Vilniaus lopšelio-darželio „Delfinukas“ pedagogai dalyvauja olimpinių vertybių ugdymo programoje   

Gintarė Pečiulienė
,
Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“ pavaduotoja ugdymui 

OVUP – Tarptautinio Olimpinio komiteto sukurta programa, jungianti sportą su švietimu ir kultūra, kad ugdymas būtų linksmas, dinamiškas ir formuotų visapusišką žmogų. Tikslas – per sportą įtraukti jaunus žmones, skatinti sveikai ir aktyviai gyventi.

 

Sportiškai nusiteikę ir sportine apranga pasipuošę Vilniaus lopšelių-darželių „Delfinukas“ ir „Šilelis“ pedagogai 2 dienas intensyviai žaidė žaidimus, komandos atliko įvairias užduotis, kurios skatino spręsti iškilusias situacijas, priimti netikėčiausius sprendimus, bendradarbiauti, vieni kitus pažinti ir pasitikėti komandos nariais. Mokymų metu pedagogai gavo daug pozityvios energijos, teigiamų emocijų.

 

 

Visiems dalyviams buvo įteikta metodinė medžiaga, kuri padės organizuoti ugdomąsias veiklas vaikams, taip pat panaudoti įvairiems pedagogų susitikimams, posėdžiams.

 

                  

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.