Įkurtas inovatyvių mokytojų klubas

Renata Jankevičienė
,
Panevėžio r. švietimo centro direktorės pavaduotoja, Inovatyvių mokytojų klubo vadovė

Panevėžio rajono švietimo centras ieško veiksmingų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo būdų ir metodų. Viena iš naujų 2019 m. idėjų – Inovatyvių mokytojų klubas. Šio klubo tikslas – suburti inovatyviais mokymosi metodais besidominčius mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus.

 

Pagrindinis dėmesys klubo veikloje bus skiriamas naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijai. Klubo nariai tarpusavyje dalysis praktine patirtimi, dalyvaus veiklose, bus skatinamos įvairios mokymosi formos: edukacinių parodų lankymas, mišrusis mokymasis, renginių ir konkursų, skirtų mokytojams, organizavimas, ilgalaikių programų įgyvendinimas ir kt.

Pagal Inovatyvių mokytojų klubo nuostatus, klubui vadovauja Švietimo centro darbuotojas, o mokytojus konsultuoja didžiausią informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese patirtį turintis klubo narys. Džiaugiamės, kad šiais metais klubo narių konsultante sutiko tapti inovatyviausia 2018 m. kalbų mokytoja Vaida Šiaučiūnė (Panevėžio r. Velžio gimnazija).

 

Nors nuo sausio 11 d. Švietimo centre vykusios apskritojo stalo diskusijos „Inovatyvių mokytojų klubas Panevėžio rajone: poreikio tyrimas“, kurioje dalyvavo Ramygalos, Naujamiesčio ir Velžio gimnazijų bei Miežiškių ir Vadoklių pagrindinių mokyklų mokytojai, praėjo tik kelios dienos, jau daug nuveikta: Vaida Šiaučiūnė sukūrė mokymosi grupę „Edmodo“ tinkle (www.edmodo.com), aš, šio teksto autorė Renata Jankevičienė, pasidalijau mokomąja medžiaga, pristatančia „Kahoot“, „Pic Collage“, „Word Art“, „Book Creator“, „Flippingbook“ galimybes. Minėti įrankiai labai paprasti ir puikiai pritaikomi pradinio ugdymo klasėse. Mokiniams itin patinka kurti šiuolaikiškas knygas „Book Creator“ programėle, kuri suteikia galimybę ne tik rašyti, bet ir įkelti vaizdo įrašus, įgarsinti veikėjų dialogus ar kt.

 

Naujoms idėjoms palaikyti svarbus ir mokyklų vadovų dėmesys, džiugu, kad į Švietimo centre vykusią diskusiją atvyko ir 2016 m. inovatyviausias mokyklos vadovas – Panevėžio r. Velžio gimnazijos direktorius Rimtas Baltušis. Šiuo metu rengiama ilgalaikė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa. Antrasis inovatyviais mokymo metodais besidominčių mokytojų susitikimas vyks Panevėžio r. Velžio gimnazijoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.