Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Juanas Ignacio Fourmentas Kalvelis
,
Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) valdybos pirmininkas

Vakar, sausio 9 d., Urugvajuje prasidėjo XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuris tęsis iki sausio 14 d. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio lietuvių bendruomenės projektas.

Renginį organizuoja Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba, prelatu Edmundu Putrimu, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams. Prelatas E. Putrimas yra PALJ suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas.

 

Per suvažiavimą bus proga pabendrauti, susipažinti su Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos ir Urugvajaus lietuvių bendruomenės veikla bei padiskutuoti apie dabartinę jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje, aptarti įvairius būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

Taip pat bus informuojama apie Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio šventės renginius Lietuvoje ir užsienyje, ypač Pietų Amerikoje.

 

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.