Interaktyvi klasė. „ClassDojo“ galimybės (II dalis)

Greta Botyriūtė-Skiotienė
,
Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytoja

Vertinimas – viena svarbiausių „ClassDojo“ galimybių. Mokytojui ir mokiniams yra suteikiama visiška laisvė sukurti formuojamojo vertinimo sistemą. Tačiau prieš pasiūlant savo vertinimo kriterijus, siūlyčiau paklausti mokinių, kokie susitarimai jiems atrodo svarbiausi klasėje. Atsižvelgdami į mokinių pasiūlymus, sudarykite aiškiai suprantamus susitarimus – kriterijus. Išlyginamojoje klasėje mes turime šiuos susitarimus:

 • aktyvus dalyvavimas (1 t.);
 • apklausa (mažasis testas) (2 t.);
 • namų darbų atlikimas (1 t.);
 • užduočių atlikimas (1 t.);
 • drausmė (1 t.);
 • klausymo užduotys (1 t.);
 • komandinis darbas (1 t.);
 • žodyno mokėjimas (1 t.);
 • pagalba kitiems (1 t.);
 • pastangos (1 t.);
 • pažanga (1 t.);
 • skaitymas (1 t.).

Už kiekvieną įvykdytą kriterijų mokiniai kaupia taškus. Periodo pabaigoje už juos rašomas formalus įvertinimas – įskaita arba neįskaita. Klasėje esame susitarę, kad įskaita dažniausiai rašoma už 6–7 taškus.

Ši vertinimo sistema yra sukurta taip, kad mokiniai gali „nusipelnyti“ ir minusų, kurie atimami iš monstriukų už:

 • blogai parašytą apklausą (-1 t.);
 • prastai atliktą klausymo užduotį (-1 t.);
 • naudojimąsi telefonu (-1 t.);
 • neatliktus namų darbus (-1 t.);
 • neatliktus klasės darbus (-1 t.);
 • nedarbą per pamoką (-1 t.);
 • neišmoktą žodyną (-1 t.);
 • negebėjimą dirbti grupėje (-1 t.);
 • nepasiruošimą pamokai (-1 t.);
 • netvarkingą segtuvą (-1 t.).

Minusai, kuriuos gauna mokiniai, nėra tik statistika ar neaišku ko vertinimas, tai – lyg lakmuso popierėlis, padedantis periodiškai nustatyti sritis, kuriose mokiniui nesiseka, ir jas stiprinti arba kompensuoti sritimis, kuriose sekasi geriau. Svarbu pažymėti ir tai, kad mokytojas beveik visais atvejais turi suteikti mokiniui galimybę išsitaisyti.

Apie mokinio pasiekimus, klasės veiklas, projektus tėvai arba globėjai gali būti informuojami realiuoju laiku, jei savo išmaniajame įrenginyje įdiegs mobiliąją programą „ClassDojo“.

 

Ataskaitų funkcija tai dar viena interaktyvios klasės galimybė, kuri padės mokytojui, mokiniui ir tėvams stebėti vaiko individualią pažangą. Per individualius pokalbius su tėvais (programa turi galimybę paversti ataskaitą pdf formatu ir ją išspausdinti). Skritulinė diagrama žymi mokinio pažangumą (žalia spalva) ir tobulintinas sritis (raudona spalva).

Ruošdama šį straipsnį, pasiteiravau nuomonės savo klasės mokinių, jų tėvų ir mokytojų, besinaudojančių „ClassDojo“ sistema, apie šią interaktyvią mokymosi-vertinimo-bendravimo platformą.

 

Išlyginamosios b klasės mokinė Anastasija Ivleva teigė: „ClassDojo“ labai įdomi sistema. Labiausiai man patinka atsitiktinė funkcija, nes tu niekada negali žinoti, kas turės ateiti atlikti užduoties. Man patinka ir tai, kad kiekvienas turime savo monstriuką ir galime gauti pliusus už pagalbą.“

Išlyginamosios klasės mokinio mama Rasa Š. rašė: „Sistema „ClassDojo“ yra gera tuo, kad galima sužinoti, kaip vaikams sekasi mokykloje. Pažiūrėti nuotraukas, jas pakomentuoti ir turėt kontaktą su klasės auklėtoja. Man patinka ši sistema.“

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilija P. teigė: „Naudoju šią sistemą antrus metus. „ClassDojo“ suteikia galimybę ne tik naudotis kasdieniais įrankiais, bet ir stebėti mokinių pažangą bei motyvuoti aktyviam ir produktyviam darbui.“

 

Taigi mokinys nuolat žino, už ką yra įvertinamas. Programa padeda nepamiršti pagrindinių klasės taisyklių ir tarpusavio susitarimų. Mokiniai, tėvai ir mokytojai turi galimybę stebėti mokinių individualią pažangą ir ją aptarti, pasitelkdami periodines diagramas. Programos įrankiai padeda mokytojui planuoti laiką, veiklas, teikia platų metodų spektrą, suteikia galimybę dirbti kūrybiškai ir veiksmingai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.