Edukacinė viktorina „Aš pažįstu Lietuvą”

Natalija Kulnis
,
Vilniaus l.-d. „Malūnėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Asta Zabarauskienė
,
vyr. priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Malūnėlis“ vyko edukacinė viktorina „Aš pažįstu Lietuvą“, kurią inicijavome ir organizavome mes, straipsnio autorės. Renginyje savo žinias sėkmingai demonstravo trys priešmokyklinės grupės komandos. Viktorinos tikslas – ugdyti pilietiškumą, plėsti vaikų žinias apie Lietuvą, sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai, suburti darželio bendruomenę kūrybiniam bendradarbiavimui.

 

Viktorinoje dalyvavo įstaigos specialistai (logopedė, socialinė pedagogė, fizinio lavinimo mokytojas, muzikos mokytoja), administracija, tėvai, visų grupių pedagogai ir vaikai. Naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis buvo nufilmuoti įdomūs ir prasmingi klausimai apie Lietuvos simbolius, gamtą, miestus, kaimynines šalis, sportą. Vaikams buvo smagu virtualiai pamatyti savo draugus iš kitų grupių ir išgirsti jų klausimus, o atsakius – pasidžiaugti išgirstu teisingu atsakymu.

 

Renginys prasidėjo iškilmingu ir vieningu Lietuvos valstybės himno giedojimu. Vaikai susipažino su viktorinos taisyklėmis ir, pasiskirstę komandomis, turėjo sugalvoti savo komandos pavadinimą bei sukurti trumpą prisistatymą. Komandos atsakinėjo į darželio bendruomenės narių nufilmuotus klausimus, atliko kūrybines komandines užduotis, išgirdo kaimyninių šalių linkėjimus vaikams ir sveikinimus Lietuvai latvių, lenkų, baltarusių ir rusų kalbomis.

 

Viktorina – geras ugdymo metodas, kuris skatina vaikus mokytis kūrybiškai ir žaismingai, o kūrybiškas išmaniųjų technologijų panaudojimas paskatino vaikų smalsumą ir žinių troškimą. Šios veiklos metu buvo lavinamos svarbiausios šiuolaikinio besikeičiančio pasaulio ir vertingiausios ateities kompetencijos: kūrybiškumas, kritinis mąstymas, lyderystė komandinio darbo įgūdžiai. Lietuvos valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ teigiama, kad šios kompetencijos bus vertinamos kaip svarbūs šalies ištekliai ir turi būti ugdomos nuo mažens visą gyvenimą.

 

Toks renginys – puiki galimybė vaikams pagilinti savo žinias apie gimtąjį kraštą, praplėsti akiratį, ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, komandinio darbo įgūdžius, o visiems bendruomenės nariams – tai buvo nuostabus kūrybinio bendradarbiavimo vaisius, kuris suvienijo mūsų kolektyvą bendram, prasmingam tikslui.

 

Renginio nuoroda

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.