Jaunieji matematikai auga Ragainės progimnazijoje

Rimutė Jonaitienė
,
Šiaulių Ragainės prog-jos matematikos mokytoja

Šiaulių Ragainės progimnazijoje jaunųjų matematikų veikla skaičiuoja pirmąjį dešimtmetį. Pirmieji daigeliai – matematikos gilinimo moduliai. Augant ir tobulėjant buvo suteiktos konsultacinės valandos gabiųjų mokinių ugdymui. Jų pasiekimai skatino kryptingą motyvuotą veiklą. Tada ir kilo idėja – visą su gabesniais mokiniais susijusią veiklą sujungti įkuriant jaunųjų matematikų mokyklėlę „Į pagalbą gabiam matematikai mokiniui“.

 

Mokyklėlės pagrindinis uždavinys – kurti gabių matematikai vaikų ugdymo sistemą, ugdyti šių mokinių gebėjimus, kritinį ir loginį mąstymą, rengti juos dalyvauti konkursuose ir olimpiadose. Veikla intensyvėjo, rezultatai gerėjo. Buvo nuspręsta 5–8 klasių mokinius mokyti diferencijuotai, t. y. ugdytinai per matematikos pamokas skirstomi į laikinąsias grupes pagal gebėjimus. Gabieji mokiniai matematikos pamokose atlieka individualias, sudėtingesnes užduotis, jiems skiriamos atskiros namų darbų užduotys, vykdomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai tiriamieji darbai, projektai, kūrybinės užduotys. Mokytojai gabiems mokiniams sudaro galimybę bendradarbiauti grupėje ir padėti silpniau besimokantiems vaikams, bendradarbiauti su mokytoju per pamokas. Per papildomus užsiėmimus suteikiamas grįžtamasis ryšys – aptariami nuveiktų veiklų rezultatai.

 

Per veiklos dešimtmetį pražydome įspūdingai: dalyvauta 54 miesto tarpmokykliniuose konkursuose, laimėtos 26 prizinės vietos. Miesto matematikos olimpiadose laimėta 14 prizinių vietų, 2 mokiniai tapo respublikinių olimpiadų prizininkais. Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ į šalies geriausiųjų penkiasdešimtuką pateko ir į vasaros stovyklą buvo pakviesta net 14 jaunųjų mokyklos matematikų. O kur dar internetiniai matematikos konkursai! Mokykla didžiuojasi jaunaisiais matematikais, juos skatina dovanodama išvykas. Aplankyti Kelmės krašto muziejai, interaktyvi paroda „Matematika gyvai“ ir Valdovų rūmai Vilniuje, Mokslo muziejus Tartu bei Koperniko muziejus Varšuvoje. Tradicinėje mokyklos nominacijų šventėje „Ragainės saulutės“ įsteigta nominacija „Metų matematikas“.

Smagu žinių trokštantiems, stropiems, motyvuotiems, mylintiems matematiką mokiniams augti Ragainės progimnazijoje!

 

 

2017 m. „Kengūros“ konkurso nugalėtojai: sėdi Mantas Matulaitis ir Ūla Mitkevičiūtė, stovi Naglis Mikalkėnas, Emilis Jarašūnas, Matas Čechanavičius

 

2017 m. „Pangea“ konkurso diplomantai: Matas Jonaitis, Matas Čechanavičius, Ilzė Česnavičiūtė, Ūla Mitkevičiūtė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.