„STEAM priemonių kūrimas ir taikymas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdyme“

Erika Orlauskienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Babilienė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“ direktorės Violetos Skodienės iniciatyva jau trečius metus pradėjo su STEAM ugdymo idėjomis, kurias įstaigos mokytojos vis aktyviau ir drąsiau integruoja į ugdymo(si) turinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų galimybių ir ugdymo programų ribose. Nuo pat mažens, jau ikimokykliniame amžiuje, yra būtinybė ugdyti vaikų kompetencijas, kurios bus reikalingos ateities mokykloje: tai kūrybiškumas, bendradarbiavimas, kritinis mąstymas, lankstumas, savarankiškumas, realių, gyvenimiškų problemų sprendimo gebėjimai, galimybė ir būtinybė naudotis naujausiomis technologijomis. Todėl šiandienos mūsų tikslas – didinti susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, menais/dizainu ir ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas. Esame atviri pedagogų iniciatyvoms ir galimybėms dalintis turima patirtimi ir mokantis vieniems iš kitų.

 

Tuometinio Ugdymo plėtotės centro kvietimu dalyvavome STEAM mokyklų atrankoje ir praeitų metų sausio mėnesį tapome STEAM mokyklų tinklo nariais. Kol esame pradiniame etape ir aktyviai plėtojame savo veiklą įstaigoje, stengiamės patirtimi dalintis su kitomis įstaigomis, įgyti STEAM ugdymui aktualių kompetencijų, skatiname įstaigos bendruomenės švietimą bei aktyvų įsitraukimą į šią veiklą.

 

Mūsų įstaigoje yra 6 ankstyvojo ugdymo grupės. Seminarų metu mokytojos kėlė klausimus, kaip ugdyti pačius mažiausius, kad vaikai įgytų STEAM ugdymui reikalingų kompetencijų. Pedagogai, dirbantys su ankstyvojo amžiaus vaikais kasdien susiduria su STEAM ugdymo praktinės patirties ir žinių trūkumu. Dažniausiai pedagogams trūksta informacijos apie tai, kaip pritaikyti STEAM principus šiame amžiaus tarpsnyje, kaip planuoti ir organizuoti veiklas.

 

STEAM sričių ankstyvasis ugdymas vyksta per kasdienę rutiną, žaidimo patirtis, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje, veiklas su specialiomis priemonėmis, projektus. Mažiems vaikams taikomos paprastos, nesudėtingos veiklos bet siūlomos įtraukiančios, sudominančios, tyrinėjimą skatinančios priemonės. Kaip žaislai gali pasitarnauti net paprasti namų apyvokos daiktai: šaukštas, puodas, atsidaranti ir užsidaranti dėžė, į kurią galima sudėti ir išimti daiktus. Vaikui svarbu ištyrinėti, kaip daiktas veikia, ką galima su juo padaryti: pabelsti, sugniaužti, išimti ir vėl įdėti, numesti ant žemės ar paragauti, koks jo skonis. Taip žaisdamas vaikas kaupia patirtį apie fizinio pasaulio savybes. Kartais gali užtekti žaisti tiesiog su medžiagomis, tokiomis kaip: smėlis, vanduo, akmenėliai, žolė, kaštonai, kankorėžiai, riešutai, mediniai pagaliukai ar vilnos kamuoliukas. Be to medžiagos paimtos iš gyvos gamtos maitina ir stiprina vaiko gyvybines jėgas, o tuo pačiu labai diferencijuotai lavina vaiko pojūčius.

 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Bitutė” mokytojos, tikslingai naudodamos gamtinę medžiagą, meninio ugdymo priemones, antrines žaliavas, kuria STEAM metodines priemones, kurios skatina vaikus tyrinėti, atrasti, pažinti, pritaikyti, skaičiuoti, matuoti, sverti, modeliuoti, rūšiuoti, lyginti, konstruoti ir t. t.

Kilo mintis kartu su respublikos ikimokyklinio ugdymo mokytojais pasidalinti STEAM priemonių skirtų ankstyvojo amžiaus vaikams idėjomis. Mokytojos Asta Babilienė, Indrė Senkevičienė, Daiva Strelčiūnienė organizavo respublikinę virtualią kūrybinių priemonių parodą „STEAM priemonių kūrimas ir taikymas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdyme“. Sulaukėme net 93 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Labai džiaugiamės, kad paroda sulaukė tokio didelio susidomėjimo, kad kūrybingos mokytojos dalijasi gerąja darbo patirtimi. Visas mokytojų sukurtas metodines priemones sudėjome į virtualią knygą, kurią pristatėme Jonavos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinės grupės nuotoliniame susitikime.

 

Tikimės, kad vartydama virtualią knygą, kiekviena mokytoja ras idėjų, kurias pritaikys savo kasdienėse veiklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.