Bendrųjų kompetencijų ugdymas ne mokyklos erdvėje: fizinio ugdymo galimybės

Laima Paliulienė
,
Šiaulių Salduvės prog-jos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Fizinis aktyvumas – vienas reikšmingiausių harmoningo žmogaus vystymosi ir sveikatos stiprinimo veiksnių, lemiančių fizinę, psichinę ir socialinę asmens gerovę. Fizinio ugdymo dalyko tikslas – plėtoti savęs pažinimą, pasitikėjimą savo galiomis, suformuoti ir įtvirtinti judėjimo ir fizinio aktyvumo įgūdžius, suteikti tvariai saviugdai būtinas žinias ir supratimą visam gyvenimui įtvirtinant sveikatos tausojimo ir stiprinimo nuostatas bei kompetencijas. Atnaujintose bendrosiose ugdymo programose (2022) kompetencijų ugdymas ir šiuolaikiškas mokymas(is) išskiriami kaip svarbiausi ugdymo procesų ypatumai. Mokiniai skatinami aktyviai sportuoti, patirti judėjimo džiaugsmą, mokymo(si) sėkmę kuriant palankias mokymosi erdves netradicinėse aplinkose ir klasėse „be sienų“.

 

Siekiant turtinti ugdymo procesą, motyvuoti mokinius sportuoti, sudaryti sąlygas įvairių poreikių ugdytiniams, Šiaulių Salduvės progimnazijos mokiniams fizinio ugdymo pamokos vyksta ne tik mokykloje, bet ir Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre. Dėl aplinkos specifikos, erdvių dydžio, turtingo inventoriaus, priemonių gausos atsiranda didesnės pamokų įvairovės galimybės. Užsiėmimų metu mokiniai ne tik išbando atskiras lengvosios atletikos rungtis, bet ir gauna daugiau žinių iš profesionalių lengvosios atletikos trenerių. Organizuodami užsiėmimus profesionalioje sporto erdvėje mokytojai turi galimybę išbandyti naujas įdomias fizinio aktyvumo formas, atrasti, kas labiausiai patinka mokiniams, atsižvelgti į kiekvieno gebėjimus ir galimybes, skatinti juos bendrauti ir bendradarbiauti bei motyvuoti individualios pažangos siekiui. Taigi, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, sudaromos galimybės mokiniams ir mokytojams veiksmingiau ugdyti socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją – įvairiapusiškai plėtojami mokinių įgūdžiai, žinios, stiprinamos vertybinės sveikos gyvensenos nuostatos.

 

Prieš ketverius metus progimnazija, bendradarbiaudama su Šiaulių savivaldybe, parengė projektą (mokinių pavėžėjimui ir veikloms finansuoti), pagal kurį fizinio ugdymo pamokos nuolat vyksta Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre. Šiemet kiekvieną savaitę veiklose dalyvauja apie 430 3–8 klasių mokinių, jas veda 9 progimnazijos mokytojai (6 pradinių klasių ir 3 fizinio ugdymo). Nuolat stebėdami ir vertindami šias pamokas, jų poveikį mokiniams, teigiame, kad profesionalių sporto erdvių naudojimas (ypač rytinėmis valandomis, kai jos ne tokios užimtos kaip antroje dienos pusėje) stiprina ir mokinių, ir mokytojų kompetencijas. Derindami pamokų veiklas mokyklos salėje ir netradicinėje erdvėje mokytojai gali kurti įvairesnį procesą, skatinantį mokinius noriai įsitraukti į judėjimą, geriau pažinti save, atrasti dominančius užsiėmimus ir sąmoningai ugdytis socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.