Baltijos     esperantininkų     dienos     Klaipėdoje  

Povilas Jegorovas
,
Lietuvos esperantininkų sąjungos Valdybos pirmininkas

Penkiasdešimtšeštąjį kartą Baltijos šalių esperantininkai renkasi į savo tradicines kasmetines tarptautines dienas. Šį kartą jos vyksta Klaipėdos universitete liepos 9–17 dienomis.

 

Renginio globėjas yra Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

 

Renginiui globą suteikė ir Pasaulinė esperantininkų sąjunga bei Europos esperantininkų sąjunga.

 

56-osios  Baltijos esperantininkų dienos yra skiriamos Klaipėdos įkūrimo 770-mečiui ir tarptautinės Esperanto kalbos  135-mečiui.

 

Sveikinimus 56-osioms Baltijos esperantininkų dienoms atsiuntė  LR Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė bei Kultūros ministras Simonas Kairys.

 

Pirmąkart  istorijoje renginyje dalyvaus Pasaulinės esperantininkų sąjungos  (Universala Esperanto-Asocio – UEA) prezidentas prof. Duncan Charters iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

 

Baltijos esperantininkų dienos vyksta kasmet nuo 1959 metų paeiliui Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Renginys iš tarybiniais laikais buvusios  Pabaltijo  respublikų esperantininkų stovyklos išaugo į visos Europos ir netgi pasaulio esperantininkų festivalį, nors ir išlaikė savo tradicinį pavadinimą ir savo tradicijas. Šiais metais 56-osiose Baltijos esperantininkų dienose dalyvauja per 300 esperantininkų iš daugiau nei 30 Europos ir kitų pasaulio šalių. Kelis metus vykusi pandemija, o dabar ir karas Ukrainoje  žymiai sumažino planuotų dalyvių skaičių. Būtume pasiekę  rekordinį šiame šimtmetyje dalyvių skaičių.

 

 

Dienų programa yra tradicinė, tačiau labai intensyvi, intelektuali, įvairiapusė ir turininga. Veiks tradicinis vasaros universitetas, kuriame paskaitas skaitys įvairių šalių žymūs mokslininkai esperantininkai.  Klaipėdoje vyks tarptautinės Sanmarino mokslų akademijos 38-oji universitetinė sesija. Atskiru leidiniu yra išleisti šios sesijos pranešimai. Vyks net keli teminiai paskaitų ciklai. Šiaulių universiteto profesorius Aloyzas Gudavičius perskaitys paskaitų ciklą apie lietuvių kalbą, literatūrą, kultūrą, istoriją. Poznanės universiteto profesorės Ilonos Koutny  paskaitų ciklo tema yra šiuolaikinės esperantologijos mokslo problemos. Profesorius Duncan Charters iš Jungtinių Amerikos Valstijų  pateiks paskaitų seriją  kultūrologijos klausimais. Prof. Amri Wandel iš Jeruzalės universiteto apžvelgs šiuolaikinės astronomijos problematiką. Lucko universiteto prof. Nina Danylyuk pristatys  istorinius kultūrinius Ukrainos ir Lietuvos ryšius. Dr. Gediminas Degėsys supažindins su unikalia Afrikos kultūra.

 

Eilę pranešimų  ir paskaitų įvairiomis mokslinėmis ir mokslo populiarinimo temomis taip pat skaitys žymūs mokslininkai ir specialistai iš Austrijos, Liuksemburgo, Vokietijos, Italijos, Suomijos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos, Slovakijos, Lietuvos. Viso bus perskaityta per 50 pranešimų.

 

Nepakankamai mokantiems esperanto kalbą bus organizuojami įvairaus lygio esperanto kalbos kursai. Juos ves žinomi esperanto kalbos dėstytojai iš Slovakijos, Lenkijos, Prancūzijos, Ukrainos, Lietuvos.

 

Bus pristatyta eilė naujų šiais metais išleistų knygų esperanto kalba.

 

Esperantininkų organizacijų vadovai ir aktyvistai aptars esperantininkų sąjūdžio problemas ir perspektyvas Baltijos regione, esperanto kalbos situaciją Europos Sąjungoje, kur kalbų problematikai šiuo metu yra skiriamas didelys dėmesys. Specialų seminarą šia tema ves Stefan MacGill iš Vengrijos.

 

Bus labai gausi ir turtinga renginio kultūrinė programa. Dienų dalyviams koncertuos Klaipėdos Brass kvintetas , grupė iš Visagino „Sepa Asorti“,  atlikėjai iš Lenkijos, Serbijos, Švedijos, Vengrijos, Izraelio, Latvijos, Ukrainos.

 

Bus surengtos kelios parodos.

 

Visiems svečiams bus surengtos ekskursijos po Klaipėdą, taip pat į Kuršių neriją, Ventės ragą, Japonišką sodą Kretingos rajone.

 

Renginio metu kasdien bus leidžiamas renginį nušviečiantis laikraštis esperanto kalba „Lumturo“ (Švyturys). Kiekvienas renginio dalyvis gaus specialiai Baltijos esperantininkų dienoms išleistą žinyną. Nuolat veiks literatūros esperanto kalba kioskas.

 

Klaipėdos  turizmo informacijos centras Lietuvos esperantininkų sąjungos pasiūlymu išleido  informacinį lankstinuką esperanto kalba „Malkovru Klaipėda“ (Atrask Klaipėdą), kurį taip pat gaus kiekvienas renginio dalyvis.

 

Renginį organizuoja Lietuvos esperantininkų sąjunga kartu su Klaipėdos krašto esperantininkų draugija. Svarią paramą teikia Klaipėdos miesto Savivaldybė, Klaipėdos  universitetas, kitos organizacijos.

 

Visa programa  vyks esperanto kalba.

 

Šios Baltijos esperantininkų dienos pasitarnaus plečiant kultūrinį bendradarbiavimą tarp Baltijos regiono šalių Lietuvai, Latvijai ir Estijai toliau integruojantis į bendrą Europos kultūrinę erdvę, skatinant betarpiškus kontaktus tarp šio regiono gyventojų.

 

Iškilmingas 56-ųjų Baltijos esperantininkų dienų atidarymas vyks liepos 10 d. 15 val. Klaipėdos Koncertų salėje (Šaulių g. 36). Renginio uždarymas – liepos 16 d. 16.30 val. Klaipėdos universiteto iškilmių salėje (H. Manto g. 84).

 

Papildomą informaciją galima gauti telefonu +370 687 12219 arba elektroniniu paštu pjegorovas@yahoo.com.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.