Finansinis raštingumas – aktuali tema švietimo bendruomenei

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Tęsiame temą apie pradinių klasių mokinių finansinio raštingumo ugdymą. Pirmajame interviu projekto „Kurk Lietuvai“ vadovės trumpai papasakojo apie programą „Mano bendruomenė“. Šįkart paprašėme nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ projektų vadovės Jūratės RAUDONIŪTĖS apie šią ir kitas jų kuruojamas programas papasakoti kiek plačiau.

 

Ką, Jūsų nuomone, mokiniams duoda ši programa?

Programa „Mano bendruomenė“ sudaryta taip, kad pradinių klasių mokiniai mokytųsi pažinti finansinį pasaulį nuo ten, kur jie gyvena patys, t. y. nuo namų ūkių, kaimyninių parduotuvių, įstaigų, jose dirbančių žmonių. Mokymo medžiagoje atrasdami pažįstamus objektus ir susiedami su kasdieniu pasauliu, mokiniai supras, iš kur atsiranda pinigai, kaip jie atkeliauja iki mamos ar tėčio piniginės ir kaip atsiranda banke. Jie sužinos, kas yra mokesčiai ir kodėl juos reikia mokėti, kas sumoka atlyginimą gaisrininkui, mokytojui, policininkui, gydytojui ir t. t. Mokymo medžiagoje pabrėžiama pasirinkimų svarba – tiek priimant finansinius sprendimus, tiek sprendžiant visos bendruomenės klausimus. Mokiniai suvoks, kad kiekvienas sprendimas turi pasekmes, išmoks jas atpažinti, pasverti naudą ir žalą. Vienoje iš veiklų mokiniai taps keksiukų kepyklėlės savininkais, gamins produkciją, organizuos veiklą, kurioje aiškiai išskirs našumo, kaip vieno svarbiausių augančios ekonomikos variklių, svarbą. Visuose penkiuose programos „Mano bendruomenė“ cikluose gausu metodiškų ir mokiniams patrauklių žaidybinių veiklų, padedančių susivokti asmeninių finansų srityje, pažinti kasdienius finansinius procesus, jaustis užtikrintai valdant savo kišenpinigius.

 

Prieš pradedant įgyvendinti programą vyko seminarai mokytojams – ko juose buvo mokoma?

Jau daugelį metų laikomės strategijos mokykloms ne tik teikti mokomąją / metodinę medžiagą, bet ir išmokyti mokytojus dirbti su naujomis programomis, „Mano bendruomenė“ – viena iš jų. Vienos dienos kompetencijų tobulinimo programa parengta „Lietuvos Junior Achievement“ ir akredituota Vilniaus universiteto Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centre. Per seminarą mokytojai buvo supažindinti su finansinio raštingumo ugdymu pradinėse klasėse ir integravimo galimybėmis, inovatyviomis ugdymo priemonėmis ir metodais integruojant finansinio raštingumo stiprinimo programą „Mano bendruomenė“ bei mokinių pasiekimų vertinimu.

 

Kokių temų pedagogai pageidauja mokymuose?

Iš per projektą pateiktų paraiškų ir susitikimų su mokyklomis pastebėjome, kad švietimo bendruomenėje susidomėjimas finansinio raštingumo temomis yra didžiulis. Visos paraiškas teikusios mokyklos jaučia įsipareigojimą prieš jaunąją kartą, suvokdamos, kokie svarbūs jų mokiniams yra finansinio raštingumo gebėjimai. Tačiau iš visos surinktos informacijos matyti, kad mokyklose trūksta sisteminio finansinio raštingumo ugdymo, dažnai visa tai vyksta fragmentiškai, dalyvaujant įvairių organizacijų renginiuose ar akcijose, organizuojant renginius mokykloje. Pasigendama tokiu būdu organizuoto ugdymo poveikio mokinių gebėjimams vertinimo, analizės.

 

Pagal kokius kriterijus buvo atrinktos projekte dalyvaujančios 10 mokyklų (paraiškas teikė 64)?

