Gedimino pilies istorija

Asta Blaškevičienė, Zita Dzetaveckienė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos padalinio „Draugystės“ bibliotekos langus balandžio 7–20 d. puošė Marijampolės lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ „Kiškiukų“ grupės mokytojų organizuota Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių, tėvų, mokytojų kūrybinių darbų ir fotografijų paroda „Gedimino pilies istorija“, skirta Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šios spalvingos ir gana gausiai kitų miesto darželių dalyvavimu pasireiškusios parodos tikslas – puoselėti tautinę ir pilietinę savimonę, skatinant vaikų kūrybinę raišką, ugdant jų emocinį intelektą, siekiant individualios vaiko pažangos bei sudominti vaikus Lietuvos istorija, pasitelkiant kūrybinę raišką bei skatinant vaiko kūrybines idėjas, individualumą.

Spalvinga paroda, kūrybiškai išreikšti 3–7 metų vaikų vaizdiniai apie Gedimino pilį vertė sustoti, nepraeiti pro debesimis puoštus langus ir pasigrožėti ikimokyklinukų išraiškingais darbais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.