Įvedami kriterijai valstybės lėšomis prenumeruojamų mokslo ir studijų duomenų bazių atrankai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, remdamasi Lietuvos mokslo tarybos (LMT) ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) ekspertų pasiūlymu, nustatė specialius duomenų bazių atrankos kriterijus. Jie padės geriau įvertinti mokslo ir studijų institucijų duomenų bazių prenumeratos poreikį. Atrankos kriterijai įvardyti naujoje mokslo ir studijų duomenų bazių atrankos ir prenumeratos finansavimo tvarkoje.

 

„Siekiame aiškiau reglamentuoti, kaip valstybės lėšomis galėtų būti finansuojama prenumerata, kuo remiantis pasirenkamos mokslo ir studijų duomenų bazės. Matome būtinybę šį procesą padaryti kuo sklandesnį, aiškesnį, o jo rezultatus – kuo geriau atitinkančius mokslo bendruomenės poreikius. Tarptautinės duomenų bazės yra reikalinga sąlyga užtikrinti studijų, mokslinės veiklos kokybę. Galimybė naudotis tokiais informaciniais šaltiniais prisideda prie mokslo žinių sklaidos, palaiko mokslo atvirumą, tarptautiškumą, yra naudinga tiek vykdant studijas aukštosiose mokyklose, tiek atliekant mokslinius tyrimus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Nuo šiol valstybės lėšomis prenumeruojamų duomenų bazių atrankai bus sudaroma ekspertų darbo grupė iš mokslo ir studijų institucijų bei LMT atstovų, kurios sudėtį tvirtins LMBA. Ekspertai įvertins praktinį visų siūlomų prenumeruoti informacinių išteklių poreikį, vadovaudamasi duomenų bazių atrankos prenumeratai kriterijais.

 

Informacinių išteklių poreikis bus įvertinamas mokslo ir studijų institucijoms sudarius reikalingiausių duomenų bazių sąrašą ir jį sureitingavus pagal prioritetus. Taip pat bus atsižvelgiama į duomenų bazių naudojimo intensyvumą, įvertinus jose pateikiamo turinio atsisiuntimo bei peržiūros ir vartotojų skaičius.

 

Atrankos metu bus įvertinama ir informacinių šaltinių atsisiuntimo kaina, gali būti įvedamas papildomas duomenų bazių svarbos kriterijus, skirtas pagrįsti specializuotų duomenų bazių svarbą. Naujieji kriterijai įvesti siekiant aiškiai reglamentuoti tai, kam yra skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto.

 

Iki 2021 metų mokslo ir studijų duomenų bazių prenumeratos buvo finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis. Įtvirtinus mokslo ir studijų duomenų bazių prenumeratos finansavimo tvarką, valstybė finansuos didžiąją dalį mokslo ir studijų duomenų bazių prenumeratų kainos – Vyriausybė 2022 m. tam skiria 5 mln. eurų.

 

Nuo 15 iki 30 proc. duomenų bazių prenumeratos kainos savo lėšomis apmokės mokslo ir studijų institucijos.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.