Mokyklos savanorio pagalba

Danutė Kriščiūnienė
,
Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla (PKNPM) jau pradėjo skaičiuoti ketvirtuosius metus, kai svarią pagalbą savanorišku darbu teikia savanoris, 2018 metų panevėžietis Gintautas Šimkus.

Savanorio Gintauto ir mokyklos bendruomenės dėka kasmet mokyklos edukacinės erdvės ne tik turtėja ir gražėja, bet ir pasipildo vis naujomis. Šiuo metu mokykloje yra veikiančių daugiau kaip 15 edukacinių erdvių. Lauko klasėmis nuolat virsta Kūrybos, Vilties, Vaikų, Sporto ir žaidimų, Pojūčių, Sveikatingumo, Kalbos lavinimo, Laisvalaikio – sportinė-turistinė, Gyvūnų, Maisto ir Visuomeninės erdvės, Kurčiųjų parkas, Vitaminų ir Sraigių sodai, Žaliasis pojūčių kalnas.

Savanorio G. Šimkaus dovana mokyklai naujųjų mokslo metų proga – patobulintas ir papildytas naujais augalais Sraigių sodas, o Visuomeninė erdvė papuošta net 20 tujų. G. Šimkus, tapęs 2018-ųjų panevėžiečiu, kaip ir kiti panevėžiečiai, buvo apdovanotas 300 eurų piniginiu čekiu, skirtu augalams įsigyti. Už šią sumą įsigyta 20 tujų ir kitų augalų, kurie „apgyvendinti“ PKNPM.

Ši dovana, pasak mokytojų ir mokyklos darbuotojų, be galo svarbi ir vertinga. Tai – ne tik puošmena, ji turi ir didžiulę praktinę reikšmę. Mokiniai plačiau susipažįsta su dekoratyvinėmis tujomis, gali pasidomėti jų auginimu, papasakoti tėvams (globėjams, rūpintojams) ir draugams. Kadangi mokykla daug dėmesio skiria ekologijai ir sveikai gyvensenai, fiziniam aktyvumui ir sveikatai stiprinti, į tai atsižvelgia ir savanoris – prisideda kuo tik galėdamas.

 

Mokyklos savanorio dovana – neįkainojama, bet dar svarbiau tai, kiek laiko jis praleidžia genėdamas, karpydamas, formuodamas medelius, tręšdamas augalus, purendamas žemę ir t. t. Taip nuoširdžiai bendraudamas ir perduodamas gerąją patirtį mokiniams praktiškai.

Mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, darbuotojai, draugai, partneriai ir, žinoma, savanoris Gintautas prisidėjo ir prie mokyklos futbolo aikštės įrengimo. Džiugu, kad į kvietimą padėti įrengiant aikštę atsiliepė ir Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ viceprezidentė Valė Bilienė, Panevėžio esperanto klubo „Revo“ narė Donata Manionienė, pirmoko Simo ir šeštokės Miglės mamytė Asta Tamonienė. Esame dėkingi Naujamiesčio dekoratyvinių augalų ūkio vadovams ir darbuotojams už pagalbą ir paramą, užsėjant futbolo aikštę dekoratyvine žole.

 

Mokyklos tikslas – kad vaikai ir mokiniai, ypač gyvenantys visą savaitę be tėvų (globėjų, rūpintojų) bendrabutyje, nuolat matytų mokykloje gerą pavyzdį, gražią aplinką, darbščius žmones, turėtų į ką lygiuotis. Savanorio G. Šimkaus pavyzdys, kaip reikia mylėti kiekvieną augalą, jį prižiūrėti, – įkvepiantis ir paremtas gyvenimo patikrintomis metodikomis. Per tokias veiklas ugdomas mokinių savarankiškumas ir savarankiško darbo formos, skatinama mokinio savivoka, pagarba gyvybei ir atsakomybė už gamtos likimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.