Vyksta virtualios konsultacijos su dalykų mokytojais

Kovo 25–27 d. numatomos virtualios konsultacijos su dalykų mokytojais, kurių tikslas – aptarti su dalyko asociacijų, metodinių būrelių pirmininkais ar deleguotais atstovais dalyko / srities nuotolinio mokymo(si) organizavimo klausimus. Nuotolinis mokymą(si) Lietuvos švietimo institucijose numatomas pradėti nuo kovo 30 d.

 

Kovo 25 d. įvyko keturios virtualios konsultacijos „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“, skirtos meninio ugdymo, technologijų, tautinių mažumų kalbų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Konsultacijas moderavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai.

 

Konsultacijų metu aptarti svarbiausi klausimai: kaip planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, kaip pasirinkti skaitmenines priemones ir aplinkas, kokius ugdymo metodus taikyti, kaip teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Pateikta praktinių pavyzdžių, patarimų, įžvalgų, kviesta bendradarbiauti ir dalytis patirtimi, turimais mokymo(si) ištekliais, tinkančiais nuotoliniam mokymui(si).

 

Virtualių konsultacijų metu buvo sutarta, kad susitiks konkrečių ugdymo sričių ar dalykų mokytoja, kad turėtų galimybę aptarti nuotolinio mokymosi procesą ir kylančius klausimus, bei pasidalyti įgyta patirtimi.

 

Visa virtualių konsultacijų medžiaga su atskirų dalykų asociacijų, metodinių būrelių pirmininkais ar deleguotais atstovais bus viešinama Nacionalinės švietimo agentūros sukurtame informaciniame puslapyje Nuotolinis mokymas(is) (tiesiogiai skiltyje „Vaizdo medžiaga“) bei kituose švietimo portaluose: www.emokykla.lt, www.svietimonaujienos.lt, www.nsa.smm.lt.

 

Kviečiame susipažinti su kovo 25 d. įvykusių keturių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga:

 

 

Iki susitikimų kitose virtualiose konsultacijose!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.