymas karjerai mokykloje: kaip padėti moksleiviui įgyti šiuolaikinę karjeros kompetenciją?, 2012).

 

Projekto „Mano karjera Europoje“ Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklų (Austrijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Lietuvoje) darbo sesijose dalyviai ruošė pristatymus numatytomis projekte temomis, diskutavo apie tai įvairiais aspektais, analizavo surinktus duomenis ir pateikė išvadas dirbdami tarptautinėmis bendradarbiaujančiomis grupelėmis bei dalyvavo edukacinėse veiklose.

Gimnazistai dalijasi įspūdžiais ir patirtimis:

Greta Kuveikaitė: „Veiklose Austrijoje nagrinėjome temą „Švietimo sistema ir tolesnis mokymas mano šalyje / regione“. Komandos pristatė savo šalies švietimo sistemas, diskutuodami ieškojo panašumų bei skirtumų, vertino, kurios šalies sistemos bruožai priimtiniausi. Parengtos lyginamosios lentelės su minėta informacija, kurią įvertinus, leistų pasirinkti tą šalį, kurioje mokiniai norėtų mokytis. Aktyviai dalyvavome edukacinėse-pažintinėse išvykose: Jungtinių Tautų biure, „Spittelau“ atliekų deginimo įmonėje, Vienos universitete.“

 

Ineta Valodkaitė: „Veiklų Bulgarijoje tema – „Mano šalies / regiono ekonominis įvertinimas / galimybės“. Prieš mobilumą kiekvienos šalies mokiniai turėjo paruošti pristatymą apie savo šalies ekonominę situaciją, įsidarbinimo perspektyvas, bedarbystės lygį šalyje, geriausiai ir prasčiausiai apmokamus darbus, o veiklų metu atliktą darbą pristatė. Mobilumo organizatoriai apibendrino visų šalių pateiktą medžiagą. Taigi projekto dalyviai susipažino su kiekvienos šalies darbo rinka ir įsidarbinimo perspektyvomis. Vyko susitikimai ir diskusijos su Vratso miesto Karjeros centro, Darbo biržos specialistais.“

 

Motiejus Laurinavičius: „Lietuvoje vykusių darbo sesijų temos „Renkuosi profesiją“ ir „Darbo įstatymas mano šalyje“. Kiekviena projekto komanda analizavo darbo įstatymus įvairiose šalies ūkio sferose, vertino, apibendrino ir pristatė gautas išvadas. Lankėmės UAB „Sicor Biotech“ – biotechnologinės farmacijos įmonėje, kuriančioje ir gaminančioje rekombinantinius biofarmacinius preparatus pagal pažangiausias mokslo ir gamybos technologijas, ten susipažinome su bendrovės veikla, gaminamais preparatais, galėjome stebėti gaminimo procesą. O akcinėje bendrovėje „Grigeo“ – popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse gamintoja, projekto dalyviai stebėjo visą bendrovės gaminamos produkcijos gamybos procesą.“

 

Danielė Arlickaitė: „Graikijoje vykusių veiklų tema – „Kultūriniai aspektai darbo vietoje dalyvaujančiose šalyse“. Kiekviena šalis ruošė medžiagą apie kultūrinius aspektus darbo vietose (bendravimo ypatumai tarp darbuotojų, tarp darbdavių ir darbuotojų, aprangos kodo ypatumai darbo vietoje, darbo valandos ir pan.), o mobilumo metu, dirbdami bendradarbiaujančiose komandose, ruošė pristatymus palygindami surinktą medžiagą, diskutuodami ieškojo bendrumų ir skirtumų. Lankėmės Patros mokslų centre, ten pirmiausiai susipažinome su matematikos, fizikos bei sąveikiosiomis informacinių technologijų ekspozicijomis, dirbome komandomis ir turėjome išnagrinėti dvi logines užduotis bei paruošti pristatymus.“

 

Įgyta patirtis Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklose padėjo plėtoti projekto dalyvių karjeros kompetenciją, tobulinti kritinio mąstymo ir refleksijos, asmenybės pažinimo, sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo ir bendravimo, komunikavimo gebėjimus, sustiprino dalyvių anglų kalbos žinias.

 

Karjeros kompetencijas gimnazijos mokiniai tobulina ir dalyvaudami projekto veiklose savo šalyje: edukacinėse-pažintinėse ekskursijose, praktinėse pamokose kitose edukacinėse erdvėse, t. y. išvykose į verslo įmones, įstaigas. II–IV klasių gimnazistai, lankydamiesi UAB „Intersurgical“, kuri yra pasaulinė plataus medicininių gaminių asortimento, skirto kvėpavimo takams kūrėja, gamintoja ir tiekėja, susipažino su gaminamos produkcijos procesu; inžinierių, mikrobiologijos technikų, surinkėjų darbo specifika. Molėtų rajone veikiančioje, vienoje didžiausių, plastikinių produktų gamintojų Baltijos šalyse, UAB „Hoda“ III gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo ne tik pažintinėje ekskursijoje, bet jau ir tradicija tapusioje edukacinėje pamokoje „Sintetiniai plastikai, jų gamyba ir naudojimas“, kurios metu su įvairiais plastikais susipažino ne chemijos kabinete, o įmonėje, ją vedė mokytoja Irma Kiliuvienė ir įmonės darbuotoja Vaiva Raišytė. Pažintinės ekskursijos, tarptautiniame Karmėlavos oro uoste, metu mokiniai susipažino su skrydžių palydovų darbo specifika, galėjo pasiklausyti skrydžio valdymo centro darbuotojų ir pilotų pokalbių. I gimnazinės klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje-apžvalginėje ekskursijoje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, kurios metu susipažino su bibliotekos istorija ir veikla, bibliotekininko, bibliografo, archyvų dokumentų restauratoriaus ir konservatoriaus specialybėmis. Mokiniams sudaryta galimybė pamatyti pirmąsias spausdintas XV a. knygas (inkunabulus), senovines biblijas ir giesmynus, senųjų žemėlapių originalus, didžiausią ir mažiausią knygas Lietuvoje bei restauratorių realiai atliktus darbus – seniausias restauruotas knygas.

