„Ir žiedų žiedais pražydo kryžiaus medis prakilnus“

Laima Gužienė
,
 Šlienavos pagr. m-klos tikybos ir technologijų mokytoja

Kryžius yra atpirkimo, išganymo ir prisikėlimo simbolis. Kaip ir kokiu būdu surandamas Dievas vien kryžiuje? Kaip nepasilikti mirtyje, bet pereiti į gyvenimą? Kaip atrasti gyvybę kryžiuje? Tokie klausimai pranoksta žmogiškojo proto ribas, bet tuo pačiu skatina mus sekti Kristumi ir skleisti Gerąją Naujieną žodžiais ir darbais.

 

Taigi, skleisti Gerąją Naujieną ne tik žodžiais, bet ir darbais pasiryžo dvi tikybos mokytojos, suvienijusios jėgas bendram tikslui. Kovo mėnesį vyko respublikinis 1–10 klasių mokinių STEAM kūrybinių darbų konkursas „Gyvybės kryžius“, kurio idėjos autorės ir organizatorės yra tikybos mokytoja Eglė Čaplinskienė ir tikybos bei technologijų mokytoja Laima Gužienė.

 

Kas yra STEAM ir kodėl būtent STEAM? Anglų kalbos akronimas STEAM reiškia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths). Savo bendruomenėse nuosekliai ir kryptingai populiariname gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas, matematiką, taip ugdydami mokinių kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą praktikoje. Į šį konkursą įtraukėme ir dažnai pamirštamą dorinį ugdymą – tikybos dalyką, kuris gali būti ir yra sėkmingai integruojamas STEAM veikloje. Kūrybinių darbų konkursas „Gyvybės kryžius“ paskatino mokinius tyrinėjimams, eksperimentams ir domėjimusi STEAM mokslais, skatino ugdytis kūrybišką požiūrį į technologijų, gamtos bei tiksliuosius ir socialinius mokslus, sąsajas tarp jų ir taikymą gyvenime. Konkurso tikslas – padėti 1–10 klasių mokiniams pažinti krikščioniškąsias vertybes bei ugdyti meninę raišką ir kūrybiškumą gaminant STEAM kūrybinius darbus tema „Gyvybės kryžius”.

Šio konkurso tema priartino dalyvius prie dabartinės situacijos šalyje ir pasaulyje, mokiniai galėjo pažvelgti į gavėnios prasmę pandemijos iššūkių akivaizdoje. Juk labai svarbu ugdyti mokinių moralinių vertybių puoselėjimą. Gamindami ir kurdami kryžius mokiniai ne tik apmąstė kryžiaus prasmę, bet ir ugdė meninius gebėjimus bei kūrybiškumą, lavino estetinį skonį. Dalyviai buvo skatinami veikti per kūrybinę veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais nuotoliniu būdu, plėtojant mokinių emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtis per socialinius tinklus („Facebook“ puslapyje „Gyvybės kryžius“).

 

Konkurso organizatoriai labai nudžiugo sulaukę tiek daug dalyvių iš Lietuvos. Dalyvavo 217 dalyvių iš įvairiausių šalies miestų ir miestelių mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų. Didžiausią įspūdį paliko išradingi ir kūrybiški mokinių sprendimai, kuriant „Gyvybės kryžių“. Sulaukėme ne tik darbų iš medžio, tekstilės, gamtinių ir floristinių medžiagų, bet ir inžinierinio profilio darbų, atliktų iš „Lego“ detalių. Mokiniai sukonstravo kryžius, skleidžiančius šviesą, mirksinčius, besisukančius, judančius. Štai kokios dalyvių įžvalgos, apibūdinant savo kūrybinius darbus:

 

„Mano kryžiaus pavadinimas: „Gamtos gaiva“. Naudojau natūralias medžiagas, kurios buvo rastos miške. Iš dyglialapių maholijų padaryta gėlė simbolizuoja Jėzaus kančias. O viduryje esantys pumpurėliai – meilę ir atsidavimą mums. Kryželis iš riešutų pumpurėlių simbolizuoja džiaugsmą, kai Jėzus prisikėlė. Papartis simbolizuoja Jėzaus pasiekimus, toli nueitą kelią. Kankorėžiai – Jėzaus stiprybę. Puokštelė, pumpurėliai, papartis ir truputis samanų – šventę, džiaugsmą, kad Jėzus Kristus atleido mums nuodėmes, kad yra tikras Išganytojas. Pavadinimas kilo visai atsitiktinai, kai vaikščiodama po miškelį pamačiau pušelę, iš kurios susideda neapsakomo grožio kryžius. O visa kita kilo atsitiktinai (gimė su mano fantazija ir širdimi)…“ (E. Š. 5C kl., Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija)

 

Konkurso organizatoriai yra Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla, Kauno rajono Linksmakalnio mokykla-darželis ir Kauno rajono švietimo centras. Prizininkai apdovanoti Kauno rajono Švietimo centro diplomais ir nominacijomis. Na, o visiems dalyviams sukurta ir atminčiai padovanota konkurso dalyvių STEAM kūrybinių darbų „Gyvybės kryžius” elektroninė knyga, kurioje sudėta dalis šio konkurso kūrybinių darbų nuotraukų. Organizatoriai tikisi, kad originali velykinė dovana padės dalyviams prisiminti gyvybe alsuojantį kryžių, per kurį atėjo išganymas ir atpirkimas. Lai visų širdyse skamba giesmės žodžiai „ir žiedų žiedais pražydo kryžiaus medis prakilnus“.

Knygą galite pavartyti čia.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.