„Erasmus+“ projekto partnerių susitikimas Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje

Božena Stelmakova
,
Vilniaus r. Mickūnų vaikų l.-d. direktorė

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis kartu su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis iš Graikijos, Portugalijos, Lenkijos ir Italijos įgyvendina tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą „My Culture, Your Culture, Our Culture“. Šio projekto pagrindinė idėja ir tikslas – sustiprinti šalių bendrystę ir gilinti visos įstaigos bendruomenės žinias apie Europos tautų panašumus ir skirtumus. Projektas skirtas visai įstaigos bendruomenei: vaikams, mokytojams ir tėvams. Įgyvendinant projektą pabrėžiamas muziejų edukacinis įnašas į vaikų pažinimo kompetenciją, dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose, muziejaus kampelio kūrimas įstaigos patalpose, domėjimasis savo krašto istorija, bendraujant su seneliais, analizuojant senas nuotraukas ir organizuojant išvykas po gražiausius mūsų krašto kampelius, taip pat įgyvendinant projekto užduotis, dalijantis patirtimi ir naujais išgyvenimais su mokyklomis partnerėmis, bendraujant konferencijose pasitelkus „Skype“ programą.

 

Mūsų įstaigos mokytojai jau turėjo galimybę dalyvauti pirmame partnerių susitikime Graikijoje, Trikalos mieste, kur bandėme pažinti Graikijos kultūrą, dalyvaudami ikimokyklinio ugdymo įstaigos gyvenime. Birželio 24–29 d. partnerių susitikimas vyko Lietuvoje, svečius pasitikome Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje.

Projektas jau įpusėjo, todėl šis susitikimas Lietuvoje buvo ir darbinis, ir pažintinis, nes vyko konferencijos, per kurias dalijomės pasiektais rezultatais, aptarinėjome iškilusių iššūkių sprendimo galimybes, teikėme pranešimus apie mūsų šalies edukacinės sistemos modelius, dalijomės praktinėmis žiniomis apie naujuosius internetinius įrankius, padedančius priartinti ir iš kitos pusės pažvelgti į ugdymosi procesą. Pavyzdžiui, mūsų įstaigos mokytojai demonstravo pristatymų kūrimo platformą www.prezi.com, kuria kuriami pristatymai įgauna visai kitą atspalvį ir formą, Graikijos atstovai pristatė www.kizoa.com platformą, kuri padeda sukurti filmukus ir nuotraukų pristatymus, taip pat pristatyta platforma www.storyjumper.com, kurią naudojant gali būti sukurtos elektroninės knygos. Ją lengvai ir greitai gali išbandyti ir vaikai, ir mokytojai.

 

Svečiai Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje buvo pasitikti mūsų vaikų ir mokytojų. Pasiruošimas šiai dienai įstaigoje vyko ilgą laiką, visa bendruomenė buvo įtraukta į svečių pasitikimo renginio ir programos kūrimo procesą. Smagu, kad rezultatas buvo puikus. Vaikai kartu su mokytojais susirinkusiesiems pristatė šalių partnerių tradicinius šokius, dainas, žaidimus, pasisveikino jų gimtąja kalba ir kvietė svečius drauge dalyvauti pasirodymuose. Mūsų įstaiga išskirtinė tuo, kad ją lanko lenkų tautinės mažumos vaikai, todėl per visą projektą atliekame dvigubas užduotis, atstovaudami dviem kultūroms – lenkų ir lietuvių.

 

Per visą kartu praleistą savaitę svečiams iš užsienio šalių stengėmės parodyti tai, kas priartintų juos prie mūsų tradicijų, kultūros ir istorijos pažinimo, dalyvavome muziejų ir bendruomenių ruoštose edukacinėse programose. Vinco Mykolaičio Putino memorialiniame bute-muziejuje kūrėme eiles, Lietuvos liaudies buities muziejuje artimiau susipažinome su Lietuvos regionų skirtumais ir mūsų protėvių gyvenimo sąlygomis bei buitimi, Senolių kaime klausėmės Lietuvos liaudies dainų, žaidėme žaidimus, šokome ratelius, dirbome buities darbus, kepėme duoną, kūrėme vilnos paveikslus, ragavome tradicinius lietuviškus patiekalus.

Atstovaujame Vilniaus rajono savivaldybei, todėl turėjome progą susitikti su mūsų mere Marija Rekst ir Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen. Svečiai turėjo daug klausimų apie švietimo situaciją ir kasdienybę Vilniaus rajone, pasidalijo savo šalies patirtimi, mokytojų darbo sunkumais ir iššūkiais, darbo sąlygomis.

 

Susitikimo savaitė Lietuvoje praėjo itin greitai, nepaisant nuovargio, mokytojams nedingo šypsenos nuo veidų. Tikimės, kad papildėme mūsų partnerių žinių bagažą dideliu kiekiu informacijos apie Lietuvą, jos daugiakultūriškumą, tradicijas, kalbą, istoriją ir mūsų darbo kasdienybę ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Džiaugiamės, kad turime galimybę būti šio projekto dalimi, o dar labiau – galimybe plėsti savo draugų, iš kurių semiamės naujų idėjų, žinių ir patirties, ratą.

 

 

Projektui įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Straipsnyje atspindėtas dotacijos gavėjo požiūris, o NA ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.