Atnaujinta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir profesinių sąjungų kolektyvinė sutartis

Gruodžio 16 dieną švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė su švietimo ir mokslo darbuotojų profesinių sąjungų vadovais pasirašė atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį.

 

Joje įtvirtinama, kad nuo sausio 1 dienos mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, atlyginimai didėja 13 procentų. Tiek pat didėja lėšos mokslo darbuotojų, tyrėjų, dėstytojų, taip pat neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui. Tam 2023 m. valstybės biudžete papildomai skirta 153 mln. Eur.

 

„Dėkoju profesinėms sąjungoms už aktyvų socialinį dialogą. 2017 m. sudaryta sutartis kasmet atnaujinama, derinant profesinių sąjungų reikalavimus ir valstybės galimybes.  Džiugu, kad pavyksta rasti sprendimus ir sutelktomis pastangomis siekti bendro tikslo – nuosekliai gerinti švietimo, studijų, mokslo įstaigų darbuotojų darbo sąlygas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Sutartyje nuosekliai siekiama, kad 2024 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio, o mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis – 150 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.

 

Kolektyvinėje sutartyje sutarta iki balandžio 1 d. inicijuoti švietimo bendruomenės diskusiją, per kurią būtų išgryninti siūlymai dėl mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo krūvio sandaros tobulinimo. O iki birželio 1 d. bus išnagrinėti mokytojų padėjėjų ir mokyklų bibliotekininkų darbo apmokėjimo klausimai ir parengti siūlymai dėl jų spendimo.

 

Atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje nuo dviejų iki penkių dienų padidintas sveikatai gerinti skiriamų dienų skaičius profsąjungos nariams. Taip pat nustatoma, kad profesinei sąjungai vadovaujantys asmenys negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva be išankstinio profesinės sąjungos sutikimo. Nustatyta, kad su profesine sąjunga turi būti derinamas mokyklos ar kitos švietimo įstaigos sutaupytų metinių darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimas.

 

Penktadienį pasirašyta sutartis galios iki 2026 m. gruodžio 31 d. Iki šiol kolektyvinė sutartis, pasirašyta 2017 m., buvo neterminuota. Kolektyvinę sutartį pasirašė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.