Darželis – lyg didelė šeima

Regina Lukauskienė
,
Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ pavaduotoja ugdymui

„Pamokos, kurių mus moko mūsų vaikai, yra kur kas vertingesnės ir svarbesnės už pamokas, kurių mes mokome juos. Todėl geriausia, ką galime padaryti, tai stengtis į pasaulį žiūrėti vaiko akimis. Akimis, kurios nėra ciniškos ar skeptiškos. Akimis, kurios nuoširdžiai gėrisi ir žavisi viskuo, ką mato“ (Lestle Inner).

 

Darželyje vaikai auga lyg didelėje šeimoje. Šeimoje, kurioje svarbus ir mylimas  kiekvienas „šeimos narys“. Esame darželis, kuris dirba pagal pačių kurtą ir pagal poreikius atnaujinamą programą „Mondriejem solig deina“. Programa skirta 1,5–5 metų vaikams. Vaikai nuo 6 metų ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą“, kurios tikslas – vaiko paruošimas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Esame ikimokyklinė įstaiga, turinti ir sėkmingai į ugdomąjį procesą integruojanti etninio ugdymo programą „Cyruliokams“. Mažuosius „mastiečius“ kūrybos ir pažinimo keliu veda puikiai savo profesijos paslaptis išmananti mokytojų ir specialistų komanda, kurios tikslas – suprasti, kad kiekvieno vaiko ugdymosi tempas – individualus, kad vaikams būtina sudaryti jaukią, saugią ir skatinančią aktyviai bei noriai veikti aplinką.

 

Informacinės technologijos pastaruoju metu sparčiai žengia į darželius ir tampa nepamainoma ugdymo priemone. Mūsų ikimokyklinukai yra „Google“ kartos vaikai, gimę kompiuterizuotame pasaulyje. Tad, įstaigoje gausu moderniųjų technologijų: išmaniųjų lentų, šviesos stalų, kompiuterių. Visose grupėse įrengti vaizdo projektoriai, specialūs ekranai. Šios priemonės įsigytos vaikų gebėjimams ugdyti ir projektinei veiklai plėtoti. Mūsų mokytojai stengiasi diegti vaikams suvokimą, kad kompiuteris ne tik žaidimų, bet ir žinių bei lavėjimo priemonė. Pažinti raides, spalvas, skaičius vaikai mokosi noriai ir linksmai, žaisdami sąveikiąja ugdymosi priemone „Bee-bot“, stebėdami skaitmeninius žaidimus, atlikdami mokytojų paruoštas skaitmenines užduotis.

 

Šiandien kaip niekada daug kalbama ir apie bandymus, projektus, jų naudą. Tradicinę veiklą grupėje keičia eksperimentai, tyrimai lauke, artimiausios aplinkos stebėjimai. Mokslininkų ir praktikų teigimu: patyriminis ugdymas – viena iš seniausių edukacijos formų, kuri jungia mokslą, menus, matematiką, technologijas ir inžineriją. Vaikai mokosi iš savo asmeninės patirties, nebijodami klausti ir klysti, mokydamiesi bendrauti, mąstyti, valdyti emocijas, elgesį, priimti sprendimus. Išanalizavusios savo grupių vaikų poreikius ir galimybes, žinodamos realią situaciją, mokytojos kuria ugdymą papildančias projektines veiklas.

 

Šiais mokslo metais „Žvirbliukų“ (vaikai 2–3 metų) ir „Saulučių“ (3–4 metų) grupių pedagogės (Vilija Kergienė ir Dalia Bumblauskaitė) didesnį dėmesį skiria kalbos lavinimui ir turtinimui. Vaikai mokosi taisyklingo žodžių ir garsų tarimo, turtina žodyną, į veiklą įtraukiami smulkiąją motoriką lavinantys žaidimai. Pasirenkamos įdomios ir žaismingos veiklos formos, tautosakos elementai, kuriomis puikiai atskleidžiamas projekto turinys. Pagelbėti mokytojoms noriai įsitraukia darželio logopedė Valentina Vidmantienė.

 

Ūgtelėjusiems „Bitučių“ grupės vaikams šiais mokslo metais aktualu artimiausios aplinkos stebėjimai ir pokyčiai gamtoje. „Medžiai įvairiais metų laikais“ – taip pavadintas „Bitučių“ projektas, kurio veikla sudaro sąlygas vaikams pastebėti medžių įvairovę ir būsenas įvairiais metų laikais. Pasak mokytojos Janinos Jankauskienės: „Nuo tų mažų mažo žmogučio pastebėjimų, atradimų, ir auginamas Pažinimo medis – kasmet didesnis, labiau šakotas…“ Šia veikla taip pat siekiama sudominti ir įtraukti ugdytinių tėvelius bei įstaigos bendruomenę.

 

Kiekvienos grupės projektas – unikalus savo turiniu ir forma. Vyresnėse grupėse daugiau dėmesio skiriama eksperimentavimui bei socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimui. „Kiškučių“ grupėje į vaikų veiklą sėkmingai integruojama emocinio intelektinio ugdymo programa „Kimočis“, vaikai ugdosi pasitikėjimą savimi, lavina bendravimo įgūdžius, mokosi spręsti iškilusias sudėtingas situacijas. „Kimočis“ – žaislai, turintys charakterį, jausmus, nuotaikas. Visi „Kimočiai“ turi savo paslaptį – kišenėles, kuriose slepiasi mažos jausmų pagalvėlės.

 

„Kiškučių“ grupės mokytojos dalyvauja projekte, kurio veiklą finansuoja Europos socialinis fondas – „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Edukation“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ ir šias idėjas sėkmingai taiko kasdienėje ugdomojoje veikloje. Aktyvios, naujovių ugdymo procese ieškančios mokytojos Dalia Balsienė ir Ligita Deveikienė kartu su auklėtiniais ir jų tėveliais jau antrus metus smagių akimirkų ir atradimų randa tęsdamos projektą „Pykšt ir Pokšt eksperimentai“.

 

Įstaigos priešmokyklinukams aktualūs pažintiniai procesai bei gilesnis artimiausios aplinkos, gimtojo miesto pažinimas. „Boružiukai“ ir jų mokytojos (Aušra Stasiulienė, Rasa Gudienė) drąsiai „nardo“ po didžiulį vandenų pasaulį ir ieško „Vandens paslapčių“. Mišraus amžiaus „Nykštukų“ grupės vaikai šiais mokslo metais užsibrėžė tikslą – kuo geriau „Pažinti savo gimtąjį miestą – Telšius“. Keletą garsių miesto vietų jau aplankė kartu su mokytojomis Jūrate Rubavičiene ir Gražina Mikalčiene.

 

Toks gyvenimas ir augimas vyksta mūsų didelėje šeimoje – bandant ir klystant, ieškant ir atrandant… Svarbu patirti kuo daugiau smagių džiaugsmo akimirkų be streso ir įtampos, išklausyti ir išgirsti vieniems kitus, užauginti sveikus ir laimingus vaikus, o svarbiausia – leisti Jiems džiaugtis vaikyste!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.