Vilniaus Žemynos gimnazijos „Erasmus+“ programos projektinės veiklos Rumunijoje

Irma Vitukynaitė
,
projekto koordinatorė

Sausio 24–27 d. vyko Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos projekto „Mano didžiausia svajonė – geresnis pasaulis“ (angl. „My biggest dream – better world“) mokymo ir mokymosi veiklos Rumunijos Turnu Magurele mokykloje Liceul teoretic Marin Preda. Vilniaus Žemynos gimnazijai atstovavau aš, projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja Irma Vitukynaitė, ir IIe klasės mokinės Inga Bernotaitė, Gustė Stoškutė, Patricija Radzevičiūtė.

 

Mokymosi veiklų atidarymas prasidėjo Rumunijos nacionalinės sausio 24-osios šventės reikšmės, svarbos, istorinio konteksto ir visų projekto dalyvių mokyklų pristatymu.

Gimnazijos mokinės atidarymo ceremonijos didelei dalyvių auditorijai, kurią sudarė vietos savivaldybės švietimo sektoriaus atstovai, bendradarbiaujančių mokyklų ir vietos administracija, projekto dalyviai iš aštuonių šalių, pristatė įvairias veiklas, vykdomas Vilniaus Žemynos gimnazijoje, padainavo liaudies dainą, nustebindamos visus dalyvius savo išskirtiniais balsais.

 

Mokymo ir mokymosi veiklose dalyvavo partneriai iš aštuonių šalių – šeimininkai rumunai, bulgarų, graikų, italų, lietuvių, portugalų, šiaurės makedonų, turkų mokytojai ir mokiniai. Priimančioje mokykloje vyko intensyvios mokymosi veiklos – integruotos anglų kalbos, IT, muzikos ir vaidybos pamokos, kurių metu visų šalių mokiniai turėjo galimybę stebėti, analizuoti ir palyginti savo ir partnerių šalyse taikomus metodus, skirtus ugdyti mokinių kūrybiškumui, jautrumui, saviraiškos laisvei.

 

Mokiniai dirbo tarptautinėse grupėse – kiekvienoje grupėje atstovas iš skirtingos šalies turėjo galimybę keistis idėjomis, įvardyti sunkumus ir iššūkius, ieškoti inovatyvių sprendimo būdų.

Buvo pristatyti Rumunijos tradiciniai šokiai, muzika ir dainos, nacionaliniai kostiumai. Visi dalyvaujantys mokiniai buvo supažindinti su tradiciniais Rumunijos šokiais, kostiumais, naudojamais simboliais ir jų prasme. Kartu mokiniai patobulino žinias apie tradicinius rumunų šokius, muziką, tautines šventes.

Kultūrinių vizitų ir integruotų pamokų metu netradicinėse erdvėse mokiniai susipažino su Rumunijos istorija, ieškojo sąsajų su savo šalies istorija, pasitikrino istorijos, dailės istorijos ir architektūros žinias.

 

Dalyvavimas IT ir anglų kalbos pamokose mokyklų partnerių mokiniams ir mokytojams suteikė galimybę stebėti, analizuoti ir palyginti Rumunijoje ir jų šalyse taikomus mokymo metodus. Mokytojai kartu su mokiniais įsitraukė į mokyklos organizuotas veiklas, kūrė netradicinių, integruotų pamokų scenarijus, dalijosi patirtimi.

Veikla „Muzika – tiltas tarp kartų ir tautybių“ padėjo pažinti visų projekte dalyvaujančių šalių tautinę muziką, populiarias ir skirtingų kartų pamėgtas dainas. Mokiniai dainavo skirtingomis kalbomis, taip mokydamiesi skirtingų kalbų žodžių, įvertindami tarimo panašumus ir skirtumus.

 

Visų veiklų metu mokiniai buvo suskirstyti į tarptautines grupes ir, koordinuojant priimantiems mokiniams, dalyvavo skirtingose kūrybinėse dirbtuvėse, kūrė tradicinius objektus, mokėsi skirtingų šalies technikų ir simbolių, naudojamų šalies tradiciniuose menuose – keramikoje, siuvinėjant, tautinių kostiumų ir lėlių kūryboje.

Tradicinių šokių seminaras – visi dalyviai turėjo galimybę susipažinti ir išmokti kai kurių rumunų tradicinių šokių. Veikla pasirodė labai smagi ir uždeganti, mokiniai aktyviai įsitraukė ir mokėsi įvairių, ne visada jų kraštui būdingų šokio žingsnių.

 

Vykdydami šias veiklas mokiniai ir mokytojai lavino bendravimo, tarpasmeninius ir socialinius įgūdžius. Jie padidino pasitikėjimą savimi, lankstumą ir atvirumą kitoms kultūroms. Minėtos mokymosi veiklos padeda ugdyti stipresnį tapatybės jausmą Europos kontekste.

Kiekvienas didžiavosi savo gimtine ir entuziastingai įsitraukė į kitų projekte dalyvaujančių šalių tradicijas ir istoriją. Visos vykdytos veiklos atnešė didelį džiaugsmą ir dar kartą įrodė, kaip mes visi turime būti kartu, džiaugtis skirtybėmis, kurios mus papildo, o ne skiria, padeda susidraugauti, o ne susipriešinti. Toks požiūris šiandien Europoje aktualus kaip niekada, kai virš pasaulio apsiniaukė dangus. Visos mokymosi veiklos Rumunijoje mums įrodė, kad turime daryti tai, ką mokame geriausiai: džiaugtis vieni kitais, rūpintis pasauliu ir tausoti vienybę. Visi dalyviai be išimties dėkingi „Erasmus+“ programos teikiamoms galimybėms, padedančioms pažinti ir džiaugtis. Tradiciškai visi dalyviai sugiedojo projekto himną, išreikšdami savo didžiausią svajonę – geresnis pasaulis.

 

„Erasmus+“ programos projektas „Mano didžiausia svajonė – geresnis pasaulis“ (Nr. 2020-1-EL01-KA227-SCH-094775)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.