Bibliotekoje vyko pokalbis-diskusija „Informacinės grėsmės laisvei – piliečio ir Lietuvos“

Eugenija Mačiulienė
,
Bibliografijos-informacijos skyriaus vyresn. bibliografė

Vasario 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje vyko Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataro Donato Morkūno ir Romuvos gimnazijos 2-os klasės gimnazistų pokalbis-diskusija „Informacinės grėsmės laisvei – piliečio ir Lietuvos“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui. Gimnazistus lydėjo istorijos vyresnioji mokytoja Ilona Lentinienė. Susitikimo temą – pasikalbėti apie informacines grėsmes – buvo pasiūlę patys moksleiviai, tačiau, pasak didelę bendravimo patirtį su jaunimo auditorija turinčio D. Morkūno, jis truputį pagudravo ir temą suformulavo taip, kad nebūtų apsiribota vien išorinėmis grėsmėmis, o pažvelgta giliau ir aptartos vidinės, pačioje visuomenėje glūdinčios grėsmės, kurios – ne mažiau svarbios mūsų šaliai.

 

Renginio pradžioje drauge su moksleiviais akcentuotos Lietuvos nepriklausomybei svarbiausios istorinės datos ir jų reikšmė. Tarp jų – 1920 m. gegužės 15-oji, kai susirinkęs Steigiamasis Seimas visų Lietuvos piliečių vardu įtvirtino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas Lietuvą demokratine respublika. Minint šio įvykio 100 metų sukaktį, 2020-ieji paskelbti Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metais. Renginio metu kalbėta, jog kelyje į Lietuvos nepriklausomybę ypatingos svarbos turėjo tinkamai pasirinkta politinė strategija, lankstumas, įžvalgumas.

 

Aptariant informacines grėsmes, moksleiviai pasakojo, iš kur jie dažniausiai sužino įvairias naujienas. Buvo prieita prie išvados, kad reikia ne tik mokėti pasirinkti patikimus informacijos šaltinius – būtina lyginti skirtinguose šaltiniuose skelbiamą informaciją. Tik taip pavyks susidaryti teisingą, neiškreiptą tikrovės supratimą, išvengti dezinformacijos ir visuomenės užvaldymo grėsmių. D. Morkūnas akcentavo, kad labai svarbi tiek išorinė, tiek ir vidinė kiekvieno piliečio laisvė. Vidinė laisvė – tai teisė pasirinkti, ką nori daryti, tai – instrumentas sukurti gyvenimą tokį, kokio norėtume. Renginio metu išsakytos mintys, kad kiekvieno žmogaus pilietinė elgsena lemia tautos ir valstybės gyvenimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.