Paraiškas steigti regioninius specialiojo ugdymo centrus pateikė 19 savivaldybių

Paraiškas tapti regioniniais specialiojo ugdymo centrais (toliau – Regioniniai centrai) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikė specialiojo ugdymo įstaigos iš 19-os savivaldybių. Regioniniai centrai steigiami siekiant suteikti kuo daugiau kvalifikuotos pagalbos šalies mokykloms ir darželiams įgyvendinant įtraukties principus. Planuojama įsteigti iki 10-ies regioninių centrų.

 

„Bendrojo ugdymo mokykloms rengiantis priimti mokytis daugiau įvairių poreikių vaikų, svarbu, kad pagalba, parama vaikui ir mokytojui, mokyklai būtų lengvai pasiekiama ir esant būtinybei galima būtų konsultuotis su labiau patyrusiais ir daugiau kompetencijų turinčiais specialistais. Būtent šias konsultacines funkcijas ir atliks regioniniai centrai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas.

Regioninio centro tikslas – skatinti įtraukųjį ugdymą priskirtame regione padedant jo mokyklų bendruomenėms praktikoje taikyti įtraukties švietime principą, skleisti įtraukiojo ugdymo inovacijas regiono mokyklose.

 

Regioninių centrų specialistai dirbs ne tik pačiuose centruose, jie vyks ir į konsultacijų prašančias mokyklas. Centrai taip pat rūpinsis mokyklų vadovų, pedagoginių darbuotojų, mokytojų, jų padėjėjų kompetencijų stiprinimu, konsultuos mokytojus ir tėvus dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymo(si) metodų, priemonių, aplinkos pritaikymo ir kt.

Šie centrai kuriami dabar veikiančių specialiųjų mokyklų pagrindu. Jie ne tik konsultuos mokyklas, bet ir toliau ugdys vaikus, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Norą tapti regioniniais centrais pareiškė Akmenės r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Kelmės r., Mažeikių r., Molėtų r., Panevėžio m., Pasvalio r., Plungės r., Raseinių r., Gelgaudiškio (Šakių r.), Šiaulių m., Tauragės r., Ukmergės r., Vilkaviškio r., Vilniaus m. specialiojo ugdymo įstaigos.

Mokyklos, tapsiančios regioniniais centrais, bus atrinktos iki kitų metų vasario. Paraiškas vertins švietimo, mokslo ir sporto ministrės sudaryta komisija, kurioje dirbs Lietuvos savivaldybių asociacijos, savivaldybių švietimo padalinių vedėjų asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos negalios organizacijų forumo ir ŠMSM atstovai.

 

Regioniniai centrai turėtų pradėti veikti kitais mokslo metais. Mokyklos, kurios nebus atrinktos plėtoti savo veiklą kaip regioninis centras, veiks ir toliau.

Regioninių centrų veikla bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, savivaldybių biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių. ŠMSM regioninių centrų infrastruktūrai pritaikyti konsultavimo funkcijoms vykdyti skirs virš 5 mln. eurų. Taip pat bus investuojama ir į regioninių centrų specialistų kompetencijas.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.