Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas per ugdomąsias veiklas

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė

Lapkričio 19–23 d. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko pirmasis „Nordplus Junior“ programos projekto „Vaikų sveikatos ir geros savijautos plėtojimas ikimokykliniame ugdyme Baltijos šalyse ir Islandijoje. Patirties mainai, pagrįsti darbo stebėjimu“ (angl. „Promoting Children’s Health and Well-Being Within Preschool Education Content in the Baltic Countries and in Iceland. Experience Exchange Based on Jobshadowing“) partnerių susitikimas. Jame dalyvavo 6 ikimokyklinio ugdymo pedagogės iš Islandijos ir Estijos.

 

Viešnios apžiūrėjo mūsų ugdymo įstaigos edukacines ir poilsio erdves, joms trumpai, bet išsamiai buvo pristatyta švietimo sistema, pagrindinį dėmesį teikiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ypatumams. Projekto dalyvės stebėjo 9 mūsų ikimokyklinio ugdymo pedagogių vedamas atviras praktines veiklas su įvairaus amžiaus ir gebėjimų ugdytiniais. Kūno kultūros veiklas „Mažos mašinėlės man labai patinka“ ir „Sportuoti smagu!“ pristatė „Bitučių“ grupės (4–5 m.) vyresnioji auklėtoja Danguolė Remeikienė bei ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupės neįgaliems vaikams „Spinduliukai“ (3–6 m.) muzikos vadovė Daiva Pocevičienė kartu su kineziterapeute Sigita Šimuliene. Kaip diegiami sveikos mitybos principai ankstyvojo ugdymo vaikams, pristatė „Zuikučių“ (3–4 m.) grupės vyresnioji auklėtoja Dalia Matuliauskienė (veikla „Mes zuikučiai, mes maži“) ir ankstyvojo amžiaus „Žirniukų“ grupės (2–3 m.) vyresnioji auklėtoja Elena Uleckienė (veikla „Mes kapojam kopūstėlį“). Atsakymų, kodėl reikia būti švariems, ieškojo vyresniosios auklėtojos Nijolė Lembutienė ir Laima Račkauskienė su savo ugdytiniais – „Varliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikais (ugdytinių amžius – 5–6 ir 3–4 m., veiklos „Sveiki dantukai – graži šypsena“ ir „Būk švarus ir sveikas“). Duonos svarbą žmogaus gyvenime ir jos kelią nuo grūdo iki kepaliuko aptarė „Meškučių“ grupės ugdytiniai (5–6 m.) kartu su vyresniąja auklėtoja Aušra Buivydaite.

 

Kolegėms iš Islandijos ir Estijos buvo pristatytos dvi kelias grupes sujungiančios veiklos. Pirmojoje pristatytas ugdymo procese nuolat naudojamas Reggio Emilia metodas su šviesos stalais, kurį praktiškai su įvairiomis gamtinėmis ir dirbtinėmis priemonėmis savarankiškai dirbdami parodė keturių įvairaus amžiaus grupių ugdytiniai. Per veiklą projekto dalyvės stebėjo, kaip skatinama ugdytinių kūrybinė raiška, plečiamas žodynas, lavinama smulkioji motorika. Antrojoje veikloje ugdytiniai, paraginti vyresniųjų auklėtojų Aušros Buivydaitės ir Laimos Račkauskienės, pristatė per „Erasmus+“ projektą „Learning Beyond the Classroom Walls“ perimtą patirtį apie atliekų rūšiavimą ir jų antrinį panaudojimą. Iš įvairių dydžių ir spalvų plastikinių kamštelių 8 grupių ugdytiniai dėliojo vaisių ir daržovių figūras, taip įtvirtino spalvų pavadinimus, formas, lavino akies ir rankos koordinaciją, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžius.

 

Projekto dalyvės turėjo galimybę ne tik stebėti, bet ir dalyvauti sporto, zumbos ir keramikos neformaliojo švietimo užsiėmimuose, kuriuos vedė kūno kultūros mokytojas metodininkas Virgilijus Valiuška, choreografijos mokytoja metodininkė Jovita Žakarienė ir neformalaus ugdymo pedagogė, keramikė Irma Diminskienė. Viešnioms įspūdį paliko šilti pedagogų ir ugdytinių santykiai, patrauklia forma suplanuoti užsiėmimai, į užduotis sukauptas vaikų dėmesys. Ne mažiau įspūdingas buvo užsiėmimas apie saugų elgesį su ugnimi. Savo įrangą vaikams parodė Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai kartu su draugu Bebriuku.

 

Viešnios apsilankė ir Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje, kur stebėjo „Viščiukų“ grupės sveikos gyvensenos projekto „Sveikatos vaivorykštė“ valandėlę „Morkytė“ (auklėtoja metodininkė Laimutė Barčauskienė, vyresnioji auklėtoja Indra Šarlauskytė) ir „Pelėdžiukų“ bei „Voveriukų“ grupių projekto „Futboliukas“ tęstinę veiklą „Sportuojame visi – maži ir dideli“ (vyresnioji auklėtoja Rima Šivickienė, auklėtoja Irena Andrulienė). Futboliuką žaidė vaikai ir jų tėveliai, žaidimą lydėjo gera nuotaika ir juokas. Pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė aprodė darželio erdves ir atsakė į viešnių klausimus.

 

Projekto dalyvės lankėsi ir Kelmės rajono savivaldybėje, kur jas priėmė ir informaciją apie švietimą rajone pristatė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas ir vyriausioji specialistė Vijoleta Norkutė. Atsisveikindamas vedėjas įteikė viešnioms atminimo dovanėles.

Per vizitą Lietuvoje projekto dalyvės taip pat dalyvavo oficialioje „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio sporto aikštelės atidarymo šventėje, sutapusioje su tradicine įstaigos Žibintų švente, aplankė Kryžių kalną, Šiaulius ir Šiluvą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.