Baltieji kalėdiniai nameliai

„Apšerkšniję mūsų žiemos, balta balta, kur dairais…“ Taip poezijos lakštingala S. Nėris rašė apie žiemą O šiemet žiemužėlė mus džiugina gausiu baltu sniegeliu. Kai sunku keliauti per baltąjį sniegą apklotais keliais, keleliais, tenka ilgiau leisti laiką namuose, patalpose. Todėl Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ lopšelio „Boružiukų“, „Ežiukų“, „Pelėdžiukų“ grupių darbuotojos nutarė organizuoti parodą „Baltieji kalėdiniai nameliai“, kurios nuostatus patvirtino įstaigos direktorė Ada Grigaliūnienė.

 

Organizuojamos parodos tikslas ugdyti vaikų meninę kompetenciją ir bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais atskleisti vaikų kūrybiškumą, gabumus, vaizduotę.

 

Uždaviniai:

1.Organizuojamos veiklos vaikams suteiks džiugių emocijų kūrybos procese.

2.Tai paskatins pasirinkti kūrybiniams darbams tinkamas priemones.

3.Puiki galimybė susipažinti su šventės papročiais.

4.Viso kūrybinio proceso metu plėtosis ir tvirtės glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas su tėveliais.

 

Parodos dalyviais tapo lopšelio-darželio „Žingsnelis“ lopšelio grupių mokytojos, jų padėjėjos, ugdytiniai ir jų tėveliai.

Parodos laikas 2022 12 14–2022 12 31

Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ lopšelio grupių rūbinėlės ir praėjimai tapo darbelių eksponavimo vieta.

Kai žemelė po sniegu, gamtoje tyla, ramybė ir visur balta. Pasitelkiant informacines technologijas grupėse su vaikučiais kalbėjome apie žiemą, gamtą, apsnigtus medžius, namus… Ir, žinoma, nepamiršome apie švenčių laukimą, advento vainiką ir t.t. Ruošėme piešinukus-kvietimus Kalėdų seneliui atvykti ir apžiūrėti mūsų parodą.

 

Grupėse mokytojos, jų padėjėjos ir ugdytiniai gamino namelius. Maloniai nustebino vaikučių su tėveliais namuose sukurti darbeliai, kuriuos aktyviai ir gausiai sunešė į parodą. Juk vaikui smagu su suaugusiuoju kurti, nes dirbdamas vaikas įgyja socialinės, bendravimo patirties, kadangi skatinamas įveikti sunkumus ir įgyvendinti sprendimus, mokosi dirbti bendraudamas ir bendradarbiaudamas su kitais, pajausti atsakomybę, gerbti savo ir kitų idėjas. Toks procesas suteikia vaikams džiugių emocijų kūrybos procese, išmoksta ar įpranta pasirinkti meninės raiškos darbams tinkamas priemones, susipažįsta su šventės papročiais, ugdomas vaiko intelektas, turtinamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas. Tarkim dirbant prireikia ir skaičiavimo (langai, durys), pasimokoma skirti kairę ir dešinę, pavadinti namo dalis (siena, stogas, langas, durys, kaminas)…

 

Taigi tvirtėja ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir ugdytinių šeimų bendravimas ir glaudus bendradarbiavimas. O svarbiausia, kad tvirtėja šeimos ryšys su vaiku, kartu praleidžiamos laiko akimirkos, nes tėvai vaiko gyvenime yra pirmieji ugdytojai.

 

Džiaugiamės naujai atrasta savotiška bendravimo forma tarp ugdytinių ir jų šeimų bei grupės darbuotojų. Juk parodos „Baltieji kalėdiniai nameliai“ tikslas pasiektas, o uždaviniai įgyvendinti. Paroda galima gėrėtis ne tik vaikštant po įstaigos patalpas, bet ir virtualioje grupių, įstaigos elektroninėje erdvėje.

 

Nesvarbu, kad gamtoje ir palyja, patirpsta sniegas, gatvės – čiuožyklos, bet tikėkime, kad po Kalėdų senieji 2022-ieji „kaip ilgas traukinys greitai nudardėjo – gera ir smagu širdy“, kadangi Naujieji 2023-ieji metai jau artėja. O mes vieni kitiems vis dar linkime baltų, baltų, šiltų, šiltų, jaukių, jaukių Kalėdų, lauksime naujųjų 2023-ųjų metų, kaip Triušio – sveikatos, laimės – metų…

 

Nijolė Rimkuvienė, vyresnioji mokytoja

Egidija Dobilaitė, mokytoja metodininkė

Tamara Lisauskienė, mokytojų padėjėja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.