DIGI-S.PA.C.E. – projektas, skatinantis bendradarbiavimą

Lina Bartkevičienė
,
Kauno menų darželio „Etiudas“ logopedė

Kauno menų darželis „Etiudas“ nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vykdo tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Skaitmeninės, novatoriškos tėvų ir bendruomenės į(si)traukimo į vaikų ugdymą strategijos“ („DIGItal innovative Strategies for PArental and Civic Engagement“ – DIGI-S.PA.C.E.). Projekte dalyvauja partneriai iš keturių šalių: Jungtinės Karalystės, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos. Kiekvienai šaliai atstovauja po dvi įstaigas:

 

  • Jungtinė Karalystė: „Partnerystės pasitikėjimo fondas („Create Partnership Trust“) – multi akademija, apimanti 4 dideles pradines mokyklas (nuo 4 iki 11 metų) ir Stafordšyro universitetas.
  • Italija: ST. Tomo tarptautinė mokykla ir M.E.T.EU.S. – ne pelno siekianti kultūros asociacija.
  • Portugalija: AEMAIA – Gueifães EB/JI nr. 1 (mokyklos centras) ir PontoPR – informacinių technologijų tyrimų ir plėtros, mokymų ir švietimo/verslo centras.
  • Lietuva: Kauno menų darželis „Etiudas“ ir VŠĮ „Psichologinių idėjų namai“.

DIGI-SPACE projekte didžiausias dėmesys skirtas tėvų įtraukimui į ugdymo procesą. Visos šalys pabrėžė, kad tėvai ugdymo procese yra labai svarbūs ir vieni pagrindinių veikėjų ikimokykliniame ir pradiniame vaikų ugdymo etape, todėl reikia skatinti tėvų dalyvavimą, siekiant platesnės socialinės įtraukties, geresnių mokinių mokymosi rezultatų, demokratinio ugdymo proceso ir aktyvaus pilietiškumo, taip užkertant kelią ankstyvajam mokyklos baigimui. Buvo priimtas sprendimas prioritetą teikti inovacijų diegimui ir IKT, kurios padės kurti ir stiprinti tėvų ir mokyklų bendravimą bei bendradarbiavimą.

 

 

Pasiekti rezultatai – sukurti 4 intelektiniai produktai (intelectual outputs – IO):

IO1 – mokymų rinkinys mokyklų darbuotojams ir pedagogams, kurie konsultuos tėvus ugdymo klausimais. 2021 m. lapkričio 29 – gruodžio 1 dienomis Birmingame (Jungtinė Karalystė) tarptautiniu mąstu vyko mokymai, į kuriuos vyko po 4 darbuotojus iš kiekvienos mokyklos. Mokymų metu darbuotojai įgijo praktinių žinių apie strategijas ir praktikas, leidžiančias aktyviau įtraukti tėvus į darželio/mokyklos bendruomenę, ugdė asmenines savybes, orientuotas į motyvaciją ir savikontrolę.

IO2 – tėvų įtraukimo į vaikų ugdymo procesą gairės, kuriose atsispindi turinys, valdymo strategijos. Šios gairės sustiprins tėvų dalyvavimą ugdymo procese.

IO3 – mokymų rinkinys, skirtas tobulinti tėvystės įgūdžius. 2022 m. gegužės 4–6 dienomis Viterbo mieste (Italija) vyko mokymai, skirti tėvystės įgūdžiams sustiprinti. Jų metu skaitytos paskaitos apie psichologinį atsparumą, tėvų auklėjimo tipus, neformalius įsitraukimo į ugdymo procesą būdus. Į mokymus vyko įstaigų pedagogų ir tėvų komandos iš kiekvienos šalies. Mokymuose dalyvavę pedagogai ir tėvai dalinosi savo patirtimis ir požiūriais apie vaikų ugdymą. Tėvams ir pedagogams buvo galimybė išgirsti vienas kito poreikius ir lūkesčius, tokiu būdu labiau pažinti vienas kitą. Dalyviai praplėtė savo akiratį ir požiūrį, sustiprino savo vaidmenį mokyklos bendruomenėje.

IO4 – DIGI-S.PA.C.E. programėlė. Ši programėlė – tai platforma, pritaikyta tėvų patirčiai mobiliajame pasaulyje. Programėlė kartu su IO3 mokymosi internetine platforma bus puikūs pagalbininkai tėvams siekiant pagrindinio tikslo: labiau įsitraukti į mokinių mokymosi procesą, padėti jiems mokytis ir anksti užkirsti kelią ankstyvajam mokyklos baigimui.

 

Siekiant rezultatų projekto metu buvo organizuoti 5 tarptautiniai projektų susitikimai (TPM). Kai kurie jų, dėl pandemijos, vyko nuotoliniu būdu, tačiau tai netrukdė dalintis gera nuotaika ir aptarti svarbių darbų. Susitikimų metu projekto dalyviai kaskart peržvelgdavo projekto terminus, biudžetą, aptardavo atliktus darbus ir planuodavo kitus. Taip pat projekto metu buvo organizuotos mokyklos darbuotojų ir tėvų apklausos, kurios leido išsamiau patyrinėti mokyklos vadovų, darbuotojų, o taip pat ir tėvų požiūrį į bendradarbiavimą. Apklausų rezultatus išanalizuodavo Stafordšyro universitetas, o ataskaitos pateiktos tarptautinių susitikimų metu.

 

Paskutinis projekto partnerių susitikimas (TPM 6) ir kartu oficialus projekto užbaigimas numatomas 2022 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvoje.

 

Baigiantis projektui partnerių šalyse organizuoti daugiafunkciniai renginiai, kurių metu pristatytas projektas ir gauti rezultatai. Lietuvoje metodinis renginys įvyks Kauno švietimo inovacijų centre, birželio 14 d. 13.30. Jo metu VŠĮ „Psichologinių idėjų namai“ psichologai Liudas Švipas ir Monika Valentaitė pasidalins ugdymo metodikomis, o Kauno menų darželio „Etiudas“ teatro mokytoja Dovilė Talačkaitė pristatys projekto patirtis. Kviečiame dalyvauti.

 

Daugiau informacijos apie projektą, projekto vykdymo etapus ir projekto partnerius galite rasti projekto tinklapyje ir „Facebook“ paskyroje

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.