Kai susijungia pasaka ir vaidyba

Ingrida Railienė
,
projekto koordinatorė Lietuvoje

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko „Erasmus+“ projekto „Once Upon a Time via ICT“ trumpalaikis mokinių grupių mobilumas. Partnerių šalių projekto dalyviai iš Čekijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Turkijos (ypač tie, kurie lankėsi Lietuvoje pirmą kartą), gyvendami lietuvių šeimose, turėjo galimybę pažinti mūsų šalies kultūrą.

 

Visi projekto dalyviai aktyviai įsitraukė į numatytas su projektu susijusias veiklas. Kadangi kiekviena šalis privalo pateikti dvi pasakas ir legendas anglų kalba, todėl šį kartą sutelkėme dėmesį į legendas. Pirmiausia vykome į Kryžių kalną, kad dalyviai galėtų susipažinti su šia unikalia vieta detaliau, išgirstų legendų apie jį ir jo atsiradimo istoriją. Antroji legenda, kurią lietuviai turės išversti į anglų kalbą, bus apie Gedimino kalną, tad vykome į sostinę, kad gautume informacijos apie jį. Dalyviai užfiksavo svarbiausius momentus, taip be vargo galės atlikti užduotis, susijusias su šia legenda, kai Gedimino kalno istorija bus išversta į anglų kalbą.

 

Dvi dienas mokiniai dalyvavo forumo teatro pratybose, kuriose įvairiais aspektais buvo tiriamos pasakos: ieškojome žmogaus elgesio ypatumų, išgryninome žmogiškąsias vertybes, nagrinėjome moterų ir vyrų vaidmenis pasakose. Kūrybinės dirbtuvėlės laukė tų projekto dalyvių, kurie neabejingi menui. Jie išreiškė savo kūrybiškumą, originalumą ir savitumą kurdami ekslibrisą, remdamiesi pasakų motyvais. Pasibaigus pratyboms dalyviai patvirtino, kad pasakose glūdi gilesnė prasmė negu gyvenimo pamokose. Vaikų ir jaunimo teatro studija „Kompanija šauni“ pademonstravo nuostabų pasirodymą, kuris pamokė, kaip neigiamas emocijas pakeisti teigiamomis. Projekto dalyviai buvo sužavėti jaunų žmonių pasirodymu.

 

Žaliūkių malūnininko sodyboje visiems projekto dalyviams pasiūlyti edukaciniai užsiėmimai „Duonos kepimas“ ir „Margučių raštai“. Tai buvo neįkainojama patirtis. Edukacinės programos dalyviai prisilietė prie senolių tradicijų, senoviškoje aplinkoje sužinojo apie duonos kelią nuo rugio pasėjimo iki duonos riekės, susipažino su šiems darbams atlikti naudojamais įrankiais. Patys iškepę duoną, gardžiai ją skanavo ir aptarė visos savaitės nuveiktas veiklas prie apskritojo stalo. Atsisveikinimo vakarėlis išsiskyrė savo unikalumu: grojo gyva liaudiška muzika, kuri dar labiau suartino dalyvius, visi šoko ir mokėsi lietuviško liaudies šokio elementų, žaidė lietuviškus žaidimus. Paskutinė diena buvo skirta kelionei į Klaipėdą. Apsilankėme „Jūrų muziejuje“ ir grožėjomės delfinų pasirodymu. Žinoma, ekskursija po Klaipėdos senamiestį buvo taip pat įdomi.

Savaitė buvo prasminga ir visi dalyviai džiaugėsi patyrę gerų emocijų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.