Visos paraiškas teikusios mokyklos atitiko pirminius konkurso kriterijus, todėl teko įtraukti papildomus kriterijus, siekiant iš tokios gausos atrinkti 10 mokyklų. Buvo atsižvelgiama ir į pasiskirstymo geografiją, siekta, kad mokyklos būtų iš skirtingų regionų, miestų. Taip pat atsižvelgėme ir į mokykloje besimokančių mokinių socialinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką. Norėjome, kad programa pasiektų mokinius, kuriems finansinio raštingumo įgūdžiai itin svarbūs, nes šeimoje (dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių) jie negali matyti gerosios patirties (pavyzdžiui, namuose mato pavyzdį, kaip karta iš kartos gyvenama iš valstybės teikiamų pašalpų).

Svarbu pabrėžti, kad programa yra prieinama visoms pradinį ugdymą įgyvendinančioms ugdymo įstaigoms ir neapsiribojama bandomuoju projektu. Mokyklos gali kreiptis į „Lietuvos Junior Achievement“ organizaciją ir įsigyti programos „Mano bendruomenė“ mokymus, metodinę medžiagą ir taip ugdyti mokinių finansinį raštingumą.

 

Papasakokite apie „Junior Achievement“ siūlomas programas 5–8 klasių mokiniams. Kokiu principu vyksta tokio amžiaus mokinių ugdymas, nes ekonomikos pradedama mokyti tik devintoje klasėje?

„Lietuvos Junior Achievement“ jau antrus metus 5–8 klasių mokiniams siūlo 6 pamokų programą „Tai mano verslas“, kuri tiesiogiai finansinio raštingumo neugdo, bet integraliai mokiniai, mokydamiesi pagal nuoseklią metodiką ir kurdami savo verslo idėjų prototipus, skaičiuoja pagaminimo išlaidas, įsivertina gamybai skirto laiko sąnaudas, numato pardavimo kainą ir t. t. „Tai mano verslas“ programa parengta pagal „Design thinking“ metodiką, kai mokiniai generuoja verslo idėjas, atsižvelgdami į tai, kokią problemą jos gali išspręsti, sukuria verslo idėjos prototipą, atlieka rinkos tyrimą ir pristato potencialiems investuotojams. Dalyvaudami šiose veiklose, mokiniai ugdo kritinio mąstymo, darbo komandoje, verslumo ir iniciatyvumo, komunikavimo įgūdžius. Daugeliu atveju mokyklose programa įgyvendinama per neformaliojo švietimo užsiėmimus, bet yra novatoriško verslumo sampratą įgyvendinančių mokyklų, kurios integruoja šią programą į ugdymo procesą.

 

Kokios programos siūlomos gimnazistams?

Visos „Lietuvos Junior Achievement“ programos orientuotos į tris sritis: karjeros ugdymą, verslumo ugdymą, ekonominio-finansinio raštingumo ugdymą. Mūsų ugdymo turinys integraliai apima visas šias temas. Gimnazistams siūlome visą spektrą programų, padedančių geriau pažinti save ir būti pasiruošusiems darbo rinkai, praktiškai išbandyti verslo kūrimo etapus dar mokyklos suole, įgyti ekonomikos ir asmeninių finansų valdymo žinių:

  • JA „Ekonomika ir verslumas“ dviejų dalių vadovėlis 11–12 klasėms, skirtas Vidurinio ugdymo ekonomikos ir verslumo bendrajai programai įgyvendinti.
  • JA „AcceleratorX“ jaunųjų bendrovių kūrimo programa, skirta 9–12 klasių mokiniams. 11–12 klasėse gali būti įgyvendinama kaip praktinė veikla ekonomikos ir verslumo pamokose.
  • JA „Titan“ kompiuterinio modeliavimo programa, per kurią mokiniai valdo rašiklių gamybos įmonę.
  • JA „Jaunojo kolegos savaitė“, skirta įvairioms profesijoms išbandyti.

 

Dėkoju už pokalbį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.