700 metų – 700 tortų Vilniui

Norisi švęsti gimtadienį kuo ilgiau? O ypač jei tai yra neeilinis gimtadienis. Kiekvienam lietuviui svarbi Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Švenčiant šią šventę, Lietuva būna apipilta neeilinėmis dovanomis, apdainuota dainomis, apjuosta trispalve ir žmonių gerumu.

 

Kuo 2023-ieji ypatingi Lietuvai?

 

Sostinė švenčia 700 metų jubiliejų. Vilnius – karalių miestas. Vilniaus istorija nėra baigtinė, ji niekada negali būti papasakota iki galo, nes vieno naratyvo nėra. Egzistuoja daugybė skirtingų pasakojimų ir būdų juos perteikti. Vilniaus miestas traukia dėmesį savo architektūriniu savitumu, istorija ir legendomis. Vilnius yra svarbiausias Lietuvos miestas – šalies sostinė.

 

Visi džiaugiamės gimtadienio dovanomis, sveikinimais, dainomis, skirtomis mūsų sostinei, o labiausiai galima pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kai dovanos yra sukurtos pačių mažiausiųjų rankelėmis. Smagu, kad nuo ikimokyklinio amžiaus ugdoma pagarba, meilė savo miestui, sostinei ir visai šaliai. Dažnas gimtadienis būna palydėtas dainomis, apipintas legendomis, gausus įvairių pramogų ir apdovanotas gražiomis dovanomis.

 

Sostinės 700 gimtadienio proga Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ pedagogai organizavo įvairius projektus ir renginius. Šis gimtadienis ne tik sostinės gyventojų, bet ir visos Lietuvos žmonių šventė, taip pat ir visų tautiečių, gyvenančių kitose šalyse ir mylinčių savo kraštą.

 

Tad nusprendėme organizuoti žaismingą tarptautinį projektą „700 tortų Vilniui“ ir pakviesti prisijungti prie šios ypatingos progos – savo idėjomis, kūrybiškumu ir šventine nuotaika.

 

 

Šiandieniame ugdymo procese viena svarbiausių sąlygų – naujų pedagoginio darbo formų paieška, kūrybiškas, naujų edukacinių idėjų įgyvendinimas ugdymo įstaigoje ir už jos ribų. Norint pasiekti išsikeltus tikslus būtina dirbti šiuolaikiškai, plačiai taikant aktyviuosius metodus, tarp jų ir projekto metodą. Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu į ugdymo procesą įtraukti ir pačius ugdytinius. Vienas veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla.

 

Tyrinėdami aplinką vaikai patiria pažinimo džiaugsmą ir pasitenkinimą, kurį teikia ieškojimai, atradimai, problemų sprendimas. Suaugusieji gali paskatinti STEAM gebėjimų plėtotę, sukurdami vaikams palankesnes ugdymosi sąlygas ir platesnes galimybes – pritaikydami ugdymo aplinką, medžiagą ir priemones, skatinančias ieškoti, tyrinėti ir atrasti. Ugdymo projektai – tai priemonė, padedanti pedagogams sklandžiau įgyvendinti ugdymo programas, plėtoti vaikų gebėjimus, skleistis kūrybiškumo daigams.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ mokytojos inicijavo ir organizavo projektą, skirtą kūrybiškumui, pilietiškumui, vaizduotei ugdyti, STEAM veiklų ugdymo įstaigose plėtotei. Labai džiaugiamės, kad drąsiai ir savaip kurdami su kaupu įveikėme iškeltą iššūkį „700 tortų Vilniui“. Smagu, kad pavyko įgyvendinti projekto keliamus tikslus ir uždavinius:

  • skatinti domėjimąsi Vilniaus miestu, puoselėti meilę Lietuvos sostinei;
  • lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją – sukuriant tortą Vilniui;
  • plėtoti bendradarbiavimą ne tik tarp Lietuvos, bet ir kitų šalių ugdymo įstaigų ir dalytis gerąja darbo patirtimi STEAM ugdymo srityje;
  • surengti virtualią darbų parodą „Facebook“ socialinio tinklo grupėje;
  • sukurti PDF formatu knygą „700 tortų Vilniui“.

 

Sulaukėme daug puikių, originalių, žaismingų ir kūrybingų, drąsių idėjų!

 

Tortai kurti įvairiomis priemonėmis ir būdais (gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų, konstruktorių, ledo, putų ir kt.).

 

Vilniaus gimtadienis – įsimintinas, spalvingas ir žaismingas kaip vaikystė.

 

Projektą vainikuoja nuostabus dalyvių skaičius. Projekte dalyvavo ugdymo įstaigos iš Lietuvos ir Latvijos.

 

Nuoširdžiai tariame ačiū visiems, kurie bendravo, bendradarbiavo, dalyvavo projekte ir kūrė šventinę nuotaiką KARTU – „700 tortų Vilniui“!

 

Sigita Žusinienė

Vilniaus l.-d. „Gabijėlė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Marytė Balčiuvienė

metodininkė

Simona Šatkuvienė

vyresnioji mokytoja

Rasa Zorubienė

mokytoja

Jurgita Vasiliauskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.