Projektas „Ritmuojame ir kuriame kartu“

Brigita Jurkonytė

2018–2019 m. Lietuvoje pradėtas vykdyti tarpdisciplininis projektas „Ritmuojame ir kuriame kartu“. Tikrai retai galima didžiuotis projektais, kuriuose mokiniai gali parodyti savo skirtingus gebėjimus įvairiose meno srityse ir koncertinėje veikloje. Juolab susižavėjimą projektu kelia ir šio projekto vadovės Klaros Karnaševičienės bendradarbiavimas su skirtingų miestų menų mokyklomis – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vykdomas projektas iškart suvienijo 956 dalyvius iš Lietuvos muzikos, meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių-darželių, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bendrai meninei ir koncertinei veiklai. Projekte dalyvauja 956 mokiniai, 102 mokytojai iš 13 ugdymo įstaigų. Tai paskatina menų mokyklos pedagogus susiburti kartu ir koja kojon žengti įvairių kultūrinių, švietimo problemų sprendimų paieškose, nes tik kuriant ir realizuojant bendras idėjas atrandami nauji vaikų meninio ugdymo keliai.

 

Projektas svarbus ir socialiniu aspektu – ne vien tik sąlygos dalyvauti skirtingų amžiaus grupių vaikams (nuo 5–6 metų iki 17 metų), bet ir galimybė projektui paruošti negalią turinčius vaikus, kurie taip pat gali visavertiškai pasirodyti muzikos ar dailės darbų renginiuose ir parodyti savo meninius gebėjimus. Pasak projekto autorės Klaros Karnaševičienės, „Ritmuojame ir kuriame kartu“ veikla kuria sąlygas bendradarbiauti šalies muzikos ir meno mokyklų, Lietuvos progimnazijų, gimnazijų mokiniams, lopšelių-darželių, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtiniams, organizuoja įtraukųjį ugdymą kaip mokymą(si) visiems kartu, dėmesį kiekvienam vaikui, sujungia bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas, skatina laikytis socialinio-interakcinio požiūrio į negalią. Kurtiesiems stengiamasi užtikrinti socialinį dalyvavimą visuomenėje, gerbiant gestų kalbą ir kultūrą. Taip projektas atlieka esminį vaidmenį formuojant mokinių požiūrį į etišką ir pagarbų bendravimą su negalią turinčiais vaikais.

 

Trečiasis projekto etapas pasiūlė galimybę susipažinti ir su paties projekto autorės K. Karnaševičienės kūrybiniais ieškojimais – spalį Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos salėje buvo parodytas dainos „Aš čia gyva“ vaizdo įrašas (muzika K. Karnaševičienės, žodžiai B. Brazdžionio, aranžuotė V. Barkausko (kvartetas, fortepijonas), atlikėjai Jonas Sakalauskas (baritonas), Gabrielė Pintukaitė-Pocienė (sopranas), mokinys Adomas Dimša (diskantas).

Projektas išsiplečia į dar solidesnes erdves – projekto pabaigą vainikuos „Litexpo“ konferencijų salėje ruošiamas „Ritmuojame ir kuriame kartu“ III etapo baigiamasis koncertas ir dailės darbų paroda „Tu, vaikyste, nuostabi“.

Svarbu tai, kad Lietuvos mokyklų pedagogai ypač vertina dalyvavimą šiame projekte. Vasarą Lietuvos projekte dalyvaujantys vadovai pageidavo dalyvauti tęstiniame projekte „Ritmuojame ir kuriame kartu’“, kuris numatomas nuo gruodžio iki 2020 m. kovo mėnesio, Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės 30-mečio proga.

 

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-mečiui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.