„Geltona, žalia, raudona“ – prieššventinė savaitė Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijoje

Ineta Ruškė, Arūnas Mikalauskas
,
Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio g-jos mokytojai

Turbūt dažnas sutiks, kad švietimo įstaiga, be pagrindinės jai priskirtos funkcijos, dažnai yra idėjų, principų nešėja. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje atkurtos valstybės gimtadienio proga tapo tradicija prieššventinę savaitę įvairiais formatais, integruotomis programomis priminti ir įprasminti istorinį paveldą, pabandyti atkartoti valstybės žingsnius, sektinus dalykus ir pamąstyti…

 

Veiklų ciklas prasidėjo pirmadienį informatikos mokytojos Ramutės Stankaitienės ir muziejininkės Valdonijos Karaliūnienės iniciatyvomis, prisijungus gimnazistei Viltei Stankutei, mokytojai Laimai Rėbždienei, mokiniams primenant Veiviržėnų miestelio vardo kilmės, savivaldos ir heraldikos istoriją.

Kitomis dienomis jaunieji gimnazijos keramikai, vadovaujami mokytojos Alvos Giržadienės, sveikino Lietuvą gimtadienio proga ir dovanojo jai Laisvės angelus. Mokytojos Ina Verbutienė, Danguolė Šukevičienė kartu su 3a, 3b klasėmis turėjo netradicinę kūno kultūros pamoką, skirtą Vasario 16-ajai paminėti, jos tema – senieji lietuvių liaudies judrieji žaidimai. Vaikai žaidė įvairius judriuosius žaidimus, ieškojo akmenukų, iš kurių sudėliojo Lietuvos trispalvę, kiekvienas mokinys buvo apdovanotas ir iš pamokos išėjo kupinas gerų emocijų. Be to, 3b klasės mokiniai, padedami bibliotekininkės Linos Laucevičienės, susirungė Vasario 16-ajai paminėti skirtoje viktorinoje „Pažįstu Lietuvą“. Viktorinos metu vaikai pagilino ir pasitikrino savo žinias apie Lietuvos istoriją, geografiją, meną, lietuvių kalbą.

 

Prisimenant vieną iš Jurgio Šaulio veiklos barų muziejininkė Valdonija Karaliūnienė pristatė jo darbo Klaipėdoje svarbą Lietuvos istorijai. Kūrybines dirbtuves „Jurgis Šaulys – lietuviškų leidinių redaktorius Klaipėdoje“ vedė Klaipėdos Adomo Brako meno mokyklos dailės mokytoja ekspertė Rima Baukaitė. Koliažus šia tema kartu kūrė ir mokytojai, ir mokiniai. Ant sendinto kava A3 formato lapų komponuotos seno laikraščio skiautės, 1923–1925 metų autentiškų Klaipėdos miesto nuotraukų kopijos perteikė tuo metu vyravusias nuotaikas. Kompozicijos pasisekė net nepatyrusiems kūrybinių dirbtuvių dalyviams.

 

Mokytoja Lina Stulpinienė kartu su 6–9 klasių mokiniais per vokiečių kalbos pamokas mokėsi pristatyti Lietuvą vokiečių kalba, deklamavo Michaelio Giobelio eilėraštį „Heimat“. Kartu su mokytoja Irena Žemguliene, artėjant Jurgio Šaulio vardo suteikimo 10-mečiui, I–IIg klasių mokiniai rašė laišką signatarui. Jame padėkota už suteiktą galimybę mokytis tokioje jo vardo švietimo įstaigoje, pasidžiaugta mūsų gimnazijos pasiekimais ir pasikeitimais per dešimtmetį. III–IV klasių gimnazistai tęsė praėjusiais metais žemesnių klasių pradėtą projektą „Veiviržėnai laiko tėkmėje“. Mokiniai rašė rašinį, remdamiesi audiovizualiniais tekstais ir savo patirtais išgyvenimais. Abu projektai vyko anglų kalba.

Per mokytojos Almos Vanagienės anglų kalbos pamokas mokiniai vykdė įvairius projektus, skirtus Vasario 16-osios šventei. 5 kl. mokiniai kūrė atvirukus su anglišku ir lietuvišku tekstu viduje. 6 kl. mokiniai piešė Lietuvos kraštovaizdžio objektus ir pateikė apie juos išsamų aprašymą. 8 kl. mokiniai kūrė Lietuvos žymių vietų atvirlaiškius su anglišku ir lietuvišku tekstu viduje. 10 kl. mokiniai kūrė lankstinukus įvairių miestų turizmo agentūros centrams. Juose pateikė informaciją užsienio turistams apie populiariausias miestų vietas: muziejus, lauko objektus, pramogas. Visų klasių mokiniai drąsiai pristatė savo atliktus projektus. Mokiniams ne tik patiko meninės-kūrybinės veiklos pamokose, bet ir buvo naudinga klausytis klasės draugų aiškių, išsamių atliktų darbų pristatymų anglų kalba. Kai kurių mokinių pristatymai buvo itin išsamūs, jie truko nuo 4 iki 6 minučių. Vasario 16-ajai skirtos šventinės pamokos vyko taikant dailės ir informacinių technologijų dalykų integraciją.

