Veiklos stebėjimas užsienyje pastūmėjo imtis pokyčių

Loreta Skrickienė
,
l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas

Veiklos stebėjimas užsienio įkalinimo įstaigose pastūmėjo imtis pokyčių nuteistųjų švietimo ir mokymo bei dinaminės priežiūros srityse. 2018 m. birželio – 2019 m. gegužės mėnesiais Panevėžio pataisos namai vykdė „Erasmus+“ programos darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais projektą „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“, per kurį dvi dirbančiųjų grupės (po 4 ir 5 asmenis) stebėjo nuteistiesiems organizuojamas švietimo ir mokymo veiklas Vokietijos ir Norvegijos įkalinimo įstaigose.

 

Per vizitus matėme daug naujos, inovatyvios praktikos pavyzdžių. Vokietijoje matėme ne tik gerai sutvarkytą pataisos įstaigų ir jose veikiančių mokyklų infrastruktūrą, kur kas lankstesnį nei Lietuvoje profesinio mokymo organizavimą, didesnę švietimo ir mokymo veiklų pasiūlą, geresnį skaitmeninių technologijų prieinamumą, puikiai užtikrinamą mokytojų saugumą, bet ir inovatyvius, Lietuvoje dar negirdėtus resocializacijos modelius (stebėta, kaip nuteistiesiems nepilnamečiams sudaromos sąlygos atlikti likusią bausmės dalį už įkalinimo įstaigos ribų, dirbti ir mokytis, gyvenant kartu su juos prižiūrinčia šeima) ir gerai išvystytą socialinių darbuotojų pagalbos sistemą tiek mokytojams ir mokiniams įkalinimo įstaigose, tiek nuteistiesiems po bausmės atlikimo. Visa tai siektina ir Lietuvoje, nes padeda kurti geresnę mokymosi aplinką ir grąžinti iš švietimo sistemos iškritusius asmenis atgal į mokyklą.

 

Jei Vokietijos patirtis privertė susimąstyti apie pokyčių poreikį organizuojant Lietuvos nuteistųjų švietimą, tai Norvegijoje stebėta praktika tiek nuteistųjų dinaminės priežiūros, tiek švietimo ir mokymo srityse tiesiog pribloškė gerąja prasme. Vienoje naujausių ir moderniausių Norvegijos įkalinimo įstaigų – Haldeno maksimalaus saugumo kalėjime – stebėti procesai ir veiklos rezultatai galėtų būti Lietuvos siekiamybė kelis ateinančius dešimtmečius. Tai didžiulė nuteistiesiems siūlomų švietimo ir profesinio mokymo veiklų įvairovė (siūlomos specialybės nuo elektriko ar automechaniko iki restorano šefo ar garso operatoriaus), puikiai sutvarkyta profesinio mokymo infrastruktūra, mokymams naudojama naujausia įranga (pasak mokytojų, tokią net laisvėje turi ne visi), daug dėmesio mokymo kokybei (mokomasi nedidelėse 4–6 asmenų grupėse, todėl kiekvienam mokiniui tenka itin daug individualaus mokytojo dėmesio), mokytojo asmeninis nuoširdus rūpestis kiekvienu ir pagalba susirasti darbą pagal įgytą specialybę po bausmės atlikimo.

 

Stebint puikiai veikiantį nuteistųjų švietimo ir mokymo procesą Norvegijoje, atkreiptas dėmesys ir į faktorius, neabejotinai turinčius didelę įtaką pirmiau minėto proceso sėkmei – tai visiškai kitoks pareigūno santykis su nuteistuoju, kitokia dirbančiųjų, tarp jų ir mokytojų, elgesio su nuteistaisiais kultūra. Kalėjime negirdėti triukšmo, nejuntama agresijos. Tiek nuteistieji, tiek pareigūnai – mandagūs, korektiški, besišypsantys. Nuolatinė nuteistųjų priežiūra vykdoma pareigūnams kartu su nuteistaisiais dalyvaujant sporto, laisvalaikio ir kitose veiklose (antai, per užsiėmimą sporto salėje stebime futbolą žaidžiančius penkis nuteistuosius ir tris pareigūnus). Pareigūnas yra pagrindinis nuteistuoju besirūpinantis asmuo – jis nuteistąjį pažįsta, stebi, skatina, motyvuoja, pataria ir teikia pagalbą. Tai, kas pas mus dar vakar atrodė neįmanoma, šiandien Norvegijoje yra taikoma ir tai veikia!

 

Per projektą išmokome labai daug – ir ne tik apie tai, kokių pokyčių reikia organizuojant švietimo ir mokymo procesą bei kuriant palankią mokymosi aplinką pataisos įstaigoje. Supratome, kad, norėdami pakeisti švietimą kalėjimuose, pirmiausia turime pasikeisti patys – kardinaliai keisti savo požiūrį į nuteistą asmenį, ieškoti kitokio santykio, kitokių bendravimo ir elgesio su nuteistaisiais, kitokių švietimo ir mokymo formų. Net jei neturime tokių resursų švietimui kaip vokiečiai ar norvegai, pakeisti savo pačių požiūrį ir santykį su nuteistuoju juk nieko nekainuoja. Nuo to ir pradėsime!

 

Su projekto dalyvių patirties apžvalga ir rekomendacijomis nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti kviečiame susipažinti Panevėžio pataisos namų interneto svetainės (www.paneveziopn.lt) Vykdomų projektų skiltyje (projektas „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“).

 

Projektui „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšų. Šiame straipsnyje pateikiama tik autorės nuomonė, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.