Vėl plazda trispalvės

Jurgita Karkliuvienė
,
Mažeikių l.-d. „Linelis“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Žmogus negali gyventi vienas – kad jaustų buvimo prasmę, jaustųsi laimingas. Kiekvienas gimstame, kaip teigia Antanas Maceina, dideliame kieme, kuris vadinasi tauta. Tas kiemas mus augina, glaudžia, rūpinasi, o laikui – bėgant plečiasi, auga. Todėl būti tautiškam reiškia suvokti bendrystę su šalia esančiais žmonėmis, gamta, aplinka.

 

Kovo 11-ąją paminėtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetis. Prieš 30 metų ši diena atvėrė Lietuvos visuomenei unikalias savirealizacijos galimybes. Mažeikių lopšelis-darželis „Linelis“ nutarė įprasminti šią gražią datą. Ugdymo įstaiga pakvietė respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, mokytojus, tėvelius dalyvauti kūrybinių darbų parodoje „Vėl plazda trispalvės“. Ši paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-osioms metinėms ir Mokyklų bendruomenių metams paminėti.

 

Parodos tikslas – įtraukti vaikus, jų tėvus, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą, gaminant trispalvę valstybės vėliavą. Norime paskatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimos narių, pedagogų bendruomeniškumą, kūrybiškumą, išradingumą, plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą, meilę savo gimtajam kraštui.

 

Į kvietimą dalyvauti parodoje atsiliepė 52 ugdymo įstaigos iš įvairių Lietuvos miestų. Smagu, kad parodoje dalyvavo ne tik ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, jų tėvai ir mokytojai, bet ir daugiafunkcių centrų, darželių-mokyklų, regos centro, pagrindinių mokyklų ir gimnazijų atstovai. Iš viso į parodą atsiųsti 250 darbų. Mažeikių muziejuje pristatomi atrinkti įdomiausi 106 kūriniai. Kiti darbai eksponuojami Mažeikių lopšelyje-darželyje „Linelis“.

 

Smagu, kad ši idėja sudomino tiek daug ugdymo įstaigų pedagogų, kurie su savo ugdytiniais, jų tėveliais parodai pristatė tokius kūrybingus darbus. Norime padėkoti Lietuvos ugdymo įstaigų mokytojams, kuriems taip pat, kaip ir mūsų įstaigos mokytojams, svarbu puoselėti augančios kartos tautinę ir pilietinę tapatybę. Visi kartu turime skatinti domėjimąsi gimtuoju kraštu, jo tradicijomis ir kultūra, siekti, kad vaikai pajustų savo krašto ir tarmės savitumą, didžiuotųsi savo tautiniu tapatumu, atrastų bendros kūrybos džiaugsmą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.