Geriausias vaiko pagalbininkas yra knyga

Laima Švaravičienė
,
Telšių l.-d. „Žemaitukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ankstyvasis ir ikimokyklinis amžius – pats reikšmingiausias laikotarpis knygoms skaityti. Ikimokyklinio ugdymo mokytojui, ugdančiam specialiųjų poreikių turinčius vaikus, čia ypač tenka didelis vaidmuo. Kasdienėse veiklose jis turi nuolatos su vaiku bendraudamas palaikyti šiltus tarpusavio santykius ir skatinti teigiamas emocijas. Ir čia į pagalbą galima įtraukti įvairių knygelių skaitymą. Juk sakoma, kad geriausias vaiko pagalbininkas yra knyga. O jos skaitymas – geriausias mokymasis.

 

Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ specialiųjų poreikių „Riešutėlių“ grupės vaikai jau antrus metus dalyvauja tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. Projekto tikslas – skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų skaitymą ir domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. Skaityti Evelinos Daciūtės knygas buvo kviečiami šalies ir užsienio lietuvių ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo vaikai ir jų mokytojai.

 

Evelinos Daciūtės kūrybą galima priskirti prie tų, kurios domina vaikus: poezija – žaisminga ir lengvai įsimenama, o tekstai knygelėse – prasmingi ir įdomūs.

Kad specialiųjų poreikių vaiką būtų galima sudominti knygos skaitymu, reikia rasti itin patrauklių ir žaismingų jos pateikimo būdų, o ypač svarbu parinkti pagal vaiko poreikius ir gebėjimus tinkamą kūrinėlį.

Projekto metu pasirinkome skaityti knygelę „Paslapčiausia paslaptis“ ir iš jos eilėraštuką „Spalvotas begemotas“.

 

Pirmiausia jį skaitėme pasitelkę knygelę. Skaitoma buvo garsiai, neskubant, su intonacija, nuolat keičiant balso tembrą. Tokiems vaikams kūrinėlį skaityti garsiai labai pravartu, nes tai ugdo klausymosi gebėjimus: mokėjimą išgirsti, susitelkti, pastebėti detales ir suvokti garsinę informaciją. Tada aptarėme kūrinėlio iliustraciją.

 

Prasmingam knygos skaitymui į pagalbą pasitelkėme ir informacines technologijas. Eilėraštuko klausėmės ir per išmanųjį ekraną. Čia vaikai galėjo plėsti pažinimo kompetencijas, įtvirtindami begemoto kūno dalis ir pakartodami pagrindines spalvas.

 

Per meninę veiklą vaikai, padedami suaugusiojo, spalvino spalvotą begemotą išmaniajame ekrane, atliko dailės darbelius – begemotą štampavo. Juk kūrybinis vaiko darbelis ir yra pirmoji teksto suvokimo išraiška. Tik svarbiausia – tinkamai parinktas kūrinys.

 

Siekdami kuo įdomiau ir kuo vaizdingiau perteikti skaitomo eilėraštuko elementus, pabandėme imituoti jį ir judesiais. Kai kurie vaikai atlikdami imitacinius judesius bandė atkartoti ir eilėraštuko žodelius. Drąsiai galima teigti, kad tokių veiklų metu vaikai ne tik pajunta skaitomų knygų malonumą, bet ir žodis po žodžio plečiasi jų žodynas, lavinama vaizduotė, atmintis, mąstymas, formuojasi vaiko charakteris, o svarbiausia – lavinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

 

Knygos – puiki priemonė, leidžianti vaikams tobulėti visapusiškai. O mūsų svarbiausia užduotis – pažadinti vaiko norą domėtis ir skaityti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.