Atidaryta lauko klasė

Laima Ryženinienė
,
Daugų Vlado Mirono g-jos Alovės pagr. ugdymo skyriaus vyresn. lietuvių kalbos mokytoja

Spalio 12 d. Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyriuje atidaryta lauko klasė. Šios netradicinės klasės atsiradimą lėmė kūrybiškas žvilgsnis į pamoką ir noras, kad natūralioje aplinkoje mokytojai, mokiniai, jų tėveliai, kiti bendruomenės nariai jaustųsi saugiai, turiningai ir įdomiai leistų laiką.

Skyriaus vedėja Loreta Alksninienė dėkojo šventėje dalyvavusiam UAB „Ratena“ direktoriui Linui Burbai, kurio vadovaujama bendrovė skyrė medienos lauko klasės suolams.

 

Stenduose esančios nuotraukos priminė, kad mokyklos bendruomenės nariai kurdami šią klasę vykdė įvairias projekto „Gerumo tiltas“ veiklas, padėjusias stiprinti kartų bendravimą ir bendradarbiavimą. Per jas buvo ugdomos mokinių komunikavimo, socialinė, iniciatyvumo, kūrybingumo ir gamtamokslinės kompetencijos.

Susirinkę į mokyklos lauko klasės atidarymą visi grožėjosi rudeniškai nuspalvintais medžiais, augalų fontanu, žaliuojančiomis tujomis, žydinčia hortenzija, draugiškai bendravo žaisdami lauko žaidimus.

 

Džiaugiamės, kad ši netradicinė erdvė pritaikyta tiek šiuolaikinius mokinių poreikius atitinkančiam formaliojo ir neformaliojo ugdymo procesui, tiek ir mokyklos bendruomenės saviraiškos bei laisvalaikio poreikiams tenkinti.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.