Bendradarbiavimas siekiant naujų tikslų

Ingrida Jurevičienė
,
projekto koordinatorė

Balandžio 8–12 d. Kėdainių specialiosios mokyklos mokytojos Janina Dautartienė ir aš, Ingrida Jurevičienė, bei mokinės Monika Jagelavičiūtė ir Karolina Augaitė lankėsi Sardinijoje, Italijai priklausančioje Viduržemio jūros saloje. Tai trečiasis mokymų susitikimas Decimomannu miestelio mokykloje (Instituto Tecnico Statale „Enrico Mattei“) pagal tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Bendradarbiavimas siekiant naujų tikslų“ (angl. „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education“). Į šį darbo vizitą atvyko 27 mokytojai ir 40 studentų iš Lenkijos, Turkijos, Italijos, Rumunijos, Graikijos ir Lietuvos. Projektinė veikla orientuota į specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir mokymo sistemų plėtrą, keičiantis gerąja darbo patirtimi. Pagrindiniai projekto prioritetai – įvairiose ugdymosi srityse įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų bei stiprinti socialinius įgūdžius.

 

Lankydamiesi mokykloje, bendravome su mokiniais ir mokytojais jų edukacinėse aplinkose, seminare susipažinome su Italijos įtraukiojo švietimo sistema, ugdymo metodais. Italijoje visi specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo mokyklas. Ugdymo įstaigoje, kurioje lankėmės, mokosi 620 mokinių, 27 iš jų turi specialiųjų poreikių. Šioje mokykloje projekto dalyviai įgyvendino bendras veiklas, atliko specialiųjų poreikių ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių bendrus kūrybinius darbus. Studentai ir mokytojai, pasiskirstę į komandas, dirbo teatro, muzikos, praktinių įgūdžių dirbtuvėse, kuriose kiekvienas turėjo atlikti savo užduotį. Projekto dalyviai gamino dekoracijas, mokėsi vaidmenų ir dainos teksto, susipažino su Pablo Pikaso ir Leonardo da Vinčio kūryba, remdamiesi jų pavyzdžiu, kūrė fotonuotraukų koliažus. Bendroje veikloje buvo sukurtos ir pristatytos keturios socialinės dramos: „Monos Lizos šypsena“, „Karalius Blingas“, „Liūdna istorija“, „Integracinis pyragas“. Mokiniai ir mokytojai buvo aktoriai, dainininkai, šokėjai, propaguojantys bendrąsias žmogaus vertybes: gerumą, dosnumą, pagarbą, toleranciją, pasitikėjimą ir ypač meilę. Šventinį renginį vainikavo bendra projekto dalyvių atliekama Kristinos Agileros daina „Beautiful“.

 

Bendradarbiavimas su partneriais buvo labai malonus ir draugiškas. Patyrėme didelį Italijos projekto vadovių Sabinos Virdis ir Francescos Nioi rūpestį ir svetingumą. Diskutavome apie „Erasmus+“ projekto galimybes. Domėjomės Sardinijos salos, sardų kultūros paveldu ir istorija, susipažinome su dviejų tūkstančių metų istoriją turinčiu Kaljario miestu, aplankėme Castello istorinį senamiestį, keliaudami grožėjomės salos gamta, milžiniškomis olomis.

Per atsisveikinimo vakarienę šeimininkai mus stebino savo nacionaliniais patiekalais, ypač šilta ir jaukia atmosfera. Turėjome galimybių artimiau susipažinti, pabendrauti ir aptarti visos savaitės įspūdžius. Projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir atminimo dovanėlės. Šis vizitas buvo labai įdomus ir naudingas: darbinė patirtis Italijos mokykloje, kontaktai su užsienio kolegomis, šalies kultūros pažinimas. Patobulinti kalbiniai įgūdžiai atskleidė naujų kultūrinių ir pedagoginės veiklos potyrių bei galimybių.

 

Šis projektas remiamas Europos Komisijos, finansuojamas „Erasmus+“ programos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.