Įgyvendintas sporto projektas „Saugus, aktyvus ir sveikas“

Paskutinėmis gegužės dienomis Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio bendruomenė įgyvendino sporto projektą „Saugus, aktyvus ir sveikas“. Šio projekto partneris ir veiklų dalyvis – Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

 

Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, o vaikystėje susiformavę fizinio aktyvumo įpročiai išlieka visą gyvenimą. Siekiant, kad projekte dalyvaujančiose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose sveikatinamasis fizinis aktyvumas taptų vienu iš strateginių prioritetų, ir bandant pakreipti ugdymo turinį norima linkme, numatytos vaikams patrauklios, jų žinias ir praktinius įgūdžius plėsiančios kryptingos fizinio aktyvumo plėtrą ir kokybę skatinančios veiklos, padėjusios pasiekti numatytą tikslą.

Sporto projektas paskatino fizinį aktyvumą ir laikytis sveikos gyvensenos įpročių, sustiprinta sveikata, aktyviai, kryptingai ir organizuotai įgyvendintos sportinės veiklos: varžybos, užsiėmimai, pažintinės pamokėlės, mokymai, sportinės estafetės, judrieji žaidimai lauke ir sporto salėje.

 

Užsiėmimų metu jaunieji sportininkai susipažino ir išbandė įvairių sporto šakų techniką bei taktiką: šiaurietišką ėjimą, lauko tenisą, bemotorių transporto priemonių naudojimą, plaukimo baseine pradmenis, krepšinio ir futbolo sporto abėcėlę. O projekto veiklų ciklą vainikavo Kelmės sporto centre organizuotas sporto renginys-šventė „Saugus, aktyvus ir sveikas“, kuriame dalyvavo 280 ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėvai. Sporto šventė suteikė daug džiugių akimirkų visiems jos dalyviams. Renginyje dalyvavę ugdytinių tėvai dėkojo lopšelių-darželių pedagogams už jų entuziazmą ir nuolatinę vaikams patrauklesnių ugdymo formų paiešką bei pripažino, kad vaikų dalyvavimas sporto renginiuose skatina mažųjų norą sportuoti ir ugdo bendruomeniškumo jausmą.

 

Plėtojant atsakingos elgsenos nuostatas ir skiepijant ekologinį sąmoningumą, ugdymo įstaigų ugdytiniai susipažino ir įgijo žinių bei įgūdžių išbandant dvirates judėjimo priemones praktiškai pritaikydami saugaus eismo ir elgesio taisykles judėjimo metu. Susipažįstant su nauja sporto šaka – plaukimu – buvo įtvirtintos saugaus elgesio taisyklės, kaip elgtis vandenyje ir prie vandens telkinių bei plaukimo baseinuose.

Iš projekto „Saugus, aktyvus ir sveikas“ lėšų įsigytas sporto inventorius ir įranga (bemotorės transporto priemonės-paspirtukai, dviratukai, šiaurietiško ėjimo lazdos, slidės, lauko teniso raketės, palapinės, plaukimo reikmenys, baseinai ir kt.) praturtino ugdymo procesą ir padėjo puoselėti sporto, kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo vertybes. Numatytos veiklos praplėtė ugdytinių praktinių gebėjimų lauką, sustiprino jų nuostatą, kad, norint būti sveikiems, reikia būti aktyviems ir daugiau laiko leisti atvirame ore. Projektas taip pat prisidėjo ir prie neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo, nes jame dalyvavo ir Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgaliems vaikams ugdytiniai.

 

Projekto veiklos paskatino komandinį darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pagarbą taisyklėms ir kitiems, suteikė asmeninį tobulėjimą, bendruomeniškumą, sustiprino darbo komandoje kompetenciją. Pasiekti rezultatai suteikė pasitenkinimą visai bendruomenei, nes visa judanti ir sportiška bendruomenė tapo socialiai atsakinga ir emociškai išsilavinusi.

Projektui pasibaigus netradiciniai sporto renginiai taps tradiciniai, tęsis bendradarbiavimas su projekto partneriu ne tik sporto renginiuose, bet ir kitose ugdomosiose veiklose, integruojant projekte išbandytus metodus.

 

Esame tikri, kad tinkamai parinkta ir įsigyta sporto įranga ir pasibaigus projektui suteiks platesnes galimybes Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio bendruomenei organizuoti ne tik rajoniniu, bet ir respublikiniu lygmeniu fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos renginius.

Įgyvendinus projekto veiklas, ugdymo įstaiga ir toliau atsakingai vertins susikurtą gerovę. Bus atsakinga už įsigytą turimą sporto inventorių ir įrangą, toliau pagal galimybes sistemingai planuos įsigyti sporto plėtrai gerinti sporto inventoriaus ir įrangos iš savų lėšų ar kitų finansavimo šaltinių. Bus užtikrintas projekto tęstinumas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto pabaigos.

 

Projektas „Saugus, aktyvus ir sveikas“ (Nr. SRF-SRO-2019-1-0184/SIĮ) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, jį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.