Izraelio gabių vaikų ugdymo guru ves mokymus Lietuvoje

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija ir Tarptautinė Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programa „Gifted“ vasario 28 – kovo 2 d. Kaune, V. Putvinskio g. 23, rengia mokymus „Gabių mokinių ugdymo tendencijos“.

 

Mokymus ves Izraelio Haifos universiteto Švietimo fakulteto dekanė, matematikos ir gabių vaikų ugdymo profesorė dr. Roza Leikin ir Haifos universiteto Specialiojo ugdymo ir Mokymosi sutrikimų katedrų profesorius dr. Mark Leikin.

 

Pasak profesorės dr. R. Leikin, matematinis ugdymas labai svarbus Izraelio švietimo sistemoje. Mokiniai matematikos mokosi 3 lygiais, apie 15 proc. mokinių kiekvienais metais mokyklinę matematiką baigia aukščiausiu lygiu, kuris, profesorės nuomone, Lietuvoje gali būti prilyginamas matematikos mokymui specializuotose matematinėse klasėse.

 

Profesorė pastebi, kad XXI a. būdingas eksponentinis naujovių augimas visose gyvenimo srityse, susijusiose su technologijų ir mokslo pažanga. Todėl matematikos mokymas greta svarbiausių XXI a. įgūdžių – dėmesio koncentravimo ir valdymo, emocinio ir skaitmeninio raštingumo, kūrybingumo, kitų kultūrų ir subkultūrų pažinimo ir supratimo – lavinimo yra vienas iš pagrindinių ugdymo tikslų visame pasaulyje. „Įvairių gebėjimų ir amžiaus mokinių matematinio kūrybiškumo ir lankstumo ugdymo svarbą pripažįsta daugelis mokslinių tyrimų ir tarptautinių švietimo organizacijų“, – pabrėžia prof. R. Leikin.

Gabių vaikų ugdymo srityje dirbanti Izraelio profesorė sako, kad jei gabiems mokiniams nesuteikiame jų gabumus atitinkančių užduočių, mokytis jiems tampa nuobodu ir jie nesuvokia savo intelektinio potencialo. „Nacionaliniu lygmeniu kyla talentų praradimo pavojus, dėl kurio neabejotinai nukenčia kiekvienos šalies socialinė, ekonominė ir politinė raida“, – perspėja prof. R. Leikin.

 

Vasario 28 – kovo 2 d. vyksiančių mokymų temos – „Gabumas ir aukštas intelektinis potencialas: modeliai, apibrėžimai ir paradigmos“, „Kūrybiškumas kaip vienas iš pagrindinių gabumo savybių ir pagrindinių XXI amžiaus įgūdžių“, „Dvigubas išskirtinumas (2E mokiniai) – kas jie? Ar gali būti gabūs mokiniai iš specialiųjų poreikių grupių?“

 

Tarptautinė Lietuvos-Izraelio gabių vaikų ugdymo programa „Gifted“ skirta intelektualiam ir emociniam talentingų vaikų ugdymui. Ji vykdoma pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, kurį sudaro specialios ugdymo programos 3–18 metų vaikams ir profesionali testavimo metodika. Programą globoja Vytauto Didžiojo universitetas, praėjusiais mokslo metais ji veikė Kaune, šiemet per 100 gabių vaikų ugdomi ir Vilniuje.

 

Programoje dirbantys mokytojai pastebi, kad gabūs vaikai Lietuvoje yra švietimo sistemos užribyje. Sukurta sistema, kaip pagelbėti mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams, tačiau gabių vaikų mūsų mokyklose tarsi nėra, jų papildomas ugdymas dažniausiai paliekamas tėvų rūpesčiui. Tuo tarpu Izraelyje jau daug metų veikia įvairių amžiaus tarpsnių vaikų gabumų testavimo sistema, kuri padeda gabiuosius atpažinti ir nukreipti į artimiausią gabių vaikų ugdymo centrą, kurių tinklas veikia visoje šalyje.

 

VDU Švietimo akademijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.