Žemė mūsų rankose

Viktorija Kolberkytė
,
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja

Siekiant ugdyti vaikų sąmoningą suvokimą apie gamtos išteklių vartojimą ir žemės tausojimą vasario–kovo mėnesį vyko Klaipėdos miesto energijos išteklių taupymo projektas „Kad lašeliai nevarvėtų ir lemputės nemirksėtų“. Džiaugiamės, kad projekte aktyviai dalyvavo aštuonios bendrojo ugdymo įstaigos: Gedminų, Martyno Mažvydo, Sendvario, Tauralaukio, „Versmės”, Vitės, „Vyturio” progimnazijos, „Gilijos“ pradinė mokykla – iš viso 359 pradinių klasių mokiniai.

 

Projektas organizuotas trimis etapais: 1) vandens taupymas; 2) elektros taupymas; 3) vartotojiškumas. Kiekvieno etapo metu dalyviai gaudavo po 3–4 užduotis, kurias atlikdami  nesunkiai įsisavino temą ir praktiškai galėjo prisidėti prie energijos išteklių tausojimo. Per menines, praktines veiklas susipažino su vandens, elektros ir vartotojiškumo taupymo/mažinimo būdais. Projekte dėmesys skirtas:

  1. plėsti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą;
  2. skatinti atsakingą gamtos išteklių vartojimą;
  3. tobulinti vaikų bendradarbiavimo, pažinimo, asmenines kompetencijas.

 

Sveikiname Martyno Mažvydo progimnazijos 2c klasės mokinius ir mokytoją Vilmą Bočkuvienę – aktyviausius projekto dalyvius!

Ekologinis-gamtosauginis ugdymas tęsiasi visą gyvenimą. Kiekviename žingsnyje turime apgalvoti mūsų kasdienių įpročių poveikį žemei. Tik pradėję nuo savęs, savo aplinkos, prisidėsime prie energijos išteklių sunaudojimo mažinimo ir formuosime tinkamus vaikų įpročius, kad ateities kartos saugotų ir puoselėtų mūsų namus – Žemę.

 

Projektą organizavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras kartu su miesto Savivaldybės švietimo skyriumi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.