 

Gimnazistai galėjo ne tik susipažinti su įvairiomis profesijomis, bet ir įgyti praktinių gebėjimų. I–II klasių gimnazistai, dalyvaudami Alantos technologijos ir verslo mokyklos organizuojamose aktyviose profesijų pamokose praktinio mokymo laboratorijose ir dirbtuvėse, dalyvavo technikos priežiūros, verslumo, įvairių gėrimų gamybos, siuvimo pamokose ir atliko užduotis, o Utenos regioninio profesinio mokymo centro atvirų durų dienos renginyje „Profesijos iš arčiau“ II ir IV klasių gimnazistai, praktinio mokymo laboratorijose ir dirbtuvėse metu, galėjo praktiškai susipažinti su automobilių mechaniko, apdailininko, konditerio profesijomis bei dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. II–III gimnazinių klasių mokiniai lankėsi Vilniaus universiteto (VU) Gyvybės mokslo centro mikrobiologijos laboratorijoje, ten, praktinių užsiėmimų metu, atliko du laboratorinius darbus – išbandė bakterijų Escherichia coli (E. coli) ir sarcinų (ląstelėms pasidalijus susidaro kubas iš 4, 8, 16 ir daugiau ląstelių, aut. past.) dažymą Gramo būdu, mikroskopu stebėjo mielių ląstelių atsarginį polisacharidą glikogeną („rezervinis“ žmogaus organizmo angliavandenis, priklausantis polisacharidų klasei), o VU medicinos fakultete sužinojo apie studijų galimybes bei anatomijos katedroje mokėsi atpažinti žmogaus kaulus, susipažino su didžiausia Europoje kaukolių kolekcija.

 

Gimnazistai aktyviai įsitraukė ir į akademinę veiklą, kuri stiprina karjeros kompetenciją. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu gimnazijoje vyko tradicinės VU, Vytauto Didžiojo universiteto dienos, jų metu profesoriai ir dėstytojai vedė pamokas-paskaitas įvairiomis temomis: „Filologija šiandien“ (VU Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona), „Šiuolaikinio verslo matematika“ (VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorius Rimvydas Skyrius), „Krepšinis ir magnetinis rezonansas“ (VU Fizikos fakulteto katedros vedėjas, profesorius Vytautas Balevičius), „Teisė ir kasdienybė“ (VU Teisės fakulteto profesorius, habilituotas teisės daktaras Vytautas Nekrošius), „Ką veikia neurobiologai“ (VU Gyvybės mokslų centro neurobiologijos ir biofizikos katedros vedėjas, profesorius Osvaldas Rukšėnas), „Kapitalas ar idėja? Kokį kapitalą valstybei gali krauti vieno žmogaus idėja“ (VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto lektorė Laima Skauronė), „Priėmimo sąlygų į aukštąsias mokyklas keliai ir klystkeliai“ (VDU Marketingo ir komunikacijos departamento vyr. specialistė Giedrė Giedraitytė). Dėstytojų vestos edukacinės pamokos gimnazistams suteikė galimybę ugdytis ne tik dalykines ir bendrąsias kompetencijas, bet ir ugdymo karjerai kompetencijas, sąmoningą profesinio pasirinkimo pažinimą ir suvokimą, įsivertinant galimybes.

 

Dalyvauti tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“ galėjo 98 II–IV gimnazinių klasių mokiniai. Šios parodos dėmesys skirtas karjeros planavimui. Parodos turinys orientuotas į praktines žinias, kaip įkurti verslą, kaip pasirinkti darbo pasiūlymą, kaip parengti išskirtinį CV, kam reikalingas motyvacinis laiškas, kaip vyksta darbo pokalbis.

 

Gimnazistai susipažino su universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų studijų programomis, kalbų mokymo bendrovių siūlomomis paslaugomis, Lietuvos verslo įmonių veikla bei dalyvavo sąveikiuosiuose užsiėmimuose, profesijas išbandė naudodamiesi išmaniaisiais simuliatoriais ir naujausiomis technologijomis.

Dalyvavimas tokiose projekto veiklose, kurios integruotos ir į ugdymo(si) procesą ar vyksta kitose edukacinėse erdvėse, padeda mokiniams pasirinkti tolesnį mokymosi ir/ar darbinės veiklos kelią, pasirengti karjerai šiuolaikiniame darbo pasaulyje. O mokytojams, tai galimybė geriau pažinti ugdytinius, kurti patrauklesnį ugdymo(si) procesą, kartu tobulinti asmenines profesines kompetencijas.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga dėl bet kokio jame pateikiamos informacijos naudojimo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.