Nuolat mokydamiesi mokome kitus

Rasa Nastaravičienė, Adrija Saulėnienė
,
Alytaus Šaltinių pagr. m-klos mokytojos

Birželio 11 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „STEAM strategijos įgyvendinimas ugdymo procese: IT taikymas ir konstravimas“. STEAM krypties mokslų stiprinimas aktualus visoje šalyje. Taip pat aktualus ir mokinių vertybinių nuostatų ugdymas. XXI a. keliami iššūkiai švietimui reikalauja iš šiuolaikinio mokytojo inovatyvių, mokinius motyvuojančių darbo metodų ir ugdymo organizavimo formų, edukacinių aplinkų turtinimo. Štai todėl mokyklos mokytojai nuolat tobulinasi, dalyvauja seminaruose, konferencijose.

 

Dalyvaudamos mokymuose, orientuotuose į STEAM krypties kompetencijų tobulinimą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Ivašauskienė ir fizikos mokytoja Rasa Kižienė parvežė daug šaunių idėjų, metodinių žinių ir praktinių pavyzdžių.

Pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojai, dalyvaudami seminare, tobulino STEAM mokslų stiprinimo bei IT taikymo ir kūrybiškumo ugdymo kompetencijas. Per seminarą gavome daug naudingos informacijos apie interaktyviosios lentos panaudojimo galimybes, mobiliųjų įrenginių naudojimą. Viską išbandėme praktikoje – spalvindami, konstruodami, fotografuodami, paprastus, kasdieniškus dalykus pavertėme šiuolaikinėmis, interaktyviomis mokymo priemonėmis. Dėkojame lektorėms už naudingą ir įdomų seminarą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.