Didinamas finansavimas lituanistikos mokslo tyrimams: papildomai skirta ketvirtis milijono eurų

Valstybė didina finansavimą lituanistikos tyrimams. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos prašymą, pritarė Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos programos įgyvendinimui papildomai skirti 257 tūkst. Eur. Didžioji lėšų dalis teks leidybai ir lituanistikos mokslo sklaidai.

 

„Suvokdami lituanistinio paveldo svarbą valstybei, teikiame prioritetą lituanistinių mokslinių tyrimų kokybės gerinimui, jų plėtrai bei sklaidai ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie humanitarinių mokslų stiprinimo šalyje ir tikimės, kad papildomos lėšos programai taps paskata toliau sėkmingai tęsti Lietuvai reikšmingą mokslinę veiklą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Papildomomis lėšomis bus siekiama užtikrinti tinkamą lituanistinių tyrimų lygį, jų rezultatų sklaidą ir žurnalų leidybos tęstinumą, kokybę bei periodiškumą. Jos leis papildomai finansuoti 9 lituanistinių mokslo žurnalų, 3 mokslo monografijų, 2 mokslo populiarinimo darbų leidybą, atlikti kitus darbus.

 

„Skirta parama prisidės prie lituanistikos, kuriai valstybė yra įsipareigojusi teikti strateginį prioritetą, mokslinių tyrimų ir geresnės jų rezultatų sklaidos visuomenėje“, – sako Lietuvos mokslo tarybos atstovė, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė dr. Justina Poškienė.

 

Anksčiau 2022 metais programai numatytos skirti lėšos – 1,87 mln. Eur – nebuvo pakankamos padengti lituanistikos žurnalų leidybos, sklaidos projektų leidybinių išlaidų. Tad siekiant suteikti finansavimą visiems gerai įvertintiems moksliniams žurnalams ir taip užtikrinti jų išlikimą tarptautinėse duomenų bazėse ar galimybes pretenduoti būti įtrauktais į jas, ši suma didinama iki 2,13 mln. Eur.

 

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos programa vykdoma nuo 2016 m. Nuo jos pradžios iki 2024 m. skiriama 17,3 mln. Eur.

 

Programos paskirtis − konkursinio finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetą, stiprinti lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos valstybės humanistikos plėtrą ir taip suteikti mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui bei lituanistinio paveldo saugojimui.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.