J. Šiugždinienė: suprasdama ypatingą svarbą valstybė pedagogams finansuos informatikos studijas

Pedagogai kviečiami stiprinti informatikos žinias ir kompetencijas renkantis studijuoti informatikos modulius arba baigti informatikos magistrantūros studijas. Studijos praplės dalykines kompetencijas, baigusieji įgys teisę mokyklose mokyti informatikos.

Valstybė planuoja finansuoti 200 pedagogų, apsisprendusių įgyti informatikos magistro laipsnį, studijas ir dar beveik 300 mokytojų sudaryti galimybes pasitobulinti informatikos srityje. Prašymus priimti studijuoti galima teikti iki rugpjūčio pabaigos.

 

„Skaitmeninės technologijos, inovacijos tampa neatsiejama švietimo sektoriaus kultūros dalimi, o naujos idėjos, bendravimas su verslu, sprendimų kūrėjais – švietimo sektoriaus kasdienybe. Tam reikia, kad mokytojai turėtų skaitmeninių kompetencijų, būtų atviri inovacijoms. Todėl skatiname pedagogus pasinaudoti puikia proga įgyti informacinių technologijų žinių.

Šios studijos suteiks galimybių ne tik išplėsti dalykines kompetencijas ir atrasti įdomesnių, šiuolaikiškesnių dėstymo būdų, bet ir padėti mokiniams geriau pasirengti egzaminams, kad jie galėtų siekti savo išsvajotų specialybių. Be to, studijos gali atverti ir naujų profesinių kelių – jas užbaigus galima dirbti informatikos mokytoju“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Valstybės apmokamas informatikos studijas pasirinkę pedagogai sustiprins skaitmeninius gebėjimus, galės juos taikyti ugdant mokinių skaitmeninį raštingumą ir lengviau pereiti prie modernaus, inovatyvaus ugdymo proceso, padėti tai padaryti kolegoms mokyklose. Šios studijų galimybės siūlomos jau turintiesiems pedagogo kvalifikaciją.

Baigę magistrantūros studijas, pedagogai įgis informatikos mokslų magistro laipsnį. Pabaigęs programą ir įgijęs ne mažiau kaip 60 kreditų informatikos dalykų, pedagogas įgis ir teisę mokyti informatikos. Baigus informatikos mokomojo dalyko modulio studijas taip pat galima tapti informatikos dalyko mokytoju mokykloje.

 

Informatikos studijas pedagogams siūlo Vilniaus universitetas ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija.

Informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programos trukmė – 1 metai (60 kreditų). Informatikos magistrantūros studijų programa trunka 1,5–2 metus (90–120 kreditų). Studijos daugiausia vyksta nuotoliniu būdu.

 

Siekiama, kad iki 2024 m. birželio mėn. informatikos mokslų magistro laipsnį įgytų  200 pedagogų, o įgijusiųjų informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę skaičius siektų 300.

Pedagogai, norintys studijuoti informatiką, kviečiami kreiptis į aukštąsias mokyklas. Tikslią informaciją, kaip ir iki kada reikėtų pateikti stojimo paraiškas, galima rasti kiekvienos aukštosios mokyklos interneto svetainėje.

 

Daugiau informacijos teikia ir Nacionalinė švietimo agentūra, kviečianti pedagogus suskubti ir pasinaudoti projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ siūloma galimybe nemokamai studijuoti informatiką.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.