 

Antradienį mokytojų Aušros Daros ir Jurgitos Rudienės 2 kl., 4a kl. ir 4b kl. mokiniai dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje „Yellow, green and red: 1918“. Vėliau antrokai piešė atvirukus Lietuvai, taip pat kartu su 3b kl., 4a kl. ir 4b kl. mokiniais pasveikino Lietuvą padovanodami trispalvių žvakučių gimtadienio tortą. 5b klasės mokiniai kartu su mokytoja Ramune Bagdonavičiene pynė trispalves apyrankes.

 

Įpusėjus savaitei keliamės į Judrėnų Stepono Dariaus skyrių. Trečiadienį integruotos veiklos prasidėjo meninio ugdymo mokytojos Agnės Aleksiejūnaitės-Puslienės paruoštu teatralizuotu pradinukų sveikinimu „Raudona, žalia, geltona“. Vėliau direktorės pavaduotojos ugdymui Laimos Dargevičienės ir Stepono Dariaus tėviškės-muziejaus vyr. muziejininko Mečislovo Raštikio iniciatyvomis, padedant muzikos mokytojai Vilijai Norvilienei, 2–10 klasių mokiniai lankėsi tautos didvyrio tėviškėje. Susipažinę su dabar eksponuojama aviamodelių paroda, lakūno S. Dariaus pilietinėmis veiklomis, pasinaudodami interaktyviomis muziejaus galimybėmis, mokiniai dalyvavo viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą“. Atlikdamos kompleksines užduotis geriausiai pasirodė Ažuolo Toliušio ir Klaudijaus Norvilo grupės. Grįžę mokiniai prisijungė prie Dariaus vaikų sklandymo mokyklos instruktoriaus Jono Noreikos lėšomis įsigyto skraidymo simuliatoriaus pratybų.

 

Judrėnų darželio grupė „Kiškiukai-Pelėdžiukai“ visą savaitę dalyvavo mokyklos skelbtuose renginiuose „Vieni kitiems dėkokime, nes esam – Lietuvos“ (S. Geda). Su vaikais gamino Vasario 16-osios patriotinę atributiką, deklamavo eilėraščius Lietuvai, gamino patiekalą, kuriame buvo Lietuvos trispalvė, kūrė atvirukus, lankstė lėktuvėlius ir dalyvavo jų skraidymo varžybose.

Visos dienos mokyklos grupė vasario 9 d. Pašlūžmio skyriuje organizavo renginį „Mano gimtasis kraštas“, kuriame mokiniai, ikimokyklinukai, visų vaikų tėvai ir svečiai stebėjo vaizdinę pamoką apie Lietuvos istoriją nuo 1009 m. iki 1918 m. Vasario 16-osios, pritaikė įgytas žinias protmūšyje. Renginyje mokiniai deklamavo eilėraščius, skaitė ištraukas iš rašinių, dainavo patriotines dainas, šoko pačių parengtą šokį „Gojelis“. Keletą programos numerių atliko ir ikimokyklinukai, tuo pradžiugindami savo tėvelius.

 

Mokytojos Ugnės Ruibienės iniciatyva vasario 10 d. 7–9 klasių mokiniai dalyvavo Priekulėje vykusioje viktorinoje „Ar žinai?“. Ši viktorina skirta Vasario 16-ajai paminėti. Per geografijos pamokas 7a, 7b ir 12 klasės mokiniai kūrė interaktyvius žemėlapius „Lietuva brangi“. Analizuoti gamtinio ir kultūrinio paveldo objektai, signatarų paminklai, gimtinės, muziejai, piliakalniai, dvarai, pilys ir kt. Visa tai pažymėta žemėlapyje, pridėti aprašymai ir nuotraukos.

Ketvirtadienio mokytojo Karolio Pugačiausko iniciatyva integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Su miško broliu“. Įmonės „Ceklio kuršiai“ vadovas Aurimas Rapalis klasėje pristatė edukaciją Lietuvos partizanų kovų, gyvenimo tematika, rekonstruotos amunicijos pavyzdžius, papasakojo, kaip atrado jų istoriją, ko ji pamoko. Važinėdamas po Lietuvą lektorius pas mus su švietėjiška programa lankosi jau ketvirtą kartą.

 

Be to, matematikai skaičiavo valstybingumo metus, technologai dekoravo Lietuvos kontūrus, muzikos specialistai į repertuarus traukė tautinius kūrinius, lietuvių kalbos pedagogai rašė eiles.

Veiklų ciklo dienų kulminacija – Jurgio Šaulio vardo suteikimo dešimtmečio kompleksinis renginys, į kurį atvyko Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės, Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijų mokinių ir mokytojų grupės. Vardo minėjimas taip pat pritraukė vietos švietimo, kultūros, savivaldos, bažnyčios lyderių dėmesį.

 

Atrodo, kad artėjanti Lietuvos gimtadienio šventė nuspalvino, sutelkė gimnazijos bendruomenę, jos bendraminčius, kartu tarsi sklaidančius istorijos puslapius, kurie tarsi pasimatymų su valstybe vadovėlis alsavo tikėjimu ir viltimi. Harmonizuotas veiklų ciklas keitė ugdymo aplinkas, peržengė klases, gimnazijos erdves, sujungė švietimo, kultūros, savivaldos įstaigas priminti tai, be ko nebūtų Lietuvos šiandienos. Stebint mokinių reakcijas, emocijas galima sakyti, kad minėtos veiklos priminė valstybingumo istoriją, jai nusipelniusius žmones ir į mokyklinį gyvenimą įnešė nekasdienių ugdymo paradigmų ir dinamizmo…

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.