Respublikinė konferencija „Mokykla ir vaiko gerovė“

Saulena Lukšienė
,
socialinė pedagogė
Vaida Beinarienė
,
psichologė

Gruodžio 16 dieną Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Mokykla ir vaiko gerovė“, skirta bendrojo ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų (VGK) nariams, socialinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, atvejo vadybininkams. Konferencijos organizatoriai: Jurbarko Naujamiesčio progimnazija (pagal sveikatinimo projektą „Myliu gyvenimą“), Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija ir Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija. Konferencijos dalyvius pasveikino Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos solinio dainavimo mokinys Mantas Skrodenis, mokytoja Rūta Šličkutė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Aušra Baliukynaitė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė dr. Auksė Petruškevičiūtė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, VGK pirmininkė Zita Tytmonienė.

 

Konferencijos metu buvo pristatyti du pagrindiniai pranešimai:

Anketinės apklausos „Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokinių „Mano poreikių piramidė“ analizė, kurį pristatė Vaida Beinarienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos psichologė ir Saulena Lukšienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos socialinė pedagogė .

 

„Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams“, kurį pristatė Rasa Pietarienė, psichologė ir šeimos konsultantė, psichodramos konsultantė.

 

Prieš konferenciją, nuo spalio mėnesio iki lapkričio mėnesio pabaigos, vyko respublikinis kūrybinių darbų (pranešimų) konkursas „Vaiko poreikių piramidė: vakar, šiandien ir rytoj“. Geriausi kūrybiniai darbai (pranešimai) buvo perskaityti konferencijos metu. Tai:

 • Elija Vasiliauskaitė, 2 klasė, mokytoja Ingrida Naujokaitienė, Jurbarko Naujamiesčio pro-gimnazija
 • Meida Puidokaitė, 2 klasė, mokytoja Ingrida Naujokaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
 • Natas Lukša, 4 klasė, mokytoja Rita Šulinskienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
 • Milana Plėšikaitytė, 8 klasė, lietuvių kalbos mokytoja Vilma Masaitienė, socialinė pedagogė Saulena Lukšienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
 • Deina Kapturauskaitė, 2 klasė, mokytoja Ingrida Naujokaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
 • Adrė Dzimidavičiūtė, 6 klasė, mokytoja Asta Stulpinienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazija
 • Eglė Šumskytė, 6 klasė, mokytoja Asta Stulpinienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazija
 • Vakarė Makauskaitė, 6 klasė, mokytoja Asta Stulpinienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazija
 • Mėta Ulevičiūtė, 4 klasė, mokytoja Kristina Budriuvienė, Viešvilės pagrindinė mokykla
 • Vijas Jablonskis, 8 klasė, socialinė pedagogė Gitana Andriekienė, Skuodo Bartuvos gim-nazija
 • Dovilė Vasiliauskaitė, socialinė pedagogė Romena Antanavičienė, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija
 • Justė Paliakaitė, 9 klasė, Jurbarko r. Skalvijos namai, psichologė Vaida Beinarienė.

 

Visiems mokiniams buvo įteikti diplomai ir atminimo dovanėlės. Mokytojai, kurie paruošė konkursui mokinius, apdovanoti padėkos raštais.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė dr. Auksė Petruškevičiūtė asmeninėmis padėkomis apdovanojo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos mokinius Natą Lukšą, Milaną Plėšikaitytę, Kelmės rajono „Kražantės“ progimnazijos mokines Eglę Šumskytę, Adrę Dzimidavičiūtę, Skuodo Bartuvos gimnazijos mokinį Vijų Jablonskį, Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinę Dovilę Vasiliauskaitę. Specialiu prizu apdovanota Skalvijos namų ugdytinė Justina Paliakaitė. Specialiomis padėkomis už pagalbą  organizuojant rajono mokinių apklausą „Mokinių poreikių piramidė“ apdovanotos: Jolanta Tamošaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaida Beinarienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos psichologė, Saulena Lukšienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos socialinė pedagogė, Ramutė Norkienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos informacinių technologijų mokytoja.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.