„Žemaitėjė, kuoki to graži!“

Dalia Balsienė, Jūratė Rubavičienė

Lapkričio 16 d. Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ jau septintus metus iš eilės organizavo žemaitiškų skaitymų šventę-konkursą. Šiemet renginį skyrėme savo kraštui ir pavadinome „Žemaitėjė, kuoki To graži!“. Jame dalyvavo Telšių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinai bei juos ruošę pedagogai.

Renginio tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, skatinti pažinti ir puoselėti Žemaitijos tradiciją, papročius, etninio paveldo unikalumą.

 

Įstaigos vadovė Danutė Popovič pasveikino visus susirinkusiuosius, pristatė žemaičių vėliavą, padrąsino skaitovus, o pedagogams padėkojo už pastangas ruošiant vaikus ir taip prisidedant prie gimtosios tarmės puoselėjimo.

Mūsų, konkurso sumanytojų ir vedėjų Jūratės Rubavičienės ir Dalios Balsienės, teigimu, „jau nu senuovis žmuonis darbus pradiedava so daina“, tad lopšelio-darželio „Mastis“ ansamblis „Cyrulioka“ savo pasirodymu rimtam darbui nuteikė ne tik vertinimo komisiją, bet ir visus dalyvius.

 

Šiemet šventėje-konkurse savo žemaičių kalbos sugebėjimus parodė vaikai iš lopšelių-darželių „Eglutė“, „Nykštukas“ ir, žinoma, šeimininkai – lopšelio-darželio „Mastis“ ugdytiniai. Renginį pradėjo patys jauniausi: keturmetės Odilija Kateivaitė (mokytoja Aušra Stasiulienė) ir Mėta Siminauskaitė (mokytoja J. Rubavičienė). Visus labai nudžiugino „Eglutės“ vaikučiai kartu su auklėtoja Reda Mikniene sudainavę lopšinę „Čiūčia liūlia“ (muzikos mokytoja Laima Petrulaitienė).

Kol vertinimo komisija rinko pačius „truopniausius“ pasakorius, dalyviai nenuobodžiavo – linksmai sukosi rateliuose: „Žemaitėjės kele vingiouti“, „Top šarka vidurie“, „Atvažiava žemaitoks“, „Dous katinou kupruon“ ir kt.

 

Konkurso dalyviams, laimėjusiems I–III vietas, suteikta teisė vykti į regioninį žemaitiškų skaitymų konkursą, organizuojamą Skuode ir skirtą Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti. Taigi, laureatais su teise vykti į regioninį konkursą tapo: Mėta Siminauskaitė ir Luknė Kasparavičiūtė (lopšelis-darželis „Mastis“, mokytoja J. Rubavičienė), Jonas Giedra (lopšelis-darželis „Nykštukas“, mokytojos Natalija Dacienė ir Asta Zibartienė).

Visi konkurso dalyviai ir juos ruošę pedagogai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Lopšelio-darželio „Mastis“ meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskienė visus norinčius pakvietė dalyvauti regioniniame žemaitiškų skaitymų ir žemaitiškos kūrybos konkurse „Rokoukimies i korkem žemaitiška“, kuris vyks gruodžio 7 d. Telšiuose.

Etnokultūros puoselėjimas mūsų lopšelyje-darželyje – viena prioritetinių krypčių, tad žemaičių tarmės vartojimas, jos autentiškumo atskleidimas, etninio paveldo unikalumas darželio bendruomenei yra ypač svarbu, kaip sakė Alfonsas Berenis:

„Tarmie žemaitiu – didelis luobis,

Pamėrštė anuos nieks nenurieto.

Tegu išlėks kap auksa grynuolis

Kartų kartuoms – lai bus kap švėisuolis…“

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.