Teisė prisiminti romų tautos genocidą

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bendradarbiaudamas su Europos Tarybos Jaunimo departamentu, išvertė į lietuvių kalbą ir išleido metodinę priemonę apie romų genocidą „Teisė prisiminti“.

„Teisė prisiminti“ – tai metodinė priemonė jaunimui, kurios tikslas – skleisti informaciją apie romų genocidą ir kovoti su diskriminacija. Švietimo apie holokaustą svarbos tema yra išleista daug vadovėlių ir edukacinių priemonių. Nedaug jų tiesiogiai susijusios su sisteminėmis romų žudynėmis. Romų aukos tiesiogiai neminimos – jie apibūdinami kaip „kitos grupės“, kentėjusios tuo metu.

 

Tačiau Romai nebuvo „kita grupė“. Jie buvo viena pagrindinių grupių, kurias naciai siekė visiškai išnaikinti. Sunku nustatyti, kiek jų buvo nužudyta. Karo pradžioje skaičiuota, kad Europoje yra apie milijoną romų tautybės žmonių, o karo pabaigoje romų skaičius tesiekė 20–30 proc. buvusios populiacijos. Tai reiškia, kad 80 proc. romų galėjo būti išžudyta, o tai yra mažiausiai pusė milijono žmonių. Lietuvoje, įvairių istorikų vertinimu, buvo nužudyta 200–500 romų tautybės asmenų; priverstiniams darbams deportuota apie 1000 romų, tačiau dauguma jų grįžo atgal į Lietuvą.

 

Šis vadovas yra mokymo šaltinis, kuriuo nesiekiama pakeisti istorikų darbo, o priešingai – jo tikslas yra supažindinti su istorija, parodyti jos sudėtingumą ir susieti su šiandienos situacija, siekiant žmogaus teisių užtikrinimo. Knyga parašyta mokytojams, nevyriausybinėms ir jaunimo organizacijoms, dirbančioms su jaunais žmonėmis. Aptariama švietimo veikla, pateikiami išsamūs paaiškinimai apie tai, kaip ją parengti ir vykdyti, pateikiamos užsiėmimų ir atminimo renginių organizavimo idėjos, minimi įvykiai bei pateikiama informacija apie genocidą ir jo svarbą esamai romų padėčiai.

 

Elektroninę knygos versiją galima rasti Europos Tarybos puslapyje
www.coe.int/en/web/youth-roma/right-to-remember ir www.romuplatforma.lt/biblioteka/knygos/